fbpx

Max attefallshus

SAMMANFATTNING

 • Jämför priser och erbjudanden från olika tillverkare.
 • Välj en enklare och mer kostnadseffektiv design.
 • Undersök möjligheten att göra vissa arbeten själv, såsom målning och inredning.

Innehåll

  blog post bnr

  Ska du bygga ett attefallshus? Då är det viktigt att du känner till de aktuella bygglovsreglerna och har rätt ritningar för att kunna genomföra ditt projekt. I den här artikeln kommer vi att ta en närmare titt på attefallshus och ge dig all information du behöver för att komma igång. Vi kommer också att diskutera priser och ge dig tips på var du kan hitta mer detaljerad information.

  Läs mer: Vanliga frågor om arkitekt för attefallshus – Svar och information

  Vad är ett attefallshus?

  Attefallshus är en typ av komplementbyggnad som du kan bygga på din tomt utan att behöva ansöka om bygglov, förutsatt att det uppfyller vissa krav. Reglerna för attefallshus infördes 2014 och är en del av regeringens satsning på att underlätta för småhusägare att bygga ut och använda sin befintliga bostad mer flexibelt.

  Attefallshuset får ha en total byggnadsarea på upp till 25 kvadratmeter och placeras inom en avståndsgräns på 4,5 meter från huvudbyggnaden. Det kan användas som till exempel gäststuga, förråd, kontor eller uthyrningsenhet. Innan du påbörjar byggandet är det viktigt att du kontrollerar att du uppfyller samtliga krav för attefallshus.

  Läs mer: Attefallshus med loft 

  Bygglovsregler för attefallshus

  Att bygga ett attefallshus utan bygglov innebär inte att det saknar regler och krav. Här är några av de viktigaste bygglovsreglerna som gäller för attefallshus:

  1. Byggnadsarea: Attefallshuset får inte vara större än 25 kvadratmeter, inklusive eventuell biarea. Detta mäts som utsprång från byggnadens yttre väggar, inklusive takfot.

  2. Placering: Attefallshuset får placeras inom en avståndsgräns på 4,5 meter från huvudbyggnaden. Det får inte heller placeras närmare grannens tomtgräns än 4,5 meter.

  3. Höjd: Attefallshuset får vara högst 4 meter från mark till nock, och nockhöjden får inte överstiga huvudbyggnadens nockhöjd.

  4. Användning: Attefallshuset får användas för olika ändamål, som exempelvis gäststuga, förråd, kontor eller uthyrningsenhet. Det är dock inte tillåtet att använda det som permanentbostad.

  Dessa är bara några av de grundläggande reglerna för attefallshus. För att vara säker på att du följer alla krav rekommenderar vi att du kontaktaren kontrollansvarig eller ansvarig arkitekt för att få professionell rådgivning och hjälp med din byggprocess.

  Läs mer: Kontrollplan för ditt Attefallshus

  Ritningar och konstruktionsritningar för attefallshus

  För att kunna bygga ett attefallshus behöver du ha korrekta ritningar och konstruktionsritningar. Dessa ritningar visar hur huset kommer att se ut och hur det kommer att vara konstruerat. Det är viktigt att ritningarna är detaljerade och uppfyller alla byggkrav för att säkerställa att ditt attefallshus blir säkert och hållbart.

  Om du inte har erfarenhet av att rita ritningar själv kan det vara en bra idé att anlita en arkitekt eller ett företag som specialiserar sig på att ta fram ritningar för attefallshus. På LT Ingenjörsbyrå har vi erfarenhet av att ta fram ritningar för attefallshus och kan hjälpa dig genom hela processen.

  Läs mer: Attefallshus Ritningar – Bygg ditt drömprojekt enkelt och smidigt

  Priser för attefallshus

  Priset för att bygga ett attefallshus kan variera beroende på flera faktorer, som till exempel storlek, materialval och val av entreprenör. Det är svårt att ge en exakt prisuppskattning utan att ha mer information om dina specifika önskemål och förutsättningar.

  Enligt vår erfarenhet ligger kostnaden för ett attefallshus vanligtvis mellan 300 000 och 600 000 kronor. Detta inkluderar kostnader för ritningar, byggmaterial, arbetskraft och eventuella tillägg som du väljer att inkludera i ditt projekt.

  Det är viktigt att komma ihåg att detta bara är en generell prisuppskattning och att priset kan variera. För att få en mer exakt prisuppgift rekommenderar vi att du kontaktar oss eller en annan entreprenör för att få en offert baserad på dina specifika behov och önskemål.

  Läs mer: Nya Attefallshus Regler 2023 (40 kvm? 30 kvm? Bolundare Storlek?

  Få mer information om attefallshus

  Om du vill lära dig mer om attefallshus, bygglovsregler, ritningar eller priser kan du besöka vår faktabank. Där hittar du en mängd användbar information om olika ämnen relaterade till bygglov och konstruktion. Du kan också kontakta oss direkt om du har några specifika frågor eller behöver hjälp med ditt attefallshusprojekt.

  Vi hoppas att denna artikel har gett dig en bra introduktion till bygglovsreglerna, ritningar och priser för attefallshus. Att bygga ett attefallshus kan vara en spännande och givande process, och vi finns här för att hjälpa dig längs vägen.

  Bygglovsprocessen för attefallshus

  Att ansöka om bygglov för ditt attefallshus är en viktig del av byggprocessen. Det är viktigt att följa rätt procedurer och ha all nödvändig dokumentation på plats för att få ditt bygglov beviljat. Här är en översikt över bygglovsprocessen för attefallshus:

  1. Förberedelse: Innan du ansöker om bygglov måste du ha ritningar och andra nödvändiga handlingar på plats. Det är också viktigt att du har koll på de lokala bygglovsreglerna och att ditt attefallshus uppfyller kraven.

  2. Ansökan: Ansökan om bygglov för attefallshus görs till den kommun där fastigheten är belägen. Du behöver fylla i en ansökningsblankett och bifoga ritningar och andra handlingar som styrker att ditt projekt uppfyller kraven. Ansökan kan göras antingen elektroniskt eller på pappersformulär.

  3. Handläggning: Efter att du har skickat in din ansökan kommer den att handläggas av kommunen. Handläggningstiden kan variera beroende på kommunen och arbetsbelastningen. Under handläggningstiden kan det vara möjligt att kommunen begär kompletteringar eller ytterligare information.

  4. Beslut: När handläggningen är klar kommer du att få ett beslut från kommunen om ditt bygglov. Om ditt bygglov beviljas kan du fortsätta med byggprocessen. Om det avslås kan du överklaga beslutet om du anser att det är felaktigt.

  5. Byggprocessen: Efter att du har fått ditt bygglov kan du påbörja byggprocessen för ditt attefallshus. Det är viktigt att följa ritningarna och bygglovsbeslutet för att säkerställa att byggnationen uppfyller kraven. Det kan också vara nödvändigt att anlita entreprenörer och hålla kontakt med kommunen för eventuella inspektioner eller kontroller under byggnationen.

  Kontrollansvariga för attefallshus

  Vid byggande av attefallshus är det vanligt att anlita en kontrollansvarig. En kontrollansvarig är en auktoriserad person som ansvarar för att kontrollera och säkerställa att byggprocessen följer gällande regler och krav. Den kontrollansvarige har en viktig roll i att övervaka att byggnationen genomförs korrekt och att säkerheten inte komprometteras.

  Den kontrollansvarige har flera uppgifter under byggprocessen, inklusive:

  • Kontrollplan: Att upprätta en kontrollplan som beskriver vilka kontroller och provningar som behöver utföras under byggprocessen.

  • Kontrollbesök: Att utföra kontrollbesök på byggplatsen för att säkerställa att arbetet följer ritningar, bygglovsbeslut och övriga krav.

  • Dokumentation: Att dokumentera utförda kontroller och provningar samt att upprätta en kontrollansvarsrapport som redovisar att byggprojektet har genomförts enligt gällande regler.

  • Kommunikation: Att hålla kontakt med byggherren, entreprenörer och kommunen för att säkerställa att eventuella frågor och problem hanteras på rätt sätt.

  Att anlita en kontrollansvarig för ditt attefallshus är ett sätt att säkerställa att byggprocessen genomförs på ett korrekt sätt och att du uppfyller alla krav och regler. På LT Ingenjörsbyrå har vi erfarna och auktoriserade kontrollansvariga som kan hjälpa dig med din byggprocess och säkerställa att ditt attefallshus blir säkert och hållbart.

  Få hjälp med ditt attefallshusprojekt

  Vi hoppas att denna artikel har gett dig en djupare förståelse för bygglovsprocessen och vikten av att ha en kontrollansvarig vid byggandet av ditt attefallshus. Om du behöver hjälp med ditt attefallshusprojekt, inklusive ritningar, bygglovsansökan och kontrollansvar, är vi här för att hjälpa dig.

  På LT Ingenjörsbyrå har vi lång erfarenhet av att arbeta med attefallshus och andra byggprojekt. Vi kan ta fram ritningar och konstruktionsritningar, hjälpa dig med bygglovsprocessen och vara din kontrollansvarige under byggprocessen. Kontakta oss idag för att diskutera dina behov och få mer information om hur vi kan hjälpa dig att förverkliga ditt attefallshusdröm.

  Vanliga frågor om attefallshus

  Här är några vanliga frågor som många människor har när det gäller attefallshus:

  1. Behöver jag bygglov för ett attefallshus? Nej, du behöver inte ansöka om bygglov för attefallshus, förutsatt att det uppfyller kraven för storlek, placering och användning. Men det kan vara bra att kontrollera med din kommun för att vara säker på att du följer alla regler och bestämmelser.

  2. Hur lång tid tar det att få bygglov för ett attefallshus? Handläggningstiden för bygglov kan variera beroende på kommunen och arbetsbelastningen. Det kan ta några veckor upp till några månader. Det är bäst att kontakta din kommun för att få en uppskattning av handläggningstiden.

  3. Kan jag använda mitt attefallshus som permanentbostad? Nej, attefallshus är inte avsedda att användas som permanentbostad. De kan användas för tillfälligt boende, som gäststugor eller uthyrningsenheter, men inte som permanenta bostäder.

  4. Kan jag ändra storlek eller utseende på mitt attefallshus efter att bygglovet har beviljats? Eventuella ändringar i storlek eller utseende på ditt attefallshus efter att bygglovet har beviljats kan kräva en ny ansökan eller komplettering av den befintliga ansökan. Det är viktigt att kontakta din kommun och informera dem om eventuella ändringar för att följa reglerna korrekt.

  Användbar information om attefallshus

  För att få mer detaljerad och användbar information om attefallshus och bygglov kan du besöka vår faktabank. Där hittar du artiklar om olika ämnen relaterade till bygglov, ritningar, priser och mycket mer.

  Några av de ämnen som täcks i vår faktabank inkluderar:

  • Bygglovsprocessen: En detaljerad guide om vad som ingår i bygglovsprocessen och hur du kan navigera genom den.

  • Bygglovsregler: En översikt över de regler och krav som gäller för attefallshus och andra komplementbyggnader.

  • Ritningar och konstruktionsritningar: Information om vikten av korrekta ritningar och konstruktionsritningar för att säkerställa att ditt attefallshus blir säkert och hållbart.

  • Priser för attefallshus: En översikt över faktorer som påverkar priset för att bygga ett attefallshus och en generell prisuppskattning.

  • Kontrollansvariga: Information om den viktiga rollen som kontrollansvariga spelar i att säkerställa att byggprocessen följer regler och krav.

  Genom att besöka vår faktabank kan du få svar på många av dina frågor och hitta användbar information som hjälper dig att göra informerade beslut om ditt attefallshusprojekt.

  Kontakta oss för hjälp med ditt attefallshusprojekt

  Om du behöver hjälp med att bygga ett attefallshus, inklusive ritningar, bygglovsansökan, kontrollansvar eller annan rådgivning, är vi här för att hjälpa dig. På LT Ingenjörsbyrå har vi erfarenhet och kompetens för att guida dig genom hela processen och säkerställa att ditt attefallshus blir en framgång.

  Kontakta oss idag för att diskutera dina behov och få mer information om hur vi kan hjälpa dig att förverkliga ditt attefallshusprojekt. Vi ser fram emot att arbeta med dig och göra dina attefallshusdrömmar till verklighet.

  Samlad erfarenhet från mer än 1600 genomförda projekt och projektvärde på över 200 miljoner kronor!

  UNDVIK DESSA 7 VANLIGA MISSTAG NÄR DU SKA RENOVERA ELLER BYGGA UNDER 2024

  dont miss this

  Hjälpte artikeln dig?
  1 av 1 tycker att artikeln är hjälpsam.

  Vill du läsa mer?

  Du hittar över 200 artiklar i vår faktabank. Vi har förklarat de krångliga bygglovsreglerna på ett enkelt sätt och i de allra flesta artiklar har vi bilder och illustrationer.

  Över 1600 nöjda kunder
  och mer än 1647 genomförda projekt

  4.9 av 5.0

  LT Ingenjörsbyrå är en helhets leverantör av bygglovsritningar, vi har 4,9 betyg.

  Läs alla recensioner

  Jag fick snabb hjälp av LT Ingenjörsbyrå med brandskyddsbeskrivning när jag skulle ändra verksamhet i min fastighet. De förklarade processen och var tillgängliga även under bygget för frågor och ändringar tillsammans med entreprenören.

  Basil M. — Lund

  Brandskyddsbeskrivning var ingenting som vi hade räknat med behövs till bygglovet, men Laszlo förklarade vikten av denna projektering och kommunen krävde även detta inför tekniskt samråd. Vi sparade över 50 000 kr på att slippa brandklassade fönster och dörrar efter att vi gjorde en strålningsberäkning.

  Annika T. — Täby

  Kommunen krävde brandskyddsbeskrivning för vår nybyggda villa med en carport. Laszlo hjälpte oss snabbt med en strålningsberäkning för att kommunen skulle ge oss ett startbesked.

  Peter A. — Stockholm
  Ladda mer