fbpx

Handläggningstid Bygglov - Få snabbt beslut

SAMMANFATTNING

 • Tiden för handläggning börjar gälla då ansökan bedöms vara komplett 
 • Om handlingar eller information fattas i ärendet den dag det inkommer till kommunen räknas tidsfristen från det datum då ärendet bedöms komplett. Detta gäller om sökanden föreläggas att komplettera ärendet inom tre veckor från den dag det inkom.
 • Om sökanden på eget initiativ skickar in till exempel reviderade ritningar så räknas tiden från det datum ytterligare handlingarna inkommit.
 • Om kommunen inte förelägger sökanden om att avhjälpa brist på information eller handlingar inom tre veckor från den dag det inkom till kommunen så räknas handläggningstiden med tio veckor från den dag ärendet inkom.
 • Om handläggningstiden överskrids med tio veckor från att ärendet har bedömts komplett så sätts avgiften ned med 20% per påbörjad vecka.

Att få bygglov kan vara en tidskrävande process som många fastighetsägare stöter på. I denna artikel kommer vi att gå igenom vad som påverkar handläggningstiden för bygglov och ge dig värdefulla insikter om hur du kan optimera din ansökan.

Innehåll

  handläggningstid bygglov

  Handläggningstid i bygg- och anmälansärenden

  Hur lång tid tar det att få bygglov eller startbesked?

  Hur lång tid handläggningstiden tar i ett specifikt ärende beror bland annat på hur komplext ärendet är, hur bra handlingar du har från start och hur kommunens resurser ser ut för att handlägga inflödet av ärendet. Det finns dock även en lagstadgad handläggningstid i plan- och bygglagen. Det står att ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan ska handläggas skyndsamt. Hur långa tidsfristerna är för bygglov, förhandsbesked står i PBL 9 kap. 27§ och hur lång tidsfristen är för anmälan står i PBL 9 kap. 45§.

  Läs mer: Bygglovsprocessen – Steg för steg

  Vad gäller för handläggningstid i ärenden kring bygglov och förhandsbesked?

  Beslut i ärenden och lov eller förhandsbesked ska tas inom 10 veckor från att ärendet bedöms vara komplett. Tiden får förlängas högst en gång med högst 10 veckor- då ska ett beslut om förlängd handläggningstid tas. I regel brukar kommunerna granska ärendet inom tre veckor från dagen det inkom. Om de behöver mer information skickas ut ett föreläggande om komplettering till den som är sökanden i ärendet.

  Om ett föreläggande om komplettering inte skickas inom tre veckor från den dag då ärendet inkom så gäller tidsfristen från den dag då ärendet inkom till kommunen. Då kommer alltså handläggningstiden räknas 10 veckor från den dag ärendet inkom till kommunen.

  Läs mer: Behöver du hjälp med bygglov?

  Vad gäller för handläggningstid i anmälansärenden?

  I anmälansärenden, till exempel ärenden som rör attefallshus, gäller att beslut om startbesked ska tas inom fyra veckor. Tiden får förlängas en gång med högst fyra veckor. Även i detta fall ska ett beslut om förlängd handläggningstid tas. Samma sak gäller vid komplettering i ett anmälansärende som vid ett bygglovsärende. Ett föreläggande om komplettering ska skickas inom tre veckor från att ärendet inkom. Då räknas handläggningstiden, fyra veckor, från den dag komplettering inkommer och ärendet anses komplett. Om du skickar in handlingar i ärendet på eget initiativ räknas tidsfristen från den dag du skickade in de nya handlingarna.

  Läs mer: Vanliga frågor om Bygglov

  Varför tar handläggningen tid?

  Hur lång tid ett ärende om bygglov, anmälan eller förhandsbesked tar beror på hur komplext det är. Har du som sökanden noga på förhand undersökt de speciella förutsättningarna för din fastighet och vilka handlingar kommunen behöver för åtgärden så går handläggningen i regel fortare. Dessa ritningar krävs för ditt projekt,  

  Ofta ser kommunerna en ökning av inkommande ärenden under vår och försommar. Det tar i regel längre tid att sitt beslut eller startbesked om du skickar in ditt ärende under denna period på året.

  Vad händer om handläggningstiden överskrids?

  Om kommunen tar längre tid på sig än de lagstadgade tidsfristerna så reduceras avgiften med 20% per påbörjad vecka som tiden överskrids. Det innebär att avgiften för ditt bygglov, förhandsbesked eller anmälansärende kan bli väldigt billigt om kommunen dröjer med sitt beslut. Rättsfall som klargör detta finns.

  Sammanfattning tidsfrister

  • Tiden för handläggning börjar gälla då ansökan bedöms vara komplett 
  • Om handlingar eller information fattas i ärendet den dag det inkommer till kommunen räknas tidsfristen från det datum då ärendet bedöms komplett. Detta gäller om sökanden föreläggas att komplettera ärendet inom tre veckor från den dag det inkom.
  • Om sökanden på eget initiativ skickar in till exempel reviderade ritningar så räknas tiden från det datum ytterligare handlingarna inkommit.
  • Om kommunen inte förelägger sökanden om att avhjälpa brist på information eller handlingar inom tre veckor från den dag det inkom till kommunen så räknas handläggningstiden med tio veckor från den dag ärendet inkom.
  • Om handläggningstiden överskrids med tio veckor från att ärendet har bedömts komplett så sätts avgiften ned med 20% per påbörjad vecka.

  Vanliga frågor

  Handläggningstiden varierar beroende på faktorer som ärendets komplexitet, tillgängliga handlingar och kommunens resurser. Generellt sett tar det upp till 10 veckor från det att ärendet bedöms vara komplett.

  Ja, i vissa fall kan handläggningen förlängas med högst 10 veckor om särskilda skäl finns. Beslut om förlängd handläggningstid tas då av kommunen.

  Om din ansökan är ofullständig eller saknar nödvändiga handlingar kan kommunen begära att du kompletterar inom tre veckor från det att ärendet mottogs. Handläggningstiden räknas då från det datumet.

  För att minimera handläggningstiden är det viktigt att lämna in en komplett och tydlig ansökan med alla nödvändiga handlingar från början. Det är också bra att vara tillgänglig för eventuella frågor eller begäranden om komplettering från kommunens sida.

  Sammanfattning:

  • Tidsfristen för handläggningen av ditt ärende börjar gälla när ansökan bedöms vara komplett.
  • Komplettera din ansökan inom tre veckor om något saknas för att undvika förlängd handläggningstid.
  • Om kommunen inte begär komplettering inom tre veckor, räknas handläggningstiden som tio veckor från ärendets mottagande.
  • Om handläggningstiden överskrids med tio veckor, sätts avgiften ned med 20% per påbörjad vecka.

  Vill du läsa mer om liknande ämnen? Kolla in våra andra artiklar längre ner på sidan eller boka ett kostnadsfritt möte med Laszlo, vår erfarna bygglovsexpert!

   

  Läs mer: Dags att söka Bygglov?

  Samlad erfarenhet från mer än 1600 genomförda projekt och projektvärde på över 200 miljoner kronor!

  UNDVIK DESSA 7 VANLIGA MISSTAG NÄR DU SKA RENOVERA ELLER BYGGA UNDER 2024

  dont miss this

  Hjälpte artikeln dig?
  1 av 1 tycker att artikeln är hjälpsam.

  Vill du läsa mer?

  Du hittar över 200 artiklar i vår faktabank. Vi har förklarat de krångliga bygglovsreglerna på ett enkelt sätt och i de allra flesta artiklar har vi bilder och illustrationer.

  Över 1600 nöjda kunder
  och mer än 1647 genomförda projekt

  4.9 av 5.0

  LT Ingenjörsbyrå är en helhets leverantör av bygglovsritningar, vi har 4,9 betyg.

  Läs alla recensioner

  Jag fick snabb hjälp av LT Ingenjörsbyrå med brandskyddsbeskrivning när jag skulle ändra verksamhet i min fastighet. De förklarade processen och var tillgängliga även under bygget för frågor och ändringar tillsammans med entreprenören.

  Basil M. — Lund

  Brandskyddsbeskrivning var ingenting som vi hade räknat med behövs till bygglovet, men Laszlo förklarade vikten av denna projektering och kommunen krävde även detta inför tekniskt samråd. Vi sparade över 50 000 kr på att slippa brandklassade fönster och dörrar efter att vi gjorde en strålningsberäkning.

  Annika T. — Täby

  Kommunen krävde brandskyddsbeskrivning för vår nybyggda villa med en carport. Laszlo hjälpte oss snabbt med en strålningsberäkning för att kommunen skulle ge oss ett startbesked.

  Peter A. — Stockholm
  Ladda mer