Komplementbyggnader är ett brett begrepp och omfattar per definition flera olika typer av byggnader, som till exempel ett garage eller en friggebod. I de allra flesta fallen krävs ett bygglov för att upprätta en komplementbyggnad. Det finns dock undantag för detta, vilket du kan läsa mer om nedan. En komplementbyggnad kan kräva andra tillstånd utöver ett bygglov, exempelvis strandskyddsdispens i de fall detta är aktuellt.

Innehåll

Vad är en komplementbyggnad?

En komplementbyggnad är precis vad det låter som, en byggnad som kompletterar ett bostadshus. Exempel på komplementbyggnad är garage, friggebod, växthus med mera. Komplementbyggnaden skall stå i nära anslutning till bostadshuset samt vara fristående. En komplementbyggnad får ej inredas eller användas som ett bostadshus och inte heller användas för att bedriva en verksamhet.

Krävs det bygglov för en komplementbyggnad?

Vanligen krävs bygglov för uppförande av en komplementbyggnad. Bygger man en komplementbyggnad så är det en form av nybyggnad, vilket innebär att den aktuella byggnaden är nykonstruerad eller förflyttad från sin ursprungliga plats. Utanför detaljplanerat område kan man i vissa fall bygga en komplementbyggnad utan bygglov. Detta kräver dock att det finns ett bostadshus på den aktuella tomten, att komplementbyggnaden är fristående och placeras i nära anslutning till bostadshuset samt att komplementbyggnaden placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen. Vi rekommenderar alltid att du kontaktar din kommun för att säkerställa vad som gäller i just ditt fall.

Det är möjligt att bygga en komplementbyggnad närmare än 4,5 meter från tomtgränsen om dina grannar lämnar ett så kallat grannmedgivande. Om du bygger en bygglovsbefriad komplementbyggnad utanför detaljplanerat område så behöver du ej heller göra en så kallad bygganmälan. Däremot kan vissa andra åtgärder som görs i komplementbyggnaden, exempelvis eldstad eller ventilation, kräva att du anmäler dessa åtgärder till din kommun.

Observera att en bygglovsbefriad komplementbyggnad kan kräva andra tillstånd, exempelvis strandskyddsdispens.

Kan mina grannar överklaga beslutet?

Om en granne är missnöjd med placeringen av en komplementbyggnad så kan de ej göra en överklagan av det aktuella bygget. Däremot kan de begära en tillsyn från byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden kan då komma till platsen för att avgöra om den aktuella byggnaden samt dess placering inverkar negativt på området.

Vinn bygglovspaket varje vecka!Ritningar för totalt 9 000 kr för ditt projekt!
Få offert på bygglovsritningar inom 1 minut!Räkna ut mitt pris nu!