fbpx

Förhandsbesked och Bygglov - Vanliga frågor och svar

SAMMANFATTNING

 • Jämför priser och erbjudanden från olika tillverkare.
 • Välj en enklare och mer kostnadseffektiv design.
 • Undersök möjligheten att göra vissa arbeten själv, såsom målning och inredning.

Innehåll

  blog post bnr

  Detaljplan lantmäteriet

  När det gäller detaljplanering är Lantmäteriet en viktig aktör. Här följer några vanliga frågor om detaljplanering hos Lantmäteriet.

  Läs mer: Bygganmälan och Bygglov – Vanliga frågor och svar

  Vad är en detaljplan?

  En detaljplan är ett juridiskt dokument som reglerar användningen av mark- och vattenområden inom ett visst geografiskt område. Detaljplanen fastställer vilken typ av bebyggelse som får uppföras, hur marken får användas samt andra bestämmelser för området.

  Läs mer: Förhandsbesked – Vad du behöver veta

  Hur ansöker man om en ändring i en befintlig detaljplan?

  För att ansöka om ändring i en befintlig detaljplan måste du kontakta kommunens planavdelning. De kan hjälpa dig med processen för att få fram de handlingar som krävs för att göra ändringarna.

  Vilken roll spelar Lantmäteriet vid framtagandet av en ny detaljplan?

  Lantmäteriet har flera roller när det kommer till framtagandet av nya detaljplaner. Deras huvudsakliga uppgift är att ta fram kartunderlag, utföra mätningar samt hantera fastighetsinformation. De samarbetar också med kommunen och andra berörda parter för att säkerställa att detaljplanen är korrekt och följer gällande lagstiftning.

  Läs mer: Bygganmälan och Bygglov

  Vad gör Lantmäteriet om man inte är nöjd med en detaljplan?

  Om du inte är nöjd med en detaljplan kan du överklaga beslutet till Mark- och miljödomstolen. Detta måste göras inom tre veckor från det att beslutet har fattats. Mark- och miljödomstolen kommer då att pröva ärendet på nytt och fatta ett slutgiltigt beslut.

  Hur lång tid tar det att få fram en ny detaljplan? 

  Tiden det tar att ta fram en ny detaljplan kan variera beroende på flera faktorer, såsom storleken på området, antalet berörda parter samt eventuella överklaganden. Generellt sett kan processen ta mellan ett år upp till flera år.

  Läs mer: Bygglov och Detaljplan: Vanliga frågor och svar

  Vilka kostnader är förknippade med framtagandet av en ny detaljplan?

  Kostnaderna för framtagandet av en ny detaljplan varierar beroende på olika faktorer, såsom områdets storlek, komplexiteten i planeringen samt eventuella konsultkostnader. Det bästa sättet att få reda på de exakta kostnaderna är genom att kontakta kommunens planavdelning.

  Förhandsbesked och Bygglov

  Ett förhandsbesked är ett beslut från kommunen om huruvida en viss åtgärd, till exempel en byggnation eller ändring av användningen av en fastighet, skulle vara tillåten enligt gällande lagstiftning och planbestämmelser. Här följer några vanliga frågor om förhandsbesked och bygglov.

  Läs mer: Handläggningstid Bygglov – Få snabbt beslut

  Vad är syftet med att ansöka om ett förhandsbesked?

  Syftet med att ansöka om ett förhandsbesked är att få klarhet i vad som är tillåtet innan man påbörjar en större investering eller åtgärd. Genom att få ett beslut från kommunen kan man undvika onödiga kostnader och problem längre fram i processen.

  Hur lång tid tar det att få svar på en ansökan om förhandsbesked?

  Tiden det tar att få svar på en ansökan om förhandsbesked kan variera beroende på olika faktorer, såsom arbetsbelastningen hos kommunens handläggare samt komplexiteten i ärendet. Generellt sett kan processen ta mellan några veckor upp till flera månader.

  Kan man överklaga beslutet vid ett förhandsbesked?

  Nej, det går inte att överklaga beslutet vid ett förhandsbesked eftersom det endast utgör en bedömning av den aktuella situationen baserat på gällande lagstiftning och planbestämmelser. Om du inte är nöjd med resultatet kan du dock välja att ansöka om ett nytt förhandsbesked vid en senare tidpunkt.

  Vad kostar det att ansöka om ett förhandsbesked?

  Kostnaden för att ansöka om ett förhandsbesked varierar beroende på kommunen och typen av åtgärd. Det bästa sättet att få reda på de exakta kostnaderna är genom att kontakta kommunens bygglovsavdelning.

  Vanliga frågor (FAQ)

  I genomsnitt kan processen med att ta fram en detaljplan ta mellan ett år upp till flera år, beroende på olika faktorer som storleken på området och eventuella överklaganden.

  Lantmäteriet har ingen direkt roll när det kommer till ändringar i befintliga detaljplaner. Deras huvudsakliga uppgift är att hantera fastighetsinformation och utföra mätningar.

  Ja, precis som vid andra beslut inom planering kan man överklaga beslutet angående ändring av en befintlig detaljplan till Mark- och miljödomstolen.

  I genomsnitt kan det ta mellan några veckor upp till flera månader att få svar på en ansökan om förhandsbesked, beroende på olika faktorer som arbetsbelastningen hos kommunens handläggare.

  Ja, precis som vid andra beslut inom bygglovsprocessen kan man överklaga beslutet angående ett nytt förhandsbesked till Mark- och miljödomstolen.

  Kostnaderna för att ansöka om ett förhandsbesked varierar beroende på kommunen och typen av åtgärd. Det är bäst att kontakta kommunens bygglovsavdelning för exakt information.

  Sammanfattning

  Detaljplanering är en viktig process där Lantmäteriet spelar en roll genom att ta fram kartunderlag och hantera fastighetsinformation. Förändringar i befintliga detaljplaner kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Ett förhandsbesked och bygglov ger klarhet innan större investeringar eller åtgärder genomförs, men besluten går inte att överklaga. 

  Samlad erfarenhet från mer än 1600 genomförda projekt och projektvärde på över 200 miljoner kronor!

  UNDVIK DESSA 7 VANLIGA MISSTAG NÄR DU SKA RENOVERA ELLER BYGGA UNDER 2024

  dont miss this

  Hjälpte artikeln dig?
  Inga omdömen har lämnats än. Bli först med att lämna ditt omdöme!

  Vill du läsa mer?

  Du hittar över 200 artiklar i vår faktabank. Vi har förklarat de krångliga bygglovsreglerna på ett enkelt sätt och i de allra flesta artiklar har vi bilder och illustrationer.