Vi förklarar vad husritningar innebär

Hur definierar man moderna husritningar egentligen? Är ens husritningar ett bra uttryck att använda sig av? Nedan förklarar vi enkelt och kortfattat när och varför du ska använda dig utav detta ord! Allt för att hjälpa dig genom dina byggprojekt bekymmersfritt!

LT Ingenjörsbyrå AB hjälper kunder att ta fram husritningar med mått för sina byggprojekt.

Husritningar

Vad betyder husritningar?

Idag är det väldigt många privatpersoner som använder ordet husritningar när de söker online eller pratar om olika byggprojekt.

I vardagen kan man använda ordet om man till exempel pratar med sin vän om ritningar på hus ni sett på ett TV-program. Då pratar man oftast om just A-ritningar på plan- och fasadritningar. På dessa ritningar redovisas utformningen och utseende av byggnaden med mått.

Problemet uppstår när man tar kontakt med en arkitekt och ber om en offert på till exempel ”husritningnar med mått” eller ”husritningar på enplanshus efter dessa inspirationsbilder”. Det på grund av att husritningar är inget uttryck som används eller har en konkret definition i branschen.

Istället för husritning kan man använda ordet huvudritning som finns definierat i Arkitektenshandbok enligt följande:

Ritning som visar en byggnads funktionella och arkitektoriska utformning, oftast i skala 1:100.

I vår faktabank finns alla ord som dyker upp genom ett byggprojekt eller bygglovsprocess. Vi håller den ständigt uppdaterad för att ge er en bekymmersfri bygglovsprocess.

Vilka är era behov?

Vad är ni ute efter? Bygglovsritningar på enplanshus eller ska ni bygga ert moderna drömhus?

För att underlätta processen behöver ni besvara några frågor:

  • När i tiden är det rimligt att detta blir färdigt? Kommer familjen att utökas inom några månader?
  • Kommer bygglovsprocessen att vara smidig?
  • Hur ser vår budget ut för projektet? Kan vi göra vissa delar själva för att spara pengar?
  • Vart vill vi bygga vårt drömhus? Nära familj och vänner?

Alla ovanstående frågor besvarar en del av ert byggprojekt och hur ert behov av husritningar ser ut idag. Detta kommer självklart att förändras under projektets gång. Några av våra tidigare kunder har byggt sitt drömhus på en egen ö medans vissa behövde bygglovsritningar för att familjen behöver ett extra sovrum inom några månader!

För att hjälpa er genom er egen bygglovsprocess är det rekommenderat att ni läser igenom vår sida om bygglovsritningar och arkitektritningar