fbpx

Giltighetstid för bygglov 2023 - Vad du behöver veta

Sammanfattning

 • Ett bygglov är giltigt i fem år från det datum då bygglovsansökan beviljades av kommunen
 • De fem åren är uppdelade i två plus tre år – Inom de två första åren ska projektet ha påbörjats och sedan vara färdigställt inom de totala fem åren
 • Om projektet inte är färdigställt inom fem år från det datum då bygglovsansökan beviljades så måste en ny bygglovsansökan lämnas in till kommunen

Ett bygglov är en nödvändig del av byggprocessen, men hur länge gäller egentligen ett beviljat bygglov? I den här artikeln kommer vi att titta närmare på giltighetstiden för ett bygglov och vad som händer om projektet inte färdigställs inom denna tid. Läs vidare för att få all information du behöver om byggtillstånd och dess tidsramar.

Innehåll

  Bygglov-giltighetstid-1

  Bygglov giltighetstid? Hur länge är det giltigt?

  Ett bygglov är giltigt i fem (5) år från den dag bygglovsritningarna beviljades. Dessa fem år är uppdelade i två perioder, två plus tre år (2+3). Inom de första två åren måste det beviljade projektet påbörjas. Projektet måste sedan färdigställas inom de tre kommande åren. Detta innebär att man har totalt fem år på sig att färdigställa projektet om man startar direkt och utnyttjar tidsfristen till max. Tidsfristen räknas när ärendet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

  Vad innebär det att projektet måste påbörjas inom två år?

  Det finns lite praxis som klargör vad ett påbörjande av projektet egentligen innebär varför det kan tolkas olika från kommun till kommun. Ett av få domstolsutlåtande är dock att förberedande markarbeten såsom att ta bort träd och sly, skala av grässvål och liknande inte är att anse som att projektet påbörjats utan det krävs att egentliga byggnadsarbeten, till exempel schakta eller fylla upp en yta och gjuta platta, är påbörjat inom två år.

  Kan tidsfristen för ett beviljat bygglov förlängas?

  Nej, det kan det inte. Femårsperioden kan inte ändras såvida det inte handlar om ett tidsbegränsat bygglov. Har man inte påbörjat inom två år gäller alltså att man får söka ett nytt bygglov för åtgärden, vilket är viktigt att räkna in i sin kalkyl för vad ett bygglov kostar, även om man redan tagit fram vissa handlingar som berör exempelvis tillgänglighet. Börjar tidsfristens slut närma sig rekommenderar vi dig att ringa till din kommun.

  Vanliga frågor

  Ett beviljat bygglov är giltigt i fem år från det datum då ansökan godkändes av kommunen. Inom dessa fem år måste projektet vara både påbörjat och färdigställt.

  Påbörjandet av ett projekt kan tolkas olika från kommun till kommun, men generellt sett krävs det att egentliga byggnadsarbeten, såsom schaktning eller gjutning av platta, har påbörjats inom två år från beviljandet av bygglovet.

  Nej, den femåriga giltighetstiden för ett bygglov kan inte förlängas. Om projektet inte är färdigställt inom denna tid måste en ny ansökan lämnas in till kommunen.

  Sammanfattning

  Sammanfattningsvis är det viktigt att vara medveten om giltighetstiden för ditt beviljade bygglov och se till att projekten blir färdiga i tid. För mer information och expertvägledning kring alla aspekter av byggprocessen, inklusive byggtillstånd, rekommenderar vi dig att utforska våra andra artiklar eller boka ett kostnadsfritt möte med vår erfarna bygglovsexpert Laszlo.

  Hjälpte artikeln dig?
  5 av 5 tycker att artikeln är hjälpsam.

  7 vanliga misstag att undvika när du söker bygglov

  Jag har genomfört över 1500 bygglovsansökaningar sedan starten av LT Ingenjörsbyrå 2017.

  Jag har sammanställt de vanligaste misstagen som jag har upptäckt att privatpersoner OFTA missar när de försöker göra bygglovet själva. Ta del av vår kostnadsfria guide!

  Över 1600 nöjda kunder
  och mer än 1647 genomförda projekt

  4.9 av 5.0

  Läs alla recensioner

  Juni 2023

  Fick hjälp med kompletta ritningar till bygglovet. LT Ingenjörsbyrå är både professionella samt kundvänliga. Kan varmt rekommendera dem till andra som behöver hjälp med ritningar / bygglov etc. Sparade otroligt många timmar!

  Johan H. — Malmö
  Juni 2023

  Mycket nöjd med bemötandet och tålamod, då många uppmätningar gjordes från min sida pga. Att ritningar slarvats bort av Malmö stad. Slutresultatet blev mycket bra och LT tog hand om att skicka in bygganmälan åt mig.

  Robert O.
  Juni 2023

  Tjänstvilligt bemötande och professionell leverens. Kommer gärna tillbaka!

  Hasse Johansson
  Ladda mer