fbpx

Konstruktionsritningar - Betydelsen och kostnaden

Sammanfattning

 • Konstruktionshandlingar, även kallat K-ritningar, förevisar relevanta detaljer i en byggnads konstruktion
 • De allra flesta konstruktioner kräver K-ritningar för att hantverkarna ska veta exakt hur konstruktionen ska byggas och med vilket material för att konstruktionen ska vara hållbar
 • Priset för k-ritningar varierar beroende på konstruktionens komplexitet men ett riktvärde är att k-ritningar vid nybyggnation av en normalstor villa kostar ca 15 – 20 000 SEK 

Välkomna till LT Ingenjörsbyrås artikel om konstruktionsritningar! När det kommer till byggprojekt är det av yttersta vikt att ha korrekta och detaljerade ritningar för att säkerställa ett hållbart och framgångsrikt resultat. I denna artikel kommer vi gå igenom allt du behöver veta om konstruktionsritningar, deras betydelse och hur vi på LT Ingenjörsbyrå kan hjälpa dig genom hela processen. Läs vidare för att få en djupare förståelse av k-ritningarnas roll i bygglovsprocessen och varför de är avgörande för ditt projekt.

Innehåll

  Konstruktionsritningar

  K-ritningar är oerhört viktiga för det verkliga utförandet av ditt projekt. Om dimensionerna på väggar och balkar är felaktiga kan det få förödande konsekvenser. Du måste anlita en konstruktör med rätt utbildning och relevant erfarenhet. Nedan ser du exempel på k-ritningar som kan krävas redan vid bygglovsansökan. Generellt så behöver du inte K-ritningar förrän du har det tekniska samrådet med din kommun. K-ritningar påverkar även dina energiberäkningar, därför behöver du vara noggrann med dina val redan i början av projektet.

  Läs mer: Konstruktionsritningar för Om- och tillbyggnad

  Konstruktionsritningar1

  Vad är k-ritningar?

  K-ritningar, även förkortat K-ritningar, beskriver utförandet och hur huset är byggt ner till en detaljnivå där till och med skruvar beskrivs med storlek och kvalité. K-handlingar eller konstruktionshandlingar är samlingsnamnet för k-ritningar, konstruktionsberäkning och olika tekniska beskrivningar och hänvisningar. Nämnda handlingar upprättas av en byggnadskonstruktör. Denne ska ha relevant utbildning och erfarenhet av liknande projekt.

  K-ritningar behöver du ha för att:

  • Ritningarna behövs till det tekniska samrådet, som du kommer ha under bygglovsprocessen, för att visa att svenska och internationella konstruktionsregler har följts.
  • Du kan använda ritningarna för att ta in offerter från byggentreprenörer. Desto fler detaljer på ritningarna, desto enklare att kunna jämföra de olika offerterna.
  • K-ritningar kan du använda för att följa utförandet och bygga utefter dessa. Då behöver ritningarna ha statusen ”bygghandling”.
  • Med dagens priser på byggmaterial är det oerhört viktigt att inte överdimensionera för projektets slutkostnad. Därför kan det skilja mellan dimensionering gjord av en utbildad konstruktör och en snickare med erfarenhet.
  • Desto fler detaljer som dessa ritningar redovisar, desto mindre behöver lösas på plats och det sparar oftast mer pengar än vad ritningarna har kostat.

  K-ritningar för nybyggnation av villa kan innehålla bland annat följande:

  • Grundplan
   • Grundplatta
   • Grundbalkar
   • Armering
  • Stomplan
   • Bärande väggar
   • Pelare
   • Balkar
   • Mellanbjälklag
  • Takplan
   • Bärande väggar
   • Takstolar
   • Takbalkar
   • Avväxlingar
  • K-sektioner
   • Grunddetaljer
   • Väggdetaljer
   • Bjälklagsdetaljer
   • Takdetaljer
   • Infästningsdetaljer
  • Övriga detaljer
  • Anvisningar och föreskrifter
  • Väggelevationer
  • Översiktliga 3D-vyer

  Vad har vi att erbjuda?

  Vi hjälper dig att förverkliga din byggdrömmar genom att göra ditt bygglov smidigt och enkelt. LT Ingenjörsbyrå AB erbjuder en helhet genom hela bygglovsprocessen tillsammans med våra samarbetspartners. Vi hjälper er från idéstadiet med skisser och 3D-illustrationer till dess att ni har bestämt er för utförandet.

  Efter det kommer vi att upprätta bygglovsritningar för att kunna ansöka om bygglov hos din kommun. Under tiden kommunen behandlar bygglovsansökan kommer vi att hjälpa er med K-ritningar som krävs för det tekniska samrådet. Genom detta kommer du inte att behöva vänta med att boka in det tekniska samrådet med kommunens byggnadsnämnd.

  Ska du bygga själv eller behöver din entreprenör bygghandlingar kan vi hjälpa er även med detta. Informera oss gärna om detta i ett tidigt skede för att allting ska gå snabbt och vi ska kunna förbereda oss för att upprätta bygghandlingar.

  När projektet börjar lida mot sitt slut kommer vi att uppdatera bygglovsritningarna till relationshandlingar för att du ska kunna ansöka om ett slutbesked hos din kommun.

  Vi behärskar alla typer av konstruktionsberäkningar och ritningar av material såsom trä, stål och betong.

  Läs mer: TRYGG LEVERANS AV KONSTRUKTIONSRITNINGAR

  Vilka krav finns det på k-ritningar?

  K-ritningar skall vara upprättade enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS, och eurokoderna. Dessa regler ställer krav på bärförmåga, stadga och beständighet och finnes i 8 kap. 4 § i Plan- och bygglagen

  Vill du läsa mer om PBL 8 kap. 4 §?

  Byggnadsverket skall vara projekterat och utfört på ett sådant sätt att det under byggtiden eller livslängden inte leder till följande:

  • Byggnadsverket rasar
  • Får större deformationer
  • Skadar andra byggnadsdelar, installationer eller fast utrustning

  Det är oerhört viktigt att fackmän med rätt kompetens utför dimensionering och beräkningar av byggnadsdelar eftersom små fel kan innebära stora konsekvenser. Det är väldigt många aspekter att ha koll på och därför är det dyrare med K-ritningar än bygglovsritningar.

  Det är viktigt att redan tidigt i projektet ha kommunikation mellan arkitekt och konstruktör för att bådas synpunkter och krav skall tas med byggherren för bästa utformning. Vi har daglig kontakt med våra samarbetspartners för att kontrollera och stämma av våra projekt.

  Vad är konstruktionsberäkningar?

  Konstruktionsberäkningar är grunden för att kunna upprätta K-ritningar. Först beräknas byggnadens hållfasthet från det underlaget som vi har fått av dig. Sedan adderas vissa faktorer, som till exempel:

  • Egenvikt
  • Snölaster
  • Vindlaster
  • Lägsta temperatur
  • Högsta temperatur
  • Mänskliga faktorer

  Vissa nyckeltal från konstruktionsberäkningar anges även på de slutgiltiga ritningarna. Det framgår ofta till exempel vilken snözon vi har räknat med.

  Vilka K-ritningar behövs?

  För mindre projekt som tillbyggnad och ombyggnad är det endast de nya byggnadsdelarna som behöver ha K-ritningar. Även anslutningar och förankringar mellan nya och befintliga byggnadsdelar behöver K-ritningar. Vid till- och ombyggnader kan konstruktören behöva göra platsbesök för att kunna göra en bedömning av de verkliga förutsättningarna. Konstruktören kommer att göra olika prover och håltagningar för att ta reda på skicket på befintliga byggnadsdelar. Glöm inte att det också kan behövas ett antikvariskt utlåtande på vissa befintliga byggnader. 

  För de allra minsta projekten krävs det ibland inga K-ritningar utan endast en teknisk beskrivning och sedan relationshandlingar på hur utförandet har blivit. Köper du färdiga byggsatser för ett uterum från en leverantör så har förmodligen leverantören ritningar som du kan använda dig av för montering men även för att redovisa vid det tekniska samrådet.

  Det är bra om konstruktören redovisar hur ljudisolering samt klimat- och fuktskydd utformas.

  Det kan även krävas enklare ritningar för altaner. Detta hjälper även dig som ska bygga altanen själv.

  Vid nybyggnation av till exempel villor, attefallshus eller garage krävs fler ritningar, bland annat mer omfattande och fler K-ritningar. I dessa fall är det viktigt att ha genomfört en geoteknisk undersökning för att ha kännedom om markförhållanden på platsen.

  Hur lång tid tar det att ta fram K-ritningar?

  Beroende på projektets komplexitet tar det ca 1-2 veckor att få dina K-ritningar färdigställda. Detta är oftast inget problem med tanke på att kommunens handläggning för bygglovsritningar i genomsnitt tar 8-10 veckor.

  Vilket underlag behöver vi för K-ritningar?

  För att vi ska kunna lämna en offert till dig behöver vi helst ha befintliga relationshandlingar och en beskrivning av vad det är för konstruktion idag. Även dimensioner och placering av bärande pelare etc. Skulle du inte ha några gamla ritningar, ring oss så går vi igenom projektet per telefon.

  Vill du att vi hjälper dig med hela projektet kan vi göra ett platsbesök för att kontrollera samtliga delar som behövs för att framställa K-ritningar.

  Hur levereras K-ritningar?

  K-ritningarna levereras alltid kostnadsfritt av oss via PDF eller DWG-format. Önskar du även att få ritningarna utskrivna och inplastade för att inte skadas på arbetsplatsen kan vi hjälpa till med detta från 390 kr exkl. moms.

  Vad kostar det?

  Priset för K-ritningar är högre än för arkitektritningar, vilket beror på att dessa ritningar kräver mer arbetstimmar och är mer komplexa. Det bästa är om du köper samtliga ritningar från oss, då kan arkitekt och konstruktör arbeta tillsammans och därigenom spara flera tusen kronor åt dig.

  Nedan har vi listat några intervaller för priser:

  • Nybyggnation av villa 15 000 – 20 000 kr
  • Tillbyggnad av villa 10 000 – 15 000 kr
  • Avväxling av bärande vägg 5 000 – 10 000 kr
  • Konstruktionsdokumentation samt dimensioneringsintyg 6 250 kr

  Varje projekt är unikt och därför vill vi att du kontaktar oss när du är i behov av arkitektritningar eller K-ritningarar. Då får du en personlig och korrekt offert för just ditt projekt.

  Vanliga frågor

  Konstruktionsritningar fokuserar på tekniska aspekter av byggnaden, såsom bärförmåga, stadga och beständighet, medan arkitektritningar handlar mer om utseende och design.

  Priset för k-ritningar varierar beroende på projektets komplexitet. Vid nybyggnation av en normalstor villa brukar priset ligga mellan 15 000 – 20 000 SEK.

  Du behöver vanligtvis inte k-ritningar förrän det tekniska samrådet med din kommun. Det är vid detta tillfälle som du behöver visa att svenska och internationella konstruktionsregler har följts.

  Absolut! Ju mer detaljerade ritningarna är, desto enklare blir det att jämföra olika offerter från byggentreprenörer.

  Beroende på projektets komplexitet brukar det ta mellan 1-2 veckor att färdigställa k-ritningar.

  Sammanfattning

  Sammanfattningsvis är korrekta konstruktionsritningar avgörande för ett lyckat byggprojekt. På LT Ingenjörsbyrå har vi den erfarenhet och kompetens som krävs för att skapa detaljerade och högkvalitativa k-ritningar som motsvarar dina specifika behov och krav. Vi erbjuder även andra artiklar där du kan läsa mer om olika aspekter av bygglovsprocessen. Tveka inte att klicka dig vidare för mer information eller boka ett kostnadsfritt möte med vår bygglovsexpert Laszlo. Vi ser fram emot att hjälpa dig på din byggresa!

  Hjälpte artikeln dig?
  20 av 20 tycker att artikeln är hjälpsam.

  7 vanliga misstag att undvika när du söker bygglov

  Jag har genomfört över 1500 bygglovsansökaningar sedan starten av LT Ingenjörsbyrå 2017.

  Jag har sammanställt de vanligaste misstagen som jag har upptäckt att privatpersoner OFTA missar när de försöker göra bygglovet själva. Ta del av vår kostnadsfria guide!

  Vill du läsa mer?

  Du hittar över 200 artiklar i vår faktabank. Vi har förklarat de krångliga bygglovsreglerna på ett enkelt sätt och i de allra flesta artiklar har vi bilder och illustrationer.

  Över 1600 nöjda kunder
  och mer än 1647 genomförda projekt

  4.9 av 5.0

  LT Ingenjörsbyrå är en helhets leverantör av bygglovsritningar, vi har 4,9 betyg.

  Läs alla recensioner

  Jag fick snabb hjälp av LT Ingenjörsbyrå med brandskyddsbeskrivning när jag skulle ändra verksamhet i min fastighet. De förklarade processen och var tillgängliga även under bygget för frågor och ändringar tillsammans med entreprenören.

  Basil M. — Lund

  Brandskyddsbeskrivning var ingenting som vi hade räknat med behövs till bygglovet, men Laszlo förklarade vikten av denna projektering och kommunen krävde även detta inför tekniskt samråd. Vi sparade över 50 000 kr på att slippa brandklassade fönster och dörrar efter att vi gjorde en strålningsberäkning.

  Annika T. — Täby

  Kommunen krävde brandskyddsbeskrivning för vår nybyggda villa med en carport. Laszlo hjälpte oss snabbt med en strålningsberäkning för att kommunen skulle ge oss ett startbesked.

  Peter A. — Stockholm
  Ladda mer