fbpx

Detaljplan laga kraft - Vanliga frågor och svar

SAMMANFATTNING

 • Vill du veta mer om vad det innebär när en detaljplan vinner laga kraft?
 • Vad händer om en detaljplans genomförandetid löper ut?
 • I den här artikeln besvarar vi dessa och andra vanliga frågor om detaljplaner. Läs vidare för att få reda på allt du behöver veta!

Innehåll

  , Detaljplan laga kraft – Vanliga frågor och svar

  Vad innebär det när en detaljplan vinner laga kraft?

  När en detaljplan vinner laga kraft betyder det att planen har blivit juridiskt bindande och gäller som lag för området. Detta innebär att alla bygg- och markanvändningsbeslut måste följa de regler och bestämmelser som finns i detaljplanen.

  Läs mer: Vad är en detaljplan?

  Hur lång tid tar det innan en detaljplan vinner laga kraft?

  Tiden det tar innan en detaljplan vinner laga kraft kan variera beroende på olika faktorer. Normalt sett tar processen mellan ett halvår till två år, men ibland kan det ta längre tid om planen överklagas eller behöver kompletteras med ytterligare utredningar.

  Läs mer: Genomförandetid för detaljplan

  Vilka konsekvenser får det när en detaljplans genomförandetid löper ut utan att den har vunnit laga kraft?

  Om genomförandetiden för en detaljplan löper ut utan att den har vunnit laga kraft så upphör planens rättsverkan. Det innebär att planen inte längre är bindande och att tidigare beslut kan ogiltigförklaras. För att undvika detta måste en ny detaljplan upprättas eller genomförandetiden förlängas innan den löper ut.

  Kan du ge exempel på vad en detaljplan kan reglera?

  En detaljplan kan reglera olika aspekter av markanvändning och bebyggelse, såsom:

  • Tillåtna byggnadshöjder och volymer
  • Användning av marken (exempelvis bostäder, kontor, grönområden)
  • Parkeringskrav
  • Gatunät och trafiklösningar
  • Skydd för natur- och kulturvärden

  Vilken roll spelar det juridiska begreppet ”laga kraft” i samband med en detaljplan?

  Begreppet ”laga kraft” används för att beskriva när en rättslig handling har vunnit giltighet utan möjlighet till överklagande eller ändring. När en detaljplan vinner laga kraft blir den juridiskt bindande och gäller som lag för området.

  Hur hittar jag beteckningen för en detaljplan?

  Beteckningen för en detaljplan kan hittas genom att kontakta kommunens planavdelning eller genom att söka på kommunens webbplats. Beteckningen brukar bestå av ett nummer och/eller bokstäver som identifierar den specifika detaljplanen.

  Läs mer: Detaljplans beteckningar

  Kan jag se en karta över en detaljplan online?

  Ja, det är möjligt att se kartor över detaljplaner online. Många kommuner har interaktiva karttjänster på sina webbplatser där man kan söka upp och titta närmare på olika planområden och deras gränser.

  Läs mer: Kartor över detaljplaner

  Vad kostar det att upprätta en ny detaljplan?

  Kostnaden för att upprätta en ny detaljplan varierar beroende på flera faktorer, såsom områdets storlek, komplexiteten i planeringen och eventuella utredningar som behövs. Det bästa sättet att få reda på kostnaden är att kontakta kommunens planavdelning för information.

  Läs mer: Vad kostar det att upprätta en ny detaljplan?

  Är en detaljplan juridiskt bindande?

  Ja, en detaljplan är juridiskt bindande när den har vunnit laga kraft. Det innebär att alla bygg- och markanvändningsbeslut måste följa de regler och bestämmelser som finns i planen.

  Läs mer: Juridiskt bindande detaljplan

  Vad händer om jag inte följer en detaljplans bestämmelser?

  Om du inte följer en detaljplans bestämmelser kan det leda till olika konsekvenser. Kommunen kan vidta åtgärder för att få dig att rätta dig efter planens regler, exempelvis genom vite eller tvångsåtgärder. Dessutom kan olagligt utförda åtgärder behöva återställas eller rivas upp.

  FrågaSvar
  Vad innebär det när en detaljplan vinner laga kraft?När en detaljplan vinner laga kraft betyder det att planen har blivit juridiskt bindande och gäller som lag för området.

   Vanliga frågor (FAQ)

  En detaljplan är en juridiskt bindande plan som reglerar markanvändning och bebyggelse inom ett specifikt område.

  Tiden det tar innan en detaljplan vinner laga kraft kan variera, men vanligtvis tar processen mellan ett halvår till två år.

  När genomförandetiden för en detaljplan löper ut utan att den har vunnit laga kraft upphör planens rättsverkan och tidigare beslut kan ogiltigförklaras.

  En detaljplan kan reglera aspekter som tillåtna byggnadshöjder, användning av marken, parkeringskrav och skydd för natur- och kulturvärden.

  Begreppet ”laga kraft” beskriver när en rättslig handling har blivit giltig utan möjlighet till överklagande eller ändring. När det gäller en detaljplan innebär det att planen blir juridiskt bindande.

  Beteckningen för en detaljplan kan hittas genom att kontakta kommunens planavdelning eller söka på kommunens webbplats.

  Ja, många kommuner erbjuder interaktiva karttjänster på sina webbplatser där man kan se och utforska olika detaljplaner.

  Sammanfattning

   

  En detaljplan vinner laga kraft när den blir juridiskt bindande och gäller som lag för ett område. Processen innan detta sker kan ta mellan ett halvår till två år. Om genomförandetiden löper ut utan att planen har vunnit laga kraft upphör dess rättsverkan. En detaljplan reglerar olika aspekter av markanvändning och bebyggelse, såsom byggnadshöjd, användning av marken och parkeringskrav. Det är möjligt att hitta beteckningen för en detaljplan genom att kontakta kommunens planavdelning eller söka på deras webbplats. Kartor över detaljplaner finns ofta tillgängliga online via kommunernas interaktiva karttjänster.

  Har du fler frågor?
  Boka ett möte med Laszlo!

  Boka Samtal med Laszlo

  Hjälpte artikeln dig?
  Inga omdömen har lämnats än. Bli först med att lämna ditt omdöme!

  Över 1600 nöjda kunder
  och mer än 1647 genomförda projekt

  4.9 av 5.0

  Läs alla recensioner

  Juni 2023

  Fick hjälp med kompletta ritningar till bygglovet. LT Ingenjörsbyrå är både professionella samt kundvänliga. Kan varmt rekommendera dem till andra som behöver hjälp med ritningar / bygglov etc. Sparade otroligt många timmar!

  Johan H. — Malmö
  Juni 2023

  Mycket nöjd med bemötandet och tålamod, då många uppmätningar gjordes från min sida pga. Att ritningar slarvats bort av Malmö stad. Slutresultatet blev mycket bra och LT tog hand om att skicka in bygganmälan åt mig.

  Robert O.
  Juni 2023

  Tjänstvilligt bemötande och professionell leverens. Kommer gärna tillbaka!

  Hasse Johansson
  Ladda mer