fbpx

Friggebod Regler - Allt du behöver veta

Sammanfattning

 • En friggebod är en komplementbyggnad som får avse en yta om max 15 kvadratmeter
 • För uppförandet av en friggebod krävs varken bygglov eller bygganmälan
 • Friggeboden kan exempelvis användas som garage, poolhus eller vedbod

Drömmer du om att bygga din egen friggebod? En friggebod kan vara en perfekt lösning för extra utrymme på din tomt, oavsett om det är som ett förråd, ett garage eller till och med en gäststuga. Men innan du sätter igång med ditt projekt, finns det några viktiga regler och krav som du behöver känna till. I den här artikeln kommer vi att ta dig igenom de nya reglerna för friggebodar inför 2023 och ge dig all information du behöver för att komma igång.

Innehåll

  friggebod regler

  Friggeboden är en vanlig syn på tomter runt om i Sverige. Hur en friggebod kan se ut varierar mycket beroende på vilken funktion friggeboden utgör. Några av de vanligaste ändamålen vi ser för en friggebod är bland annat förråd, garage, poolhus, bastu, växthus eller en vedbod. På senare år har det även blivit allt mer vanligare att använda friggeboden som en avskild gäststuga – perfekt för dig som gillar att välkomna nära och kära.

  Ja, endast fantasin sätter gränser för hur du vill använda din friggebod. Det är viktigt att hålla koll på reglerna för friggebod när du ska börja med ditt projekt.

  Friggeboden blev först ett begrepp år 1979 när den dåvarande bostadsministern Birgit Friggebo avskaffade bygglovsplikten för en komplementbyggnad upp till 10 kvadratmeter. Sedan dess har den tillåtna ytan ökats till 15 kvm och det är nu även möjligt att dela ytan mellan flera byggnader.

  Oavsett om du vill bygga en friggebod själv eller om du föredrar en nyckelfärdig friggebod från en hantverksfirma, så finns det flera regler du bör känna till innan du börjar planera din friggebod. 

  Här kan du hitta allt du behöver veta om de nya reglerna för friggebodar inför 2023. 

  Läs mer: Bygga Friggebod – En komplett guide med tips och råd

  Definition

  Vad är en friggebod?

  Kortfattat så kan man säga att en friggebod är en komplementbyggnad som tillåts byggas utan krav på bygglovsritningar på en yta upp till 15 kvm. En friggebod kan användas som till exempel förråd, gässtuga, bastu eller växthus. Till skillnad från attefallshus och andra byggnadsprojekt behövs inget bygglov eller bygganmälan för en friggebod.

  Regler och krav

  Friggebod Regler 15 kvm

  Reglerna för en friggebod är inte särskilt komplicerade, vilket har gjort friggeboden till en populär komplementbyggnad på många svenska tomter. Följer du de nya reglerna för friggeboden krävs varken bygglov eller anmälan till kommunen.

  Du kan bygga en friggebod även om du ska bygga fritidshus eller om du bygger permanentboende.

  En friggebod är en fristående komplementbyggnad som uppförs i direkt närhet till ett en- eller tvåbostadshus. Alltså måste det redan finnas en permanentbostad på tomten för att en friggebod ska få lov att byggas. Friggeboden får vara upp till 15 kvm med en maxhöjd på 3 meter, men du kan även dela ytan mellan flera friggebodar. Till exempel kan du ha en friggebod på 10 kvm och en mindre byggnad på 5 kvm – så länge den sammanlagda ytan inte överstiger 15 kvm. I stort sett kan du bygga en friggebod till vilket ändamål du vill, så länge du följer reglerna och så länge det anses vara en komplementbyggnad till din nuvarande bostad.

  Du bör även tänka på att byggnaden skall placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen. Vill du placera det närmare, krävs skriftligt grannmedgivande. Dessutom får friggeboden inte placeras i närheten av stränder eller nära allmän väg. Dessa regler skiljer sig ofta mellan kommuner, så det är alltid bäst att kolla upp vad som gäller där du bor.

  En typisk regel för friggeboden som många missar är reglerna kring brandsäkerhet som beskrivs i kapitel 5 i BBR. Om reglerna inte uppfylls kan byggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift för den olovliga byggnationen. Du kan läsa mer om brandsäkerhet för din friggebod längre ned.

  LT Ingenjörsbyrå har tagit fram illustrationer för att förklara olika byggtermer, här kommer friggebod.
  LT Ingenjörsbyrå har tagit fram illustrationer för att förklara olika byggtermer, här kommer måtten på friggebod.

  Sammanfattning av nya friggebod regler

  • Det skall sedan tidigare finnas ett en- eller tvåbostadshus på tomten
  • En Friggebod skall vara en komplementbyggnad
  • En friggebod får högst uppta en storlek om 15 kvadratmeter BYA
  • Taknockshöjden får vara högst 3,0 meter från medelmarknivån
  • Du får lov att bygga källare, loft och vind så länge du uppfyller de tekniska reglerna för friggeboden
  • På en tomt får det finnas flera friggebodar, men den sammanlagda ytan får inte överstiga ett mått på 15 kvm för friggebodarna totalt.
  • Friggeboden skall placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshuset
  • En friggebod skall placeras minst 4,5 meter från tomtgräns eller annan gräns. Vill du placera det närmare, krävs skriftligt grannmedgivande
  • Inget bygglov krävs för friggeboden enligt gällande detaljplan
  • Friggeboden får strida mot gällande detaljplan vad gäller placering på prickmark eller uppfylld byggrätt

  Även om du inte behöver ansöka om bygglov måste byggnaden fortfarande uppfylla alla nya regler för friggeboden som finns i:

  • Plan- och bygglagen, PBL
  • Plan- och byggförordningen, PBF
  • Boverkets byggregler, BBR
  • Boverkets konstruktionsregler, EKS

  Maximera utrymmet på din friggebod

  Oavsett hur du väljer att använda din friggebod finns det några enkla knep för att utnyttja dina 15 kvm på bästa sätt.

  En friggebods yttermått får uppgå till högst 15 kvm. För att få största möjliga nytta rekommenderar vi följande mått för en friggebod: 5 m x 3 m, alternativt 4 m x 3,75 m.

  För att få maximal nytta av takhöjden föreslår vi att du använder dig av ett så kallat pulpettak på några få graders lutning. Det ger en genomgående bra takhöjd samtidigt som lutningen ger tillräcklig avrinning av regn.

  Vill du utnyttja takhöjden på din friggebod kan du även bygga ett takloft. Loftet kan enkelt användas som sovplats och ger därmed mer plats på bottenvåningen. Tänk dock på att inte överskrida takhöjden på 3 meter då detta kräver bygglov.

  Dessutom kan du även bygga en källare till din friggebod, så länge det inte finns några ledningar eller andra tekniska anläggningar i närheten som störs av byggandet. Källare kan även påverka grundvattennivån.

  Även om du inte tänkt övernatta i friggeboden under de kallare månaderna, kan det vara bra att isolera din friggebod. Beroende på vad du tänkt förvara i friggeboden bör du tänka på att vissa produkter eller eldrivna maskiner kan skadas om det blir för kallt.

  Det kostar väldigt lite i sammanhanget att isolera friggeboden. Sakerna inuti kommer må bättre och friggeboden kommer att ha en längre livslängd.

  Vilken storlek får en friggebod ha totalt?

  En friggebod får maximalt ha ett mått på 15 kvm BYA. Det får finnas flera friggebodar på en och samma tomt, men den sammanlagda ytans storlek på friggebodarna får ej vara mer än 15 kvm. För att utnyttja ytan får friggeboden dock ha både vind och källare, se längre ner på sidan. Friggebodens totala höjd får sträcka sig 3,0 meter från medelmarknivån. Medelmarknivån kan beräknas på olika sätt för att tillåta större byggnadsvolymer. Många använder pulpettak på friggeboden för att få maximal takhöjd invändigt. 

  Får jag bygga en friggebod på 20 kvm?

  Om du har tankar på att bygga en friggebod på 20 kvm, bör du istället titta på att bygga ett attefallshus. Ett attefallshus tillåter dig att bygga på en yta av 30 kvm med en maxhöjd på 4 meter. Mer om skillnaden på friggebod och attefallshus nedan.

  Vad är skillnaden mellan en friggebod och ett attefallshus?

  Ett attefallshus får vara större än en friggebod och får även användas som permanentbostad. För tillfället får en friggebod byggas på en yta av 15 kvm med en höjd på 3 meter, medan storleken för ett attefallshus tillåter en yta på 30 kvm med en höjd på 4 meter. Väljer du dock att bygga ett attefallshus behöver du göra en bygganmälan till kommunen, vilket du slipper om du bygger en friggebod. Många tror felaktigt att reglerna tillåter en friggebod på 20 kvm, vilket alltså inte stämmer. 

  Hur får en friggebod se ut?

  Friggeboden ska ha en lämplig färg, form och materialval. Friggeboden ska även uppfylla de tekniska krav som du kan läsa om nedan. I miljöer som är skyddade på grund av kulturvärde krävs det alltid bygglov för att friggeboden ska få uppföras. Många väljer att bygga spaljéer och andra vindskydd i direkt anslutning till friggeboden, till exempel  i de fall när friggeboden inreds som bastu.

  Finns det tekniska krav på en friggebod?

  Ja, om friggeboden ligger mindre än 8,0 meter från andra byggnader behöver tekniska krav kring brandspridning mellan byggnader beaktas i projekteringsfasen. Under byggtiden måste kontroller göras för att brandsäkerheten utförs korrekt. Om friggeboden däremot ligger längre än 8,0 meter bort från andra byggnader gäller inte detta krav. Ta kontakt med en byggfirma eller brandkonsult om du har frågor angående brandspridning.

  Får jag bygga vind, loft och källare på min friggebod?

  Ja, om det är geotekniskt lämpligt kan du ordna källare för din friggebod. Du kan även ordna med vind eller loft så länge de tekniska kraven uppfylls.

  Var på tomten får jag placera en friggebod?

  Du kan placera din friggebod var du vill inom den så kallade hemfridszonen. Oftast gäller det 4,5 meter från tomtgränsen och så länge friggeboden byggs i direkt anslutning till bostaden.

  Kan jag bygga en friggebod själv?

  Ja, många bygger sina friggebodar själva, till exempel för att spara pengar eller för att de har ett byggintresse. Tänk på att det finns gott om bygghandlare som kan placera färdiga friggebodar direkt till den plats på din tomt som du sett ut. Om du räknar tiden som du lägger ner för att bygga själv så kommer den färdigbyggda varianten vara mycket billigare i slutändan. Glöm heller inte att om du bygger din friggebod själv behöver du ritningar som du kan följa under byggtiden.

  Vilka byggregler gäller för friggeboden?

  Även om du inte ansöker om bygglov för din friggebod, eller skickar in en anmälan till din kommun, måste du uppfylla reglerna från Boverket. Om du köper en nyckelfärdig friggebod är det viktigt att du får intyg och egenkontroller på att friggeboden uppfyller alla nya regler, vilket inkluderar de byggregler som gäller inom Sverige och Europa.

  • Plan- och bygglagen, PBL
  • Plan- och byggförordningen, PBF
  • Boverkets byggregler, BBR
  • Boverkets konstruktionsregler, EKS
  Här kan du läsa mer om Boverkets konstruktionsregler EKS.

  Får jag bygga en friggebod på prickmark?

  Ja, det är godkänt att placera en friggebod på prickmark, det vill säga mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Läs mer i avsnittet som handlar om medgivande från grannar.

  Vad händer om byggrätten överskrids?

  Ingenting, eftersom friggeboden får byggas även om byggrätten är uppfylld sedan tidigare och på så vis slipper du även lämna in bygglovsritningar till kommunen.

  Behövs medgivande från grannar för att bygga friggebod?

  Ja, om du vill placera din friggeboden närmare än 4,5 meter till tomtgräns måste du be grannar om ett skriftligt medgivande. Men det är inte alla så kallade sakägare som kan lämna ett medgivande. Ta kontakt med din kommun om vad som gäller i just ditt fall. Tex om kommunen äger marken kan du inte få ett medgivande.

  Kan jag få strandskyddsdispens för min friggebod?

  Runt de flesta strandlinjer för hav, sjöar och ibland andra vattendrag i Sverige finns en strandskyddszon. Zonen är minst 100 meter bred men kan i vissa fall vara utökad. Grundregeln är att all nybyggnation inom den strandskyddade zonen kräver dispens för att få uppföras. Dispensen utfärdas av kommunen och länsstyrelserna har överprövanderätt. Kontakta din kommun för att få information kring dispens för att uppföra friggebod på en strandskyddszon.

  Får jag bygga min friggebod nära allmän väg?

  På grund av trafiksäkerheten kan det finnas restriktioner för hur nära allmänna vägar man får bygga en friggebod. Kontakta din kommun om vilka regler som gäller i din kommun.

  Vad får en friggebod användas till?

  I regelverken kallas friggebod för komplementbyggnad, och precis som det låter ska friggeboden vara ett komplement till ditt bostadshus. Friggeboden används vanligtvis som:

  Krävs anmälan för en friggebod?

  Ja, i vissa fall. Om du skall installera eldstad, rökkanaler, ventilation, vatten eller avlopp i din friggebod krävs det en anmälan till din kommun. Om du vill bygga mer än 15 kvm rekommenderar vi att du istället läser mer om ritningar för attefallshus.

  Kan det krävas bygglov för friggebod?

  Ja, kommuner kan i vissa fall bestämma att en friggebod kräver bygglov för att få uppföras. Detta anges i den aktuella detaljplanen. Bor du utanför detaljplan kan det fortfarande finnas områdesbestämmelser. Ta kontakt med din kommun för att höra vad som gäller.

  Vad gäller vid ändring av friggeboden?

  Om du vill göra vissa ändringar på friggeboden efter att den är färdigbyggd, kan det för friggeboden krävas bygglov eller anmälan till kommunen. Du kan enkelt hitta digitala ritningar till din friggebod hos kommunen. Det kan till exempel vara att du vill:

  • Byta fasadfärg
  • Byta fasadmaterial
  • Byta taktäckningsmaterial
  • Ta upp ett fönster
  • Sätta in en dörr
  • Ändra bärande konstruktion
  • Installera vatten, avlopp, eldstad eller ventilation

  Hur stort får man bygga utan bygglov?

  Om du vill slippa bygglov kan du bygga 15 kvm sammanlagt. Då krävs det varken bygglov eller bygganmälan. Mellan 16 kvm och 30 kvm är det bygganmälan som gäller som du säkerligen vet kallas attefallshus.

  Priser

  Vad kostar det att bygga friggebod?

  Priset på en friggebod varierar väldigt mycket. Köper du material själv till din friggebod kan du hålla dig runt cirka 10 000 kr. Om du köper en nyckelfärdig friggebod med inredning kan priset på friggeboden vara uppemot 750 000 kr.

  Ventilation friggebod 15 kvm

  Friggeboden är en praktisk lösning för extra utrymme i trädgården. Oavsett om du använder den som ett förråd, ett hobbyrum eller kanske till och med som ett extrarum att bo i, är det viktigt att se till att den har rätt ventilation. I denna artikel kommer vi att titta närmare på ventilation för en friggebod på 15 kvm och ge svar på några vanliga frågor.

  Varför är ventilering viktigt för en friggebod?

  En välventilerad friggebod är avgörande av flera skäl. För det första hjälper ventileringen till att kontrollera fuktighet och undvika mögel- eller rötskador på träkonstruktionen. Dessutom bidrar god ventilation till luftcirkulationen, vilket hjälper till att hålla temperaturen stabil och motverkar kondensbildning.

  Vilka metoder kan användas för ventilation av en friggebod?

  Det finns olika metoder som kan användas för effektiv ventilation av din friggebod:

  1. Naturlig ventilation – Detta innebär att ha öppningsbara fönster eller ventiler placerade strategiskt runt byggnaden. Genom att öppna dessa när det behövs kan du släppa in luft och låta den cirkulera naturligt.

  2. Takventilatorer – En takventilator kan installeras på taket eller i nocklinjen för att dra ut varm luft från byggnaden och skapa en naturlig dragkraft som möjliggör luftcirkulation.

  3. Fläktar och ventilationssystem – Om du behöver extra ventilation kan du också installera fläktar eller ett mekaniskt ventilationssystem. Detta är särskilt användbart om din friggebod används som boendeyta eller för någon form av aktivitet där det produceras mycket fukt och värme.

  Vilka fördelar har god ventilation i en friggebod?

  Att se till att din friggebod har god ventilation ger många fördelar, inklusive:

  1. Fukt- och mögelkontroll – En välventilerad friggebod minskar risken för fuktackumulering och därmed även risken för mögeltillväxt eller rötskador på träkonstruktionen.

  2. Förbättrad inomhusluftkvalitet – Genom att ha kontinuerlig luftcirkulation får du en bättre inomhusmiljö med renare luft. Detta kan vara särskilt viktigt om du spenderar mycket tid i din friggebod eller använder den som sovrum eller arbetsplats.

  3. Temperaturkontroll – Ventilation hjälper till att hålla temperaturen stabil inne i frigge-boden genom att släppa ut varm, kvav luft och dra in svalare utomhusluft vid behov.

  Sammanfattningsvis är det viktigt att tänka på ventilering när man bygger eller använder en friggebod på 15 kvm. Med rätt metoder för ventilering kan du undvika fuktproblem, ha en bättre inomhusluft och skapa en behaglig miljö att vistas i. Var noga med att följa rekommendationerna för ventilation som anges i byggnormer och rådfråga gärna experter om du är osäker på hur du ska ventilera din friggebod på bästa sätt.

  Friggebodar ritningar

  Vilka typer av friggebodar finns det och hur kan jag hitta ritningar för dem?

  När det kommer till friggebodar finns det olika typer att välja mellan, beroende på dina behov och preferenser. Du kan hitta ritningar för dessa på olika sätt.

  En vanlig typ är en enkelrummig friggebod som används för att lagra trädgårdsredskap eller som ett extra förråd. Det finns också större friggebodar med flera rum, vilket ger dig möjlighet att använda utrymmet som gäststuga, kontor eller hobbyrum.

  För att hitta ritningarna kan du börja med att söka online. Det finns många webbplatser där du kan ladda ner gratis eller köpa färdiga ritningar. Vissa sidor erbjuder även anpassningsalternativ så att du kan skräddarsy din friggebod efter dina specifika önskemål.

  Ett annat alternativ är att besöka byggvaruhus eller husleverantörer. Många av dem har ofta färdiga ritningspaket tillgängliga för olika typer av friggebodar. Personalen i butiken hjälper dig gärna med rådgivning och tips om vilken typ av bod som passar bäst för just dina behov.

  Tänk på vikten av att ha tillstånd innan du bygger din friggebod, oavsett vilken typ du väljer. Enligt PBL (Plan- och bygglagen) krävs tillstånd för byggande av friggebodar över vissa storleksgränser. Olika kommuner kan ha olika regler, så det är viktigt att du kontaktar din lokala bygglovskontor för att få rätt information och godkännande.

  Hur anpassar jag ritningar för friggebodar efter mina specifika behov?

  Eftersom varje person har olika behov och önskemål kan det vara nödvändigt att anpassa ritningarna för din friggebod. Här är några sätt du kan göra detta på:

  1. Storlek: Om du vill ändra storleken på din friggebod kan du enkelt justera måtten i ritningarna. Se bara till att ta hänsyn till eventuella begränsningar eller restriktioner som gäller inom ditt område.

  2. Utrymmesfunktion: Om du vill använda boden som något annat än ett förråd, till exempel som kontor eller gäststuga, kan du ändra interiörens layout i ritningen för att passa dina behov. Tänk på elektricitet, isolering och ventilation när du gör dessa ändringar.

  3. Materialval: Ritningarna kanske visar standardmaterial, men om du har specifika preferenser när det kommer till exempelvis fasadmaterial eller takbeläggning, så se till att uppdatera ritningen med dessa val.

  4. Fönster och dörrplacering: Beroende på hur du vill använda friggeboden kan det vara nödvändigt att flytta eller lägga till fönster och dörrar för att optimera ljusinsläppet och utrymmets funktionalitet.

  Det är viktigt att komma ihåg att anpassningar kan kräva ytterligare planering och kanske till och med bygglovsansökan, beroende på omfattningen av ändringarna. Det bästa sättet att säkerställa korrekta anpassningar är att rådgöra med en professionell arkitekt eller byggkonsult för att få expertråd innan du börjar ditt projekt.

  Vilka grundläggande verktyg behöver jag för att bygga min egen friggebod?

  Att bygga din egen friggebod kan vara ett roligt projekt, men det kräver också rätt verktyg för att göra arbetet smidigt. Här är några grundläggande verktyg som du kommer behöva:

  1. Hammare: En hammare är ett oumbärligt verktyg när det kommer till träarbete. Investera i en kvalitativ hammare som passar bekvämt i din hand.

  2. Skruvmejslar: Ett set skruvmejslar av olika storlekar kommer väl till hands vid montering av möbler, hyllor och andra delar av friggeboden.

  3. Cirkelsåg eller sticksåg: Beroende på vilka snitt du behöver göra i materialet kan en cirkelsåg eller sticksåg vara användbar. En cirkelsåg kan klara av raka snitt medan en sticksåg är mer flexibel för kurviga snitt.

  4. Borrmaskin: För att fästa skruvar och borrar hål i träet kommer du behöva en borrmaskin. Se till att välja en med justerbar hastighet och köp även ett set med borr av olika storlekar.

  5. Mätverktyg: Ett mätband och vinkelhake är oumbärliga när det gäller exakt mätning och linjalering vid såväl markering som montering.

  6. Sågbord eller arbetsbänk: Att ha en stabil plats att arbeta på gör allt lättare och säkrare, speciellt när du arbetar med större bitar av trä.

  Förutom dessa verktyg kan det också vara bra att ha skyddsutrustning såsom handskar, skyddsglasögon och hörselskydd för att minimera risken för skador under byggprocessen.

  Sammanfattningsvis finns det många typer av friggebodar där ute som du kan hitta ritningar för online eller hos återförsäljare. Kom ihåg att anpassa ritningarna efter dina specifika behov samt se till att ha rätt verktyg innan du börjar ditt byggprojekt. Var noga med att följa alla lagstadgade regler om bygglov inom ditt område för bästa resultat!

  15 kvm friggebod

  Vad är en friggebod?

  En friggebod är en mindre byggnad som kan placeras i trädgården utan att kräva bygglov, under förutsättning att den uppfyller vissa regler och begränsningar. En vanlig storlek på en friggebod är 15 kvm, vilket gör den till ett populärt val för många villaägare.

  Varför välja en 15 kvm friggebod?

  Att välja en 15 kvm friggebod har flera fördelar. För det första behöver man inte söka bygglov eftersom storleken ligger inom gränserna för vad som räknas som ”byggfritt”. Detta sparar både tid och pengar då man slipper genomgå hela processen med ansökan och handläggning av bygglovet.

  För det andra ger en 15 kvm friggebod tillräckligt med utrymme för de flesta ändamål. Den kan användas som ett extra rum, kanske som ett gästrum eller kontor. Man kan också använda den som ett hobbyrum eller kanske som extraplats för lagring av verktyg och trädgårdsredskap.

  Vad finns det att tänka på vid köp eller bygge av en 15 kvm friggebod?

  När du köper eller planerar att bygga din egen 15 kvm friggebod finns det några saker att tänka på. Först och främst är det viktigt att undersöka de lokala byggreglerna och kontrollera att en friggebod är tillåten på din fastighet. Även om du inte behöver söka bygglov för en 15 kvm friggebod, kan det finnas andra regler som måste följas.

  Det är också viktigt att överväga hur du kommer att använda friggeboden. Behöver du el- och vattenanslutningar? Ska den isoleras för att kunna användas året runt? Dessa faktorer kan påverka både kostnaden och komforten i din friggebod.

  När det gäller själva konstruktionen av friggeboden finns det olika alternativ att välja mellan. Du kan köpa färdiga byggsatser eller anlita professionella hantverkare för att bygga den åt dig. Se till att noggrant jämföra priser och kvalitet innan du fattar ett beslut.

  Avslutningsvis är en 15 kvm friggebod ett utmärkt sätt att utnyttja trädgårdsutrymmet på ett praktiskt sätt. Genom att vara medveten om regler och bestämmelser samt ha tydliga användningsbehov i åtanke, kan du skapa en funktionell och trevlig extrabyggnad som kommer bidra till både nytta och njutning i trädgården.

  Vanliga frågor

  En friggebod får maximalt ha ett mått på 15 kvm BYA…

  Om du har tankar på att bygga en friggebod på 20 kvm…

  Ett attefallshus får vara större än en…

  Sammanfattning

  Sammanfattningsvis, när det gäller att bygga en friggebod är det viktigt att känna till de senaste reglerna och kraven för att undvika problem i framtiden. Tveka inte att läsa våra andra artiklar för mer detaljerad information eller boka ett kostnadsfritt möte med Laszlo, vår erfarna bygglovsexpert.

  Kontakta oss idag och låt oss hjälpa dig göra din dröm om en friggebod till verklighet!

  Hjälpte artikeln dig?
  46 av 52 tycker att artikeln är hjälpsam.

  Samlad erfarenhet från mer än 1600 genomförda projekt och projektvärde på över 200 miljoner kronor!

  UNDVIK DESSA 7 VANLIGA MISSTAG NÄR DU SKA RENOVERA ELLER BYGGA UNDER 2024

  dont miss this

  Vill du läsa mer?

  Du hittar över 200 artiklar i vår faktabank. Vi har förklarat de krångliga bygglovsreglerna på ett enkelt sätt och i de allra flesta artiklar har vi bilder och illustrationer.

  Över 1600 nöjda kunder
  och mer än 1647 genomförda projekt

  4.9 av 5.0

  LT Ingenjörsbyrå är en helhets leverantör av bygglovsritningar, vi har 4,9 betyg.

  Läs alla recensioner

  Jag fick snabb hjälp av LT Ingenjörsbyrå med brandskyddsbeskrivning när jag skulle ändra verksamhet i min fastighet. De förklarade processen och var tillgängliga även under bygget för frågor och ändringar tillsammans med entreprenören.

  Basil M. — Lund

  Brandskyddsbeskrivning var ingenting som vi hade räknat med behövs till bygglovet, men Laszlo förklarade vikten av denna projektering och kommunen krävde även detta inför tekniskt samråd. Vi sparade över 50 000 kr på att slippa brandklassade fönster och dörrar efter att vi gjorde en strålningsberäkning.

  Annika T. — Täby

  Kommunen krävde brandskyddsbeskrivning för vår nybyggda villa med en carport. Laszlo hjälpte oss snabbt med en strålningsberäkning för att kommunen skulle ge oss ett startbesked.

  Peter A. — Stockholm
  Ladda mer