fbpx

Vilka olika typer av ritningar finns det?

SAMMANFATTNING

 • Byggprojekt använder olika typer av ritningar som verktyg för planering, design och genomförande. 
 • Dessa inkluderar bland annat situationsplan, grundritning, fasadritning, sektionsritning och landskapsplan. Undersök möjligheten att göra vissa arbeten själv, såsom målning och inredning.
 • Varje ritning har en specifik funktion och bidrar till att skapa en helhetsbild av projektet.

Innehåll

  What are the different types of blueprints?

  In all construction projects, a variety of drawings are used. These are necessary to provide a detailed picture of how the project will be implemented. The drawings serve as a guide for all parties involved, from the architect and engineer to the construction worker on site. The major groups of drawings are Architectural drawings,  construction drawings  and installation drawings. There are also other types of groups!

  Läs mer: Ritningar för Bygglov – Exempel och Tips

  Situation plan

  A site plan shows where the building will be placed on the site. It includes important details such as roads, boundaries and existing structures.

  Drawing list

  The drawing list provides information about which drawings are included in the project as well as their numbers and titles. This helps the team keep all documents organized.

  Läs mer: Vilka ritningar för bygglov?

  Plan drawing

  This type of drawing shows the layout of each floor of the building, including the placement of rooms, doors and windows.

  Section drawing

  The section drawing cuts through all or part of the building to show its internal structure. It can also show height differences between different parts of the property.

  Läs mer: Hus Ritning: Vanliga frågor och svar

  Facade drawing

  The facade drawing shows the outside of the house from several angles. This includes material selection, color scheme and details such as ceiling angles.

  Detailed drawings

  Detail drawings are used to show specific construction details. They can include everything from how to fit a door frame to how to install a drainage system.

  Construction drawings

  These drawings show the structural elements of the building, such as beams, columns and foundations. They are essential to ensure the stability and safety of the building.

  Plumbing drawings

  The plumbing drawings provide information on the location of water, sewage and heating systems within the building.

  Electrical drawings

  Last but not least, we have the electrical drawings. These show where electrical components such as outlets, lighting and switches will be placed in the house.

  Drawing typeDescription
  Situation planShows where the building will be placed on the plot with all necessary details.
  Drawing listProvides information about which drawings are included in the project and their numbers and titles.
  Plan drawingShows the layout of each floor of the building, including the location of rooms, doors, and windows.
  Section drawingProvides an insight into the building’s internal structure by cutting through all or part of it.
  Facade drawingDescribes the appearance of the house’s exterior from different angles with details about material selection and color scheme.

  What are the different types of blueprints? 

  Questions and answers about what types of drawings are there!

  What is a contingency plan?

  A site plan shows where the building should be placed on the site. It contains information about boundaries, roads and other existing structures.

  What does a drawing list mean?

  The drawing list lists all the drawings included in the project. It can be anything from a basic drawing to an installation drawing. There are rules on how the drawings are to be numbered at  the Swedish Standards Institute .

  What is shown in a floor plan?

  The floor plan shows how the house’s foundation should look. It includes details of the basement or crawl space and the placement of supporting columns and walls.

  What does a facade drawing look like?

  The facade drawing gives an overview of how the exterior of the house will look when it is finished. It shows material selection, window placement and roof angle, among other things.

  What information is contained in section drawings?

  The section drawing cuts through the entire house to show its internal structure. Room heights, stairs and sometimes also furniture are visible here to give an idea of the proportions in the house.

  What do Plumbing and Electrical Installation Drawings mean?

  These drawings show where electrical outlets, lighting and plumbing installations should be placed. They are important to ensure functional and safe installations.

  What are detailed drawings?

  Detail drawings are used to show specific parts of the building in greater detail. It can be anything from a complex roof construction to how a window should be installed.

  What does a land planning drawing look like?

  Land planning drawing shows what the area around the house will look like when it is finished. It includes plant selection, walkways and any patios or pools.a

  Samlad erfarenhet från mer än 1600 genomförda projekt och projektvärde på över 200 miljoner kronor!

  UNDVIK DESSA 7 VANLIGA MISSTAG NÄR DU SKA RENOVERA ELLER BYGGA UNDER 2024

  dont miss this

  Hjälpte artikeln dig?
  1 av 1 tycker att artikeln är hjälpsam.

  Vill du läsa mer?

  Du hittar över 200 artiklar i vår faktabank. Vi har förklarat de krångliga bygglovsreglerna på ett enkelt sätt och i de allra flesta artiklar har vi bilder och illustrationer.

  Över 1600 nöjda kunder
  och mer än 1647 genomförda projekt

  4.9 av 5.0

  LT Ingenjörsbyrå är en helhets leverantör av bygglovsritningar, vi har 4,9 betyg.

  Läs alla recensioner

  Jag fick snabb hjälp av LT Ingenjörsbyrå med brandskyddsbeskrivning när jag skulle ändra verksamhet i min fastighet. De förklarade processen och var tillgängliga även under bygget för frågor och ändringar tillsammans med entreprenören.

  Basil M. — Lund

  Brandskyddsbeskrivning var ingenting som vi hade räknat med behövs till bygglovet, men Laszlo förklarade vikten av denna projektering och kommunen krävde även detta inför tekniskt samråd. Vi sparade över 50 000 kr på att slippa brandklassade fönster och dörrar efter att vi gjorde en strålningsberäkning.

  Annika T. — Täby

  Kommunen krävde brandskyddsbeskrivning för vår nybyggda villa med en carport. Laszlo hjälpte oss snabbt med en strålningsberäkning för att kommunen skulle ge oss ett startbesked.

  Peter A. — Stockholm
  Ladda mer