fbpx

Färdigställandeskydd 2023 - Allt du behöver veta

Sammanfattning

 • Ett färdigställandeskydd är en form av försäkring som ska skydda byggherren
 • Försäkringen är tänkt att skydda dig som beställare ifall en entreprenör på grund av konkurs eller annan orsak inte kan färdigställa byggnationen enligt er överenskommelse
 • Kommunen kan vid exempelvis nybyggnation av bostadshus kräva att ett färdigställandeskydd uppvisas innan byggnationen får påbörjas

Att genomföra ett byggprojekt kan vara spännande, men det finns också risker som kan uppstå längs vägen. Vad händer om entreprenören går i konkurs eller inte kan slutföra arbetet? Det är här ett färdigställandeskydd kommer in i bilden. I denna artikel kommer vi att ta en närmare titt på vad ett färdigställandeskydd är, när det behövs och vilka kostnader som kan vara involverade. Läs vidare för att få all information du behöver innan du ger dig in i ditt nästa byggprojekt.

Innehåll

  , Färdigställandeskydd 2023 – Allt du behöver veta

  Vad är ett färdigställandeskydd (färdigställandeförsäkring)?

  Ett färdigställandeskydd är en form av försäkring för den som genomför ett bygge. Det kan också kallas ”färdigställande försäkring” i folkmun. Detta innebär att du som byggherre och beställare har ett skydd utifall att entreprenören (företaget du har anlitat) som utför arbetet går i konkurs eller av annan anledning inte kan slutföra arbetet. Även stora och välkända företag kan drabbas av ekonomiska problem eller helt enkelt att just din arbetsledare eller hantverkare skadar sig och blir sjukskriven flera veckor. Vanligtvis hjälper entreprenören köparen med all formalia gällande färdigställandeskyddet. Färdigställandeskyddet benämns även som fullgörandeförsäkring eller som tidigare nämnt färdigställande försäkring. Om det finns flera entreprenörer vid ett och samma bygge krävs det ett färdigställandeskydd för varje avtal. Det finns dock ett gränsbelopp när färdigställandeskydd krävs och inte. 

  När behöver jag ett färdigställandeskydd?

  Färdigställandeskydd krävs när en entreprenör utför vissa arbeten som avser ett småhus för en konsuments räkning. Färdigställandeskydd för småhus krävs vid nybyggnad och även vid tillbyggnad samt anmälningspliktig åtgärd om behovet av skydd finns. I vissa fall kan byggnadsnämnden behöva pröva om det finns ett behov av färdigställandeskydd eller ej. Ett färdigställandeskydd skall, utöver konstruktionsritningar och andra relevanta bygghandlingar som exempelvis elritningar, uppvisas för byggnadsnämnden innan ett beslut om startbesked lämnas.

  Det krävs inget färdigställandeskydd när det gäller fritidshus där du inte använder för permanent bruk.

  Kravet för färdigställandeskydd styrs oftast av kostnaden för projektet. Detta räknas man i Prisbasbelopp, för år 2022 så är ett prisbasbelopp 48 300 kr. Färdigställandeskydd krävs om det enskilda avtalet överstiger 10 st. prisbasbelopp, 483 000 kr. Många privatpersoner delar upp projektet i flera avtal, t.ex. ett avtal för markentreprenör, ett avtal för snickare, ett avtal för elektriker och ett avtal för rörläggare. Då kan man göra ganska omfattande projekt innan ett av dessa avtal överstiger 483 000 kr för år 2022.

   

  , Färdigställandeskydd 2023 – Allt du behöver veta
  Källa: Boverket

  Vad ingår i ett färdigställandeskydd?

  Ett färdigställandeskydd ska omfatta skälig ersättning för extra kostnader för slutförande av arbeten, för kostnad av åtgärd på punkter som besiktningsman anmärkt på samt kostnader för åtgärder på byggnaden som orsakats av sådana fel.

  När behöver jag inte ett färdigställandeskydd?

  Färdigställandeskydd krävs endast när en entreprenör utför arbeten åt en konsument. Färdigställandeskydd krävs inte för vissa bygglovsbefriade åtgärder såsom skärmtak, friggebod, attefallshus eller tillbyggnader på maximalt 15 kvadratmeter.

  Vad ingår inte i ett färdigställandeskydd?

  Skyddet täcker oftast inte arbeten som ej är utförda trots att de redan är betalda. Därför är det viktigt att som konsument se till att det i avtalet med entreprenören framgår att betalning sker när hela arbetet är färdigt eller att betalning sker allteftersom vissa delmål i arbetet färdigställts.

  Hur överklagar jag ett beslut om krav på färdigställandeskydd?

  Om byggnadsnämnden kräver ett färdigställandeskydd och du finner detta felaktigt kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut kan sedan överklagas till mark- och miljödomstolen.

  Vad kostar ett färdigställandeskydd?

  Det går inte att ge något exakt svar på denna fråga då priset beror på byggets omfattning. Räkna dock med att försäkringen kostar minst 5 000 SEK. Vid köp av nyckelfärdiga hus eller totalentreprenad så brukar färdigställandeskydd ingå i offerten.

  Är det dags att teckna färdigställandeskydd?

  Det finns endast ett fåtal företag som utfärdar färdigställandeskydd eller färdigställande försäkring. GarBo är ett av de största på marknaden, de har oftast ett samarbete med din husleverantör. GarBo erbjuder även ett färdigt paket med kontrollansvarig, färdigställandeskydd och besiktningsman. Om du inte behöver allt detta finns det bättre alternativ som du bör ta kontakt med. Nordic Guarantee utfärdas färdigställande skydd och vi på LT Ingenjörsbyrå har använt dessa i flera av våra projekt. Själva försäkringen tecknas av bolaget som du anlitar, men du kan alltid ringa till företaget för att ställa dina frågor och funderingar!

  Vanliga frågor

  Ett färdigställandeskydd krävs när en entreprenör utför arbeten som avser småhus för konsumentens räkning. Det inkluderar nybyggnad, tillbyggnad och anmälningar av åtgärder där skyddsbehov finns.

  Ett färdigställandeskydd ska täcka skälig ersättning för extra kostnader för slutförande av arbeten, kostnad för åtgärder som besiktningsman har anmärkt på och kostnader för åtgärder på grund av fel.

  Ett färdigställandeskydd täcker vanligtvis inte arbeten som inte har utförts trots att de redan är betalda. Det är viktigt att se till att betalningen görs när hela arbetet är färdigt eller enligt överenskomna delbetalningar i avtalet med entreprenören.

  Om byggnadsnämnden kräver ett färdigställandeskydd och du anser att detta beslutet är felaktigt kan du överklaga det till länsstyrelsen. Läs mer om hur du kan gå vidare med din överklagan.

  Priset för ett färdigställandeskydd varierar beroende på byggprojektets omfattning. Generellt bör man räkna med att försäkringen kostar minst 5 000 SEK. Vissa nyckelfertiga husleverantörer inkluderar dock redan en sådan försäkring i sina erbjudanden.

  Sammanfattning

  Sammanfattningsvis är ett färdigställandeskydd en viktig försäkring som kan skydda dig som beställare vid byggprojekt. Se till att ha rätt skydd på plats för att undvika obehagliga överraskningar längs vägen.

  Vill du läsa mer om liknande ämnen? Kolla in våra andra artiklar nedan eller boka ett kostnadsfritt möte med Laszlo, vår erfarna bygglovsexpert.

  Hjälpte artikeln dig?
  10 av 10 tycker att artikeln är hjälpsam.

  Över 1600 nöjda kunder
  och mer än 1647 genomförda projekt

  4.9 av 5.0

  Läs alla recensioner

  Juni 2023

  Fick hjälp med kompletta ritningar till bygglovet. LT Ingenjörsbyrå är både professionella samt kundvänliga. Kan varmt rekommendera dem till andra som behöver hjälp med ritningar / bygglov etc. Sparade otroligt många timmar!

  Johan H. — Malmö
  Juni 2023

  Mycket nöjd med bemötandet och tålamod, då många uppmätningar gjordes från min sida pga. Att ritningar slarvats bort av Malmö stad. Slutresultatet blev mycket bra och LT tog hand om att skicka in bygganmälan åt mig.

  Robert O.
  Juni 2023

  Tjänstvilligt bemötande och professionell leverens. Kommer gärna tillbaka!

  Hasse Johansson
  Ladda mer