fbpx

Gratis Kontrollplan för din Rivning

SAMMANFATTNING

 • Längst ner på sidan kan du ladda ner en gratis kontrollplan för din rivning!
 • Kontrollplan rivning säkerställer att du följer den gällande lagstiftningen.
 • Efter projektet är färdigt är kontrollplanen signerad och du får ett slutbesked från kommunen.

Innehåll

  Kontrollplan Rivning

  Varför behöver du kontrollplan för din Rivning?

  Rivning av byggnader är en komplex process som kräver noggrann planering och övervakning. Detta är var kontrollplanen kommer in i bilden, som en vägledning för att säkerställa att allt går enligt regelverket.

  Vad är en Kontrollplan Rivning?

  En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller som behöver genomföras under rivningsprocessen, från start till slut. Den fungerar som en checklista för att garantera att arbetet uppfyller alla tekniska och juridiska krav.

  Vikten av en Kontrollplan vid din Rivning

  Utan en välutformad kontrollplan minskar risken för olyckor och fel. Planen säkerställer att rivningen sker på ett ansvarsfullt och säkert sätt, med hänsyn till miljön och omgivningen. Men framför allt att du som byggherre följer reglerna från Boverket.

  Steg-för-Steg i Rivningsprocessen

  Förberedelser före rivning

  Innan rivningsarbetet startar är det kritiskt att utföra en detaljerad granskning av byggnaden och upprätta nödvändiga säkerhetsåtgärder.

  Granskning av byggnaden

  Detta inkluderar bedömning av byggnadens struktur, material och eventuella farliga ämnen som asbest.

  Säkerhetsåtgärder

  Säkerhetsplaner för personal och omgivning måste etableras, inklusive nödutgångar, skyddsutrustning och avspärrningar.

  Utformning av Kontrollplanen

  Kontrollplanen måste innehålla alla aspekter av rivningsprocessen, dokumenteras och godkännas av ansvariga myndigheter.

  Nödvändiga Dokument

  Inkludera ritningar, beskrivningar och andra tekniska dokument som stödjer rivningsprocessen.

  Ansvar och Roller

  Tydliggöra vem som är ansvarig för vad under rivningsarbetet är fundamentalt för en smidig process.

  Genomförandet av Rivning

  Praktiska Aspekter

  Detaljer om själva rivningsarbetet, inklusive metoder och tekniker som kommer att användas.

  Avfallshantering

  En plan för hantering och återvinning av rivningsavfall är avgörande för miljön och efterlevnad av lagar.

  Efter Rivningsarbetet

  Slutbesiktning

  När rivningen är klar ska en slutbesiktning utföras för att säkerställa att allt har gått enligt plan.

  Administrativa Åtgärder

  Detta innefattar rapportering till myndigheter och uppdatering av fastighetsregister.

  Avslutning och Övergripande Tips

  Sammanfattning av Processen

  En återblick på de viktigaste punkterna i kontrollplanen och rivningsprocessen.

  Ytterligare Resurser

  Information om var man kan hitta ytterligare hjälp och vägledning.

  Slutsats

  Att följa en kontrollplan vid rivning är inte bara ett krav utan också en försäkring om att rivningsarbetet utförs professionellt och säkert.

  Unika FAQ om Kontrollplan Rivning

  Varför är en kontrollplan så viktig vid rivning?

  En kontrollplan är viktig vid rivning eftersom den säkerställer att arbetet utförs på ett säkert och lagligt sätt. Den fungerar som en guide för att övervaka och dokumentera att alla steg i rivningsprocessen följer de fastställda riktlinjerna och säkerhetsnormerna. Detta minimerar risken för olyckor, skador på miljön och garanterar en ansvarsfull hantering av rivningsavfall.

  Vem är ansvarig för att upprätta en kontrollplan?

  Det är rivningsföretagets ansvar, eller den huvudsakliga entreprenören, att upprätta en kontrollplan. I vissa fall kan det krävas att en certifierad sakkunnig bistår med detta. Kontrollplanen måste också godkännas av de lokala byggnadsnämnderna eller motsvarande myndigheter innan rivningsarbetet påbörjas.

  Vilka dokument ingår i en kontrollplan?

  I en kontrollplan ingår vanligtvis ritningar av den befintliga byggnaden, en beskrivning av rivningsmetoden, tidsplan, säkerhetsplan, metod för avfallshantering, samt dokumentation över vilka kontroller som ska utföras och när de ska genomföras. Dessutom bör den innehålla dokument som visar att nödvändiga tillstånd och godkännanden har inhämtats.

  Hur säkerställs avfallshanteringen vid rivning?

  Avfallshanteringen vid rivning säkerställs genom att följa en avfallsplan som är en del av kontrollplanen. Denna plan specificerar hur olika typer av avfall ska separeras, hanteras och transporteras bort. Målet är att minimera miljöpåverkan och främja återanvändning och återvinning av material. Det krävs också att följa gällande lagar och förordningar som reglerar avfallshantering.

  Vad görs efter att rivningsarbetet är slutfört?

  Efter avslutat rivningsarbete ska en slutbesiktning genomföras för att kontrollera att arbetet har utförts enligt kontrollplanen. Det är också viktigt att rapportera till de berörda myndigheterna och uppdatera fastighetsregistret. Ofta måste en slutrapport inlämnas som visar att alla steg i kontrollplanen har följts och att avfallet har hanterats korrekt.

  Hjälpte artikeln dig?
  Inga omdömen har lämnats än. Bli först med att lämna ditt omdöme!

  Över 1600 nöjda kunder
  och mer än 1647 genomförda projekt

  4.9 av 5.0

  LT Ingenjörsbyrå är en helhets leverantör av bygglovsritningar, vi har 4,9 betyg.

  Läs alla recensioner

  Juni 2023

  Fick hjälp med kompletta ritningar till bygglovet. LT Ingenjörsbyrå är både professionella samt kundvänliga. Kan varmt rekommendera dem till andra som behöver hjälp med ritningar / bygglov etc. Sparade otroligt många timmar!

  Johan H. — Malmö
  Juni 2023

  Mycket nöjd med bemötandet och tålamod, då många uppmätningar gjordes från min sida pga. Att ritningar slarvats bort av Malmö stad. Slutresultatet blev mycket bra och LT tog hand om att skicka in bygganmälan åt mig.

  Robert O.
  Juni 2023

  Tjänstvilligt bemötande och professionell leverens. Kommer gärna tillbaka!

  Hasse Johansson
  Ladda mer