När behöver du konstruktionsritningar?

Konstruktionsritningar är oerhört viktiga för det verkliga utförandet av ditt projekt. Om dimensionerna på väggar och balkar är felaktiga kan det få förödande konsekvenser. Du måste anlita en konstruktör med rätt utbildning och relevant erfarenhet. Nedan ser du exempel på konstruktionsritningar som kan krävas redan vid bygglovsansökan. Generellt så behöver du inte konstruktionsritningar förrän du har det tekniska samrådet med din kommun.

Konstruktionsritningar1

Behöver du professionell hjälp med dina konstruktionsritningar för ett snabbare bygglov?

Vi har slutfört hundratals liknande projekt och ser till att du snabbt får slutbesked från kommunen.

Ring 033-659 09 30

mellan 9:00 och 17:00 helgfria vardagar

Vad är konstruktionsritningar?

Konstruktionsritningar, även förkortat K-ritningar, beskriver utförandet och hur huset är byggt ner till en detaljnivå där till och med skruvar beskrivs med storlek och kvalité. K-handlingar eller konstruktionshandlingar är samlingsnamnet för konstruktionsritningar, konstruktionsberäkning och olika tekniska beskrivningar och hänvisningar. Nämnda handlingar upprättas av en byggnadskonstruktör. Denne ska ha relevant utbildning och erfarenhet av liknande projekt.

Konstruktionsritningar behöver du ha för att:

 • Ritningarna behövs till det tekniska samrådet, som du kommer ha under bygglovsprocessen, för att visa att svenska och internationella konstruktionsregler har följts.
 • Du kan använda ritningarna för att ta in offerter från byggentreprenörer. Desto fler detaljer på ritningarna, desto enklare att kunna jämföra de olika offerterna.
 • Konstruktionsritningarna kan du använda för att följa utförandet och bygga utefter dessa. Då behöver ritningarna ha statusen ”bygghandling”.
 • Med dagens priser på byggmaterial är det oerhört viktigt att inte överdimensionera för projektets slutkostnad. Därför kan det skilja mellan dimensionering gjord av en utbildad konstruktör och en snickare med erfarenhet.
 • Desto fler detaljer som dessa ritningar redovisar, desto mindre behöver lösas på plats och det sparar oftast mer pengar än vad ritningarna har kostat.

Konstruktionsritningar för nybyggnation av villa kan innehålla bland annat följande:

 • Grundplan
  • Grundplatta
  • Grundbalkar
  • Armering
 • Stomplan
  • Bärande väggar
  • Pelare
  • Balkar
  • Mellanbjälklag
 • Takplan
  • Bärande väggar
  • Takstolar
  • Takbalkar
  • Avväxlingar
 • K-sektioner
  • Grunddetaljer
  • Väggdetaljer
  • Bjälklagsdetaljer
  • Takdetaljer
  • Infästningsdetaljer
 • Övriga detaljer
 • Anvisningar och föreskrifter
 • Väggelevationer
 • Översiktliga 3D-vyer

Vad har vi att erbjuda?

Vi hjälper dig att förverkliga din byggdrömmar genom att göra ditt bygglov smidigt och enkelt. LT Ingenjörsbyrå AB erbjuder en helhet genom hela bygglovsprocessen tillsammans med våra samarbetspartners. Vi hjälper er från idéstadiet med skisser och 3D-illustrationer till dess att ni har bestämt er för utförandet.

Efter det kommer vi att upprätta bygglovsritningar för att kunna ansöka om bygglov hos din kommun. Under tiden kommunen behandlar bygglovsansökan kommer vi att hjälpa er med konstruktionsritningar som krävs för det tekniska samrådet. Genom detta kommer du inte att behöva vänta med att boka in det tekniska samrådet med kommunens byggnadsnämnd.

Ska du bygga själv eller behöver din entreprenör bygghandlingar kan vi hjälpa er även med detta. Informera oss gärna om detta i ett tidigt skede för att allting ska gå snabbt och vi ska kunna förbereda oss för att upprätta bygghandlingar.

När projektet börjar lida mot sitt slut kommer vi att uppdatera bygglovsritningarna till relationshandlingar för att du ska kunna ansöka om ett slutbesked hos din kommun.

Vi behärskar alla typer av konstruktionsberäkningar och ritningar av material såsom trä, stål och betong.

Vilka krav finns det på konstruktionsritningar?

Konstruktionsritningar skall vara upprättade enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS, och eurokoderna. Dessa regler ställer krav på bärförmåga, stadga och beständighet och finnes i 8 kap. 4 § i Plan- och bygglagen

Vill du läsa mer om PBL 8 kap. 4 §?

Byggnadsverket skall vara projekterat och utfört på ett sådant sätt att det under byggtiden eller livslängden inte leder till följande:

 • Byggnadsverket rasar
 • Får större deformationer
 • Skadar andra byggnadsdelar, installationer eller fast utrustning

Det är oerhört viktigt att fackmän med rätt kompetens utför dimensionering och beräkningar av byggnadsdelar eftersom små fel kan innebära stora konsekvenser. Det är väldigt många aspekter att ha koll på och därför är det dyrare med konstruktionsritningar än bygglovsritningar.

Det är viktigt att redan tidigt i projektet ha kommunikation mellan arkitekt och konstruktör för att bådas synpunkter och krav skall tas med byggherren för bästa utformning. Vi har daglig kontakt med våra samarbetspartners för att kontrollera och stämma av våra projekt.

Vad är konstruktionsberäkningar?

Konstruktionsberäkningar är grunden för att kunna upprätta konstruktionsritningar. Först beräknas byggnadens hållfasthet från det underlaget som vi har fått av dig. Sedan adderas vissa faktorer, som till exempel:

 • Egenvikt
 • Snölaster
 • Vindlaster
 • Lägsta temperatur
 • Högsta temperatur
 • Mänskliga faktorer

Vissa nyckeltal från konstruktionsberäkningar anges även på de slutgiltiga ritningarna. Det framgår ofta till exempel vilken snözon vi har räknat med.

Behöver du professionell hjälp med dina konstruktionsritningar för ett snabbare bygglov?

Vi har slutfört hundratals liknande projekt och ser till att du snabbt får slutbesked från kommunen.

Ring 033-659 09 30

mellan 9:00 och 17:00 helgfria vardagar

Vilka konstruktionsritningar behövs?

För mindre projekt som tillbyggnad och ombyggnad är det endast de nya byggnadsdelarna som behöver ha konstruktionsritningar. Även anslutningar och förankringar mellan nya och befintliga byggnadsdelar behöver konstruktionsritningar. Vid till- och ombyggnader kan konstruktören behöva göra platsbesök för att kunna göra en bedömning av de verkliga förutsättningarna. Konstruktören kommer att göra olika prover och håltagningar för att ta reda på skicket på befintliga byggnadsdelar.

För de allra minsta projekten krävs det ibland inga konstruktionsritningar utan endast en teknisk beskrivning och sedan relationshandlingar på hur utförandet har blivit. Köper du färdiga byggsatser för ett uterum från en leverantör så har förmodligen leverantören ritningar som du kan använda dig av för montering men även för att redovisa vid det tekniska samrådet.

Det är bra om konstruktören redovisar hur ljudisolering samt klimat- och fuktskydd utformas.

Det kan även krävas enklare ritningar för altaner. Detta hjälper även dig som ska bygga altanen själv.

Vid nybyggnation av till exempel villor, attefallshus eller garage krävs fler ritningar, bland annat mer omfattande och fler konstruktionsritningar. I dessa fall är det viktigt att ha genomfört en geoteknisk undersökning för att ha kännedom om markförhållanden på platsen.

Hur lång tid tar det att ta fram konstruktionsritningar?

Beroende på projektets komplexitet tar det ca 1-2 veckor att få dina konstruktionsritningar färdigställda. Detta är oftast inget problem med tanke på att kommunens handläggning för bygglovsritningar i genomsnitt tar 8-10 veckor.

Vilket underlag behöver vi för konstruktionsritningar?

För att vi ska kunna lämna en offert till dig behöver vi helst ha befintliga relationshandlingar och en beskrivning av vad det är för konstruktion idag. Även dimensioner och placering av bärande pelare etc. Skulle du inte ha några gamla ritningar, ring oss så går vi igenom projektet per telefon.

Vill du att vi hjälper dig med hela projektet kan vi göra ett platsbesök för att kontrollera samtliga delar som behövs för att framställa konstruktionsritningar.

Hur levereras konstruktionsritningar?

Konstruktionsritningarna levereras alltid kostnadsfritt av oss via PDF eller DWG-format. Önskar du även att få ritningarna utskrivna och inplastade för att inte skadas på arbetsplatsen kan vi hjälpa till med detta från 390 kr exkl. moms.

Vad kostar det?

Priset för konstruktionsritningar är högre än för arkitektritningar, vilket beror på att dessa ritningar kräver mer arbetstimmar och är mer komplexa. Det bästa är om du köper samtliga ritningar från oss, då kan arkitekt och konstruktör arbeta tillsammans och därigenom spara flera tusen kronor åt dig.

Nedan har vi listat några intervaller för priser:

 • Nybyggnation av villa 8 000 – 15 000 kr
 • Tillbyggnad av villa 6 000 – 11 000 kr
 • Avväxling av bärande vägg 5 000 – 10 000 kr
 • Konstruktionsdokumentation samt dimensioneringsintyg 2 500 kr

Varje projekt är unikt och därför vill vi att du kontaktar oss när du är i behov av arkitektritningar eller konstruktionsritningar. Då får du en personlig och korrekt offert för just ditt projekt.

Hjälpte denna artikeln dig?
13 av 13 tycker att artikeln är hjälpsam.

Varför inte köpa nya verktyg inför sommarens projekt?

Kika in topplistan med verktygen som vi tycker att du ska ha hemma!

Låt oss räkna fram ett pris för ditt projekt

mellan 9:00 och 17:00 helgfria vardagar

Över nöjda 300 customers
i 324+ projekt

4.9 av 5.0

4.9 av 5.0 utifrån 54 recensioner

Läs alla recensioner

Juli 2021, Via Hemsidan

Bra kvalité på handlingarna och leverans på utlovad tid.

Martin N
Juli 2021, Via Hemsidan
Johan
Juli, 2021, Via Hemsidan

U-värdesberäkningen gick mycket snabbt och smidigt och jag fick bra råd också.

Pelle M.
Ladda mer