Hur man överklagar ett bygglov?

Vem kan överklaga ett beslut om beviljat/avslaget bygglov?

Beslutet får överklagas av den som beslutet angår om det har gått emot dennes vilja i frågan. Det spelar ingen roll om aktuellt beslut avser bygglov inom eller utanför detaljplan.

Hur överklagar man beslutet?

Överklagandet skall ske skriftligen där det framgår vilket beslut man vill överklaga samt vilket beslut man anser borde tas istället. Överklagandet behöver inte innehålla paragrafer och går att skicka antingen per brev eller E-post. I överklagandet måste det framgå vem som gjort överklagandet samt kontaktuppgifter till denne. Överklagandet skall skickas till den som instans som fattat det överklagade beslutet.

Hur länge kan man överklaga beslutet?

Man kan överklaga beslutet inom tre veckor från det att man mottog beslutet eller fyra veckor från det att beslutet kungjordes i Post- och inrikestidningar om man inte varit en av dem som personligen delgivits aktuellt beslut.

Vad kostar det att överklaga ett beslut/avslag om bygglov?

Det kostar ingenting att överklaga ett beslut enligt Plan- och bygglagen.

Letar du efter nya sommarmöbler? Titta på denna topplista!

Vi har samlat en topplista med de bästa sommarmöbler till ett schysst pris! Flera av dessa har många tusen recensioner och gratis hemleverans!

Vilka instanser kan pröva ett beslut om beviljat/avslaget bygglov?

Kommunens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen vars beslut i sin tur kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Detta beslut kan sedan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen vars avgörande i vissa fall kan prövas av Högsta domstolen.

Hur fungerar processen med att överklaga ett förhandsbesked, rivningslov eller marklov?

Det är samma process som att överklaga ett beslut om beviljat/avslaget bygglov enligt ovan.

Hur vet jag om en åtgärd har fått bygglov?

Om du anses vara sakägare i ett bygglovsärende ska du få en så kallad kungörelse hem till din brevlåda. I kungörelsen står att din granne fått ett positivt bygglovsbeslut. I regel är sakägare rågrannar. Du är rågranne om din fastighet gränsar intill fastigheten på vilken en åtgärd är aktuell.

Du kan också läsa positiva bygglovsbeslut på Post- och Inrikestidningars hemsida. Där kan du genom olika sökord, t ex kommun eller fastighetsbeteckning, hitta positiva bygglovsbeslut.

Ett bygglovsbeslut är möjligt att överklaga i ca 4 veckor efter att det kungjorts i Post- och Inrikestidningar.

Hjälpte denna artikeln dig?
3 av 3 tycker att artikeln är hjälpsam.

Varför inte köpa nya verktyg inför sommarens projekt?

Kika in topplistan med verktygen som vi tycker att du ska ha hemma!

Låt oss räkna fram ett pris för ditt projekt

mellan 9:00 och 17:00 helgfria vardagar

Över nöjda 300 customers
i 324+ projekt

4.9 av 5.0

4.9 av 5.0 utifrån 54 recensioner

Läs alla recensioner

Juli 2021, Via Hemsidan

Bra kvalité på handlingarna och leverans på utlovad tid.

Martin N
Juli 2021, Via Hemsidan
Johan
Juli, 2021, Via Hemsidan

U-värdesberäkningen gick mycket snabbt och smidigt och jag fick bra råd också.

Pelle M.
Ladda mer