fbpx

Överklaga Bygglov

Överklaga bygglov

Vem kan överklaga ett beslut om beviljat eller avslaget bygglov?

Beslutet får överklagas av den som beslutet angår om det har gått emot dennes vilja i frågan. Den rättsinstans som hanterar överklagan kommer göra en bedömning om du är sakägare i ärendet och därmed har rätt att överklaga. Om du är granne kan du redan ha fått ge synpunkter om åtgärden strider mot detaljplan eller om åtgärden vidtas utanför detaljplanerat område. För att överklaga ett bygglovsbeslut spelar det ingen roll om aktuellt beslut avser bygglov inom eller utanför detaljplan.

Läs mer: Bygglov och Detaljplan: Vanliga frågor och svar

Hur överklagar man beslutet?

Överklagandet skall ske skriftligen där det framgår vilket beslut man vill överklaga samt vilket beslut man anser borde tas istället. Man kan till exempel skicka med fotografier eller ritningar för att styrka sin sak. Överklagan behöver inte innehålla paragrafer och det går att skicka antingen via brev eller e-post. I överklagandet måste det framgå vem som gjort överklagandet samt kontaktuppgifter till denne. 

Överklagandet skall skickas till den som instans som fattat det överklagade beslutet. Den instans som mottar överklagan, till exempel kommunen, gör en rättidsprövning av överklagan och skickar vidare till Länsstyrelsen som är första instans att göra en ny prövning av ärendet. En rättidsprövning innebär att det kontrolleras att överklagan av beslutet inkommit i  rätt tid.

Läs mer: Förhandsbesked och Bygglov – Vanliga frågor och svar 

Hur länge kan man överklaga beslutet?

Man kan överklaga beslutet inom tre veckor från det att man mottog beslutet eller fyra veckor från det att beslutet kungjordes i Post- och inrikestidningar om man inte varit en av dem som personligen delgivits aktuellt beslut. Den instans som mottar beslutet gör en så kallad rättidsprövning där det kontrolleras att överklagan inkommit i rätt tid. 

Läs mer: Bygglov för Husvagn: En Omfattande Guide 

Vad kostar det att överklaga ett beslut/avslag om bygglov?

Det kostar ingenting att överklaga ett beslut enligt Plan- och bygglagen.

Vilka instanser kan pröva ett beslut om beviljat/avslaget bygglov?

Kommunens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen vars beslut i sin tur kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Detta beslut kan sedan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen vars avgörande i vissa fall kan prövas av Högsta domstolen.

Läs mer: Behöver du hjälp med bygglov? 

Hur fungerar processen med att överklaga ett förhandsbesked, rivningslov eller marklov?

Det är samma process som att överklaga ett beslut om beviljat/avslaget bygglov enligt ovan.

Hur vet jag om en åtgärd har fått bygglov?

Om du anses vara sakägare i ett bygglovsärende ska du få en så kallad kungörelse hem till din brevlåda. I kungörelsen står att din granne fått ett beviljat bygglovsbeslut. I regel är sakägare rågrannar. Du är rågranne om din fastighet gränsar intill fastigheten på vilken en åtgärd är aktuell.

Du kan också läsa beviljade bygglovsbeslut på Post- och Inrikestidningars hemsida. Där kan du genom olika sökord, t ex kommun eller fastighetsbeteckning, hitta beviljade bygglovsbeslut. Du hittar godkända bygglov hos POIT.

Ett bygglovsbeslut är möjligt att överklaga i ca 4 veckor efter att det kungjorts i Post- och Inrikestidningar.

Hjälpte artikeln dig?
8 av 8 tycker att artikeln är hjälpsam.

Samlad erfarenhet från mer än 1600 genomförda projekt och projektvärde på över 200 miljoner kronor!

UNDVIK DESSA 7 VANLIGA MISSTAG NÄR DU SKA RENOVERA ELLER BYGGA UNDER 2024

dont miss this

Vill du läsa mer?

Du hittar över 200 artiklar i vår faktabank. Vi har förklarat de krångliga bygglovsreglerna på ett enkelt sätt och i de allra flesta artiklar har vi bilder och illustrationer.

Över 1600 nöjda kunder
och mer än 1647 genomförda projekt

4.9 av 5.0

LT Ingenjörsbyrå är en helhets leverantör av bygglovsritningar, vi har 4,9 betyg.

Läs alla recensioner

Jag fick snabb hjälp av LT Ingenjörsbyrå med brandskyddsbeskrivning när jag skulle ändra verksamhet i min fastighet. De förklarade processen och var tillgängliga även under bygget för frågor och ändringar tillsammans med entreprenören.

Basil M. — Lund

Brandskyddsbeskrivning var ingenting som vi hade räknat med behövs till bygglovet, men Laszlo förklarade vikten av denna projektering och kommunen krävde även detta inför tekniskt samråd. Vi sparade över 50 000 kr på att slippa brandklassade fönster och dörrar efter att vi gjorde en strålningsberäkning.

Annika T. — Täby

Kommunen krävde brandskyddsbeskrivning för vår nybyggda villa med en carport. Laszlo hjälpte oss snabbt med en strålningsberäkning för att kommunen skulle ge oss ett startbesked.

Peter A. — Stockholm
Ladda mer