Friggebod Regler Nya Regler 2022 (10, 15 eller 20 kvm?) Låt oss förklara!

Friggeboden är en vanlig syn på tomter runt om i Sverige. Hur en friggebod kan se ut varierar mycket beroende på vilken funktion friggeboden utgör. Några av de vanligaste ändamålen vi ser för en friggebod är bland annat förråd, garage, poolhus, bastu, växthus eller en vedbod. På senare år har det även blivit allt mer vanligare att använda friggeboden som en avskild gäststuga – perfekt för dig som gillar att välkomna nära och kära.

Ja, endast fantasin sätter gränser för hur du vill använda din friggebod. Det är viktigt att hålla koll på friggebod regler när du ska börja med ditt projekt.

Friggeboden blev först ett begrepp år 1979 när den dåvarande bostadsministern Birgit Friggebo avskaffade bygglovsplikten för en komplementbyggnad upp till 10 kvadratmeter. Sedan dess har den tillåtna ytan har ökats till 15 kvm och det är nu även möjligt att dela ytan mellan flera byggnader.

Oavsett om du vill bygga en friggebod själv eller om du föredrar en nyckelfärdig friggebod från en hantverksfirma, så finns det flera regler du bör känna till innan du börjar planera din friggebod. 

Här kan du hitta allt du behöver veta om de nya reglerna för friggebodar inför 2022.

Definition

Vad är en friggebod?

Kortfattat så kan man säga att en friggebod är en komplementbyggnad som tillåts byggas utan bygglov på en yta upp till 15 kvm. En friggebod kan användas som till exempel förråd, gässtuga, bastu eller växthus. Till skillnad från attefallshus och andra byggnadsprojekt behövs inget bygglov eller bygganmälan för en friggebod.

Letar du efter nya sommarmöbler? Titta på denna topplista!

Vi har samlat en topplista med de bästa sommarmöbler till ett schysst pris! Flera av dessa har många tusen recensioner och gratis hemleverans!

Regler och krav

Regler för friggebod 15 kvm

Reglerna för en friggebod är inte särskilt komplicerade, vilket har gjort friggeboden till en populär komplementbyggnad på många svenska tomter. Följer du de nya reglerna för friggeboden krävs varken bygglov eller anmälan till kommunen.

Du kan bygga en friggebod även om du ska bygga fritidshus eller om du bygger permanentboende.

En friggebod är en fristående komplementbyggnad som uppförs i direkt närhet till ett en- eller tvåbostadshus. Alltså måste det redan finnas en permanentbostad på tomten för att en friggebod ska få lov att byggas. Friggeboden får vara upp till 15 kvm med en maxhöjd på 3 meter, men du kan även dela ytan mellan flera friggebodar. Till exempel kan du ha en friggebod på 10 kvm och en mindre byggnad på 5 kvm – så länge den sammanlagda ytan inte överstiger 15 kvm. I stort sett kan du bygga en friggebod till vilket ändamål du vill, så länge du följer reglerna och så länge det anses vara en komplementbyggnad till din nuvarande bostad.

Du bör även tänka på att byggnaden skall placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen. Vill du placera det närmare, krävs skriftligt grannmedgivande. Dessutom får friggeboden inte placeras i närheten av stränder eller nära allmän väg. Dessa regler skiljer sig ofta mellan kommuner, så det är alltid bäst att kolla upp vad som gäller där du bor.

En typisk regel för friggeboden som många missar är reglerna kring brandsäkerhet som beskrivs i kapitel 5 i BBR. Om reglerna inte uppfylls kan byggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift för den olovliga byggnationen. Du kan läsa mer om brandsäkerhet för din friggebod längre ned.

LT Ingenjörsbyrå har tagit fram illustrationer för att förklara olika byggtermer, här kommer friggebod.
LT Ingenjörsbyrå har tagit fram illustrationer för att förklara olika byggtermer, här kommer måtten på friggebod.

Sammanfattning av nya regler för friggebodar 2022

• Det skall sedan tidigare finnas ett en- eller tvåbostadshus på tomten
• En Friggebod skall vara en komplementbyggnad
• En friggebod får högst uppta en storlek om 15 kvadratmeter BYA
• Taknockshöjden får vara högst 3,0 meter från medelmarknivån
• Du får lov att bygga källare, loft och vind så länge du uppfyller de tekniska reglerna för friggeboden
• På en tomt får det finnas flera friggebodar, men den sammanlagda ytan får inte överstiga ett mått på 15 kvm för friggebodarna totalt.
• Friggeboden skall placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshuset
• En friggebod skall placeras minst 4,5 meter från tomtgräns eller annan gräns. Vill du placera det närmare, krävs skriftligt grannmedgivande
• Inget bygglov krävs för friggeboden enligt gällande detaljplan
• Friggeboden får strida mot gällande detaljplan vad gäller placering på prickmark eller uppfylld byggrätt

Även om du inte behöver ansöka om bygglov måste byggnaden fortfarande uppfylla alla nya regler för friggeboden som finns i:

• Plan- och bygglagen, PBL
• Plan- och byggförordningen, PBF
• Boverkets byggregler, BBR
• Boverkets konstruktionsregler, EKS

Maximera utrymmet på din friggebod

Oavsett hur du väljer att använda din friggebod finns det några enkla knep för att utnyttja dina 15 kvm på bästa sätt.

En friggebods yttermått får uppgå till högst 15 kvm. För att få största möjliga nytta rekommenderar vi följande mått för en friggebod: 5 m x 3 m, alternativt 4 m x 3,75 m.

För att få maximal nytta av takhöjden föreslår vi att du använder dig av ett så kallat pulpettak på några få graders lutning. Det ger en genomgående bra takhöjd samtidigt som lutningen ger tillräcklig avrinning av regn.

Vill du utnyttja takhöjden på din friggebod kan du även bygga ett takloft. Loftet kan enkelt användas som sovplats och ger därmed mer plats på bottenvåningen. Tänk dock på att inte överskrida takhöjden på 3 meter då detta kräver bygglov.

Dessutom kan du även bygga en källare till din friggebod, så länge det inte finns några ledningar eller andra tekniska anläggningar i närheten som störs av byggandet. Källare kan även påverka grundvattennivån.

Även om du inte tänkt övernatta i friggeboden under de kallare månaderna, kan det vara bra att isolera din friggebod. Beroende på vad du tänkt förvara i friggeboden bör du tänka på att vissa produkter eller eldrivna maskiner kan skadas om det blir för kallt.

Det kostar väldigt lite i sammanhanget att isolera friggeboden. Sakerna inuti kommer må bättre och friggeboden kommer att ha en längre livslängd.

Har du frågor och vill prata med oss?

Boka in ett helt kostnadsfritt telefonmöte på 10 minuter och låt oss hjälpa dig igång med ditt projekt!

Frågor och Svar om regler för friggebodar

Vilken storlek får en friggebod ha totalt?

En friggebod får maximalt ha ett mått på 15 kvm BYA. Det får finnas flera friggebodar på en och samma tomt, men den sammanlagda ytans storlek på friggebodarna får ej vara mer än 15 kvm. För att utnyttja ytan får friggeboden dock ha både vind och källare, se längre ner på sidan. Friggebodens totala höjd får sträcka sig 3,0 meter från medelmarknivån. Medelmarknivån kan beräknas på olika sätt för att tillåta större byggnadsvolymer. Många använder pulpettak på friggeboden för att få maximal takhöjd invändigt. 

Får jag bygga en friggebod på 20 kvm?

Om du har tankar på att bygga en friggebod på 20 kvm, bör du titta närmare på reglerna för attefallshus. Ett attefallshus tillåter dig att bygga på en yta av 30 kvm med en maxhöjd på 4 meter. Mer om skillnaden på friggebod och attefallshus nedan.

Vad är skillnaden mellan en friggebod och ett attefallshus?

Ett attefallshus får vara större än en friggebod och får även användas som permanentbostad. För tillfället får en friggebod byggas på en yta av 15 kvm med en höjd på 3 meter, medan storleken för ett attefallshus tillåter en yta på 30 kvm med en höjd på 4 meter. Väljer du dock att bygga ett attefallshus behöver du göra en bygganmälan till kommunen, vilket du slipper om du bygger en friggebod. Många tror felaktigt att reglerna tillåter en friggebod på 20 kvm, vilket alltså inte stämmer. Om du vill bygga en friggebod på 20 kvm ska kan du läsa om regler för attefallshus här.

Hur får en friggebod se ut?

Friggeboden ska ha en lämplig färg, form och materialval. Friggeboden ska även uppfylla de tekniska krav som du kan läsa om nedan. I miljöer som är skyddade på grund av kulturvärde krävs det alltid bygglov för att friggeboden ska få uppföras. Många väljer att bygga spaljéer och andra vindskydd i direkt anslutning till friggeboden, till exempel  i de fall när friggeboden inreds som bastu.

Finns det tekniska krav på en friggebod?

Ja, om friggeboden ligger mindre än 8,0 meter från andra byggnader behöver tekniska krav kring brandspridning mellan byggnader beaktas i projekteringsfasen. Under byggtiden måste kontroller göras för att brandsäkerheten utförs korrekt. Om friggeboden däremot ligger längre än 8,0 meter bort från andra byggnader gäller inte detta krav. Ta kontakt med en byggfirma eller brandkonsult om du har frågor angående brandspridning.

Får jag bygga vind, loft och källare på min friggebod?

Ja, om det är geotekniskt lämpligt kan du ordna källare för din friggebod. Du kan även ordna med vind eller loft så länge de tekniska kraven uppfylls.

Var på tomten får jag placera en friggebod?

Du kan placera din friggebod var du vill inom den så kallade hemfridszonen. Oftast gäller det 4,5 meter från tomtgränsen och så länge friggeboden byggs i direkt anslutning till bostaden.

Kan jag bygga en friggebod själv?

Ja, många bygger sina friggebodar själva, till exempel för att spara pengar eller för att de har ett byggintresse. Tänk på att det finns gott om bygghandlare som kan placera färdiga friggebodar direkt till den plats på din tomt som du sett ut. Om du räknar tiden som du lägger ner för att bygga själv så kommer den färdigbyggda varianten vara mycket billigare i slutändan. Glöm heller inte att om du bygger din friggebod själv behöver du ritningar som du kan följa under byggtiden. Hos Skånska Byggvaror kan du hitta färdiga friggebodar till ett fantastiskt pris.

Vilka byggregler gäller för friggeboden?

Även om du inte ansöker om bygglov för din friggebod, eller skickar in en anmälan till din kommun, måste du uppfylla reglerna från Boverket. Om du köper en nyckelfärdig friggebod är det viktigt att du får intyg och egenkontroller på att friggeboden uppfyller alla nya regler, vilket inkluderar de byggregler som gäller inom Sverige och Europa.

 • Plan- och bygglagen, PBL
 • Plan- och byggförordningen, PBF
 • Boverkets byggregler, BBR
 • Boverkets konstruktionsregler, EKS
Här kan du läsa mer om Boverkets konstruktionsregler EKS.

Får jag bygga en friggebod på prickmark?

Ja, det är godkänt att placera en friggebod på prickmark, det vill säga mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Läs mer i avsnittet som handlar om medgivande från grannar.

Vad händer om byggrätten överskrids?

Ingenting, eftersom friggeboden får byggas även om byggrätten är uppfylld sedan tidigare.

Behövs medgivande från grannar för att bygga friggebod?

Ja, om du vill placera din friggeboden närmare än 4,5 meter till tomtgräns måste du be grannar om ett skriftligt medgivande. Men det är inte alla så kallade sakägare som kan lämna ett medgivande. Ta kontakt med din kommun om vad som gäller i just ditt fall. Tex om kommunen äger marken kan du inte få ett medgivande.

Kan jag få strandskyddsdispens för min friggebod?

Runt de flesta strandlinjer för hav, sjöar och ibland andra vattendrag i Sverige finns en strandskyddszon. Zonen är minst 100 meter bred men kan i vissa fall vara utökad. Grundregeln är att all nybyggnation inom den strandskyddade zonen kräver dispens för att få uppföras. Dispensen utfärdas av kommunen och länsstyrelserna har överprövanderätt. Kontakta din kommun för att få information kring dispens för att uppföra friggebod på en strandskyddszon.

Får jag bygga min friggebod nära allmän väg?

På grund av trafiksäkerheten kan det finnas restriktioner för hur nära allmänna vägar man får bygga en friggebod. Kontakta din kommun om vilka regler som gäller i din kommun.

Vad får en friggebod användas till?

I regelverken kallas friggebod för komplementbyggnad, och precis som det låter ska friggeboden vara ett komplement till ditt bostadshus. Friggeboden används vanligtvis som:

 • Uthus
 • Garage
 • Carport
 • Förråd
 • Växthus
 • Gäststuga
 • Bastu
 • Båthus
 • Poolhus

Känns inte friggebod som rätt val för dig, så kan ett alternativ vara att titta på attefallshus. Läs mer här

Krävs anmälan för en friggebod?

Ja, i vissa fall. Om du skall installera eldstad, rökkanaler, ventilation, vatten eller avlopp i din friggebod krävs det en anmälan till din kommun.

Kan det krävas bygglov för friggebod?

Ja, kommuner kan i vissa fall bestämma att en friggebod kräver bygglov för att få uppföras. Detta anges i den aktuella detaljplanen. Bor du utanför detaljplan kan det fortfarande finnas områdesbestämmelser. Ta kontakt med din kommun för att höra vad som gäller.

Vi hjälper dig med ditt bygglov vart än i Sverige du vill bygga. Vi hjälper dig med ditt bygglov i Malmö, bygglov i Stockholm och bygglov i Göteborg.

Vad gäller vid ändring av friggeboden?

Om du vill göra vissa ändringar på friggeboden efter att den är färdigbyggd, kan det för friggeboden krävas bygglov eller anmälan till kommunen. Det kan till exempel vara att du vill:

 • Byta fasadfärg
 • Byta fasadmaterial
 • Byta taktäckningsmaterial
 • Ta upp ett fönster
 • Sätta in en dörr
 • Ändra bärande konstruktion
 • Installera vatten, avlopp, eldstad eller ventilation

Priser

Vad kostar det att bygga friggebod?

Priset på en friggebod varierar väldigt mycket. Köper du material själv till din friggebod kan du hålla dig runt cirka 10 000 kr. Om du köper en nyckelfärdig friggebod med inredning, kan priset på friggeboden vara uppemot 750 000 kr.

Vill du bygga friggebod själv och behöver bygglovsritningar eller konstruktionsritningar är du välkommen att kontakta oss på LT Ingenjörsbyrå – vi levererar ritningar till din friggebod från 6 500 kr inkl. Moms. 

Se priser från Skånska byggvaror på färdiga friggebodar,

t.ex. Friggebod Eira från ca. 40 000 kr. 

Hjälpte denna artikeln dig?
24 av 28 tycker att artikeln är hjälpsam.

Varför inte köpa nya verktyg inför sommarens projekt?

Kika in topplistan med verktygen som vi tycker att du ska ha hemma!

Låt oss räkna fram ett pris för ditt projekt

mellan 9:00 och 17:00 helgfria vardagar

Över nöjda 300 customers
i 324+ projekt

4.9 av 5.0

4.9 av 5.0 utifrån 54 recensioner

Läs alla recensioner

Juli 2021, Via Hemsidan

Bra kvalité på handlingarna och leverans på utlovad tid.

Martin N
Juli 2021, Via Hemsidan
Johan
Juli, 2021, Via Hemsidan

U-värdesberäkningen gick mycket snabbt och smidigt och jag fick bra råd också.

Pelle M.
Ladda mer