Vikten av ett färdigställandeskydd

Vad är ett färdigställandeskydd?

Ett färdigställandeskydd är en form av försäkring för den som genomför ett bygge. Detta innebär att konsumenten har ett skydd utifall att entreprenören som utför arbetet går i konkurs eller av annan anledning inte kan slutföra arbetet. Vanligtvis hjälper entreprenören köparen med all formalia gällande färdigställandeskyddet. Färdigställandeskyddet benämns även som fullgörandeförsäkring. Om det finns flera entreprenörer vid ett och samma bygge krävs det ett färdigställandeskydd för varje avtal.

När behöver jag ett färdigställandeskydd?

Färdigställandeskydd krävs när en entreprenör utför vissa arbeten som avser ett småhus för en konsuments räkning. Färdigställandeskydd för småhus krävs vid nybyggnad och även vid tillbyggnad samt anmälningspliktig åtgärd om behovet av skydd finns. I vissa fall kan byggnadsnämnden behöva pröva om det finns ett behov av färdigställandeskydd eller ej. Ett färdigställandeskydd skall uppvisas för byggnadsnämnden innan ett beslut om startbesked lämnas.

 

Boverket

Vad ingår i ett färdigställandeskydd?

Ett färdigställandeskydd ska omfatta skälig ersättning för extra kostnader för slutförande av arbeten, för kostnad av åtgärd på punkter som besiktningsman anmärkt på samt kostnader för åtgärder på byggnaden som orsakats av sådana fel.

När behöver jag inte ett färdigställandeskydd?

Färdigställandeskydd krävs endast när en entreprenör utför arbeten åt en konsument. Färdigställandeskydd krävs inte för vissa bygglovsbefriade åtgärder såsom skärmtak, friggebod, attefallshus eller tillbyggnader på maximalt 15 kvadratmeter.

Behöver du professionell hjälp med dina ritningar för ett snabbare bygglov?

Vi har slutfört hundratals liknande projekt och ser till att du snabbt får slutbesked från kommunen.

Ring 033-659 09 30

mellan 8:00 och 17:00 helgfria vardagar

Vad ingår inte i ett färdigställandeskydd?

Skyddet täcker oftast inte arbeten som ej är utförda trots att de redan är betalda. Därför är det viktigt att som konsument se till att det i avtalet med entreprenören framgår att betalning sker när hela arbetet är färdigt eller att betalning sker allteftersom vissa delmål i arbetet färdigställts.

Hur överklagar jag ett beslut om krav på färdigställandeskydd?

Om byggnadsnämnden kräver ett färdigställandeskydd och du finner detta felaktigt kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut kan sedan överklagas till mark- och miljödomstolen.

Vad kostar ett färdigställandeskydd?

Det går inte att ge något exakt svar på denna fråga då priset beror på byggets omfattning. Räkna dock med att försäkringen kostar minst 5 000 SEK. Vid köp av nyckelfärdiga hus eller totalentreprenad så brukar färdigställandeskydd ingå i offerten.

Hjälpte denna artikeln dig?
2 av 2 tycker att artikeln är hjälpsam.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev och få möjligheten att vinna ritningar för 9 000 kr till ditt nästa bygglovsprojekt

Vi tilldelar slumpmässiga prenumeranter varje vecka!

Låt oss räkna fram ett pris för ditt projekt

mellan 8:00 och 17:00 helgfria vardagar

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev och få möjligheten att vinna ritningar för 9000 kr till ditt nästa bygglovsprojekt

Vi tilldelar slumpmässiga prenumeranter varje vecka!

Nej tack

Över nöjda 300 customers
i 324+ projekt

4.9 av 5.0

4.9 av 5.0 utifrån 54 recensioner

Läs alla recensioner

Juli 2021, Via Hemsidan
Johan
Juli 2021, Via Hemsidan

Bra kvalité på handlingarna och leverans på utlovad tid.

Martin N
Juli, 2021, Via Hemsidan

U-värdesberäkningen gick mycket snabbt och smidigt och jag fick bra råd också.

Pelle M.
Ladda mer