fbpx

Överklaga Bygglov

overklaga-bygglov-1

Vem kan överklaga ett beslut om beviljat eller avslaget bygglov?

Beslutet får överklagas av den som beslutet angår om det har gått emot dennes vilja i frågan. Den rättsinstans som hanterar överklagan kommer göra en bedömning om du är sakägare i ärendet och därmed har rätt att överklaga. Om du är granne kan du redan ha fått ge synpunkter om åtgärden strider mot detaljplan eller om åtgärden vidtas utanför detaljplanerat område. För att överklaga ett bygglovsbeslut spelar det ingen roll om aktuellt beslut avser bygglov inom eller utanför detaljplan.

Hur överklagar man beslutet?

Överklagandet skall ske skriftligen där det framgår vilket beslut man vill överklaga samt vilket beslut man anser borde tas istället. Man kan till exempel skicka med fotografier eller ritningar för att styrka sin sak. Överklagan behöver inte innehålla paragrafer och det går att skicka antingen via brev eller e-post. I överklagandet måste det framgå vem som gjort överklagandet samt kontaktuppgifter till denne. 

Överklagandet skall skickas till den som instans som fattat det överklagade beslutet. Den instans som mottar överklagan, till exempel kommunen, gör en rättidsprövning av överklagan och skickar vidare till Länsstyrelsen som är första instans att göra en ny prövning av ärendet. En rättidsprövning innebär att det kontrolleras att överklagan av beslutet inkommit i  rätt tid.

Hur länge kan man överklaga beslutet?

Man kan överklaga beslutet inom tre veckor från det att man mottog beslutet eller fyra veckor från det att beslutet kungjordes i Post- och inrikestidningar om man inte varit en av dem som personligen delgivits aktuellt beslut. Den instans som mottar beslutet gör en så kallad rättidsprövning där det kontrolleras att överklagan inkommit i rätt tid. 

Vad kostar det att överklaga ett beslut/avslag om bygglov?

Det kostar ingenting att överklaga ett beslut enligt Plan- och bygglagen.

Vilka instanser kan pröva ett beslut om beviljat/avslaget bygglov?

Kommunens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen vars beslut i sin tur kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Detta beslut kan sedan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen vars avgörande i vissa fall kan prövas av Högsta domstolen.

Hur fungerar processen med att överklaga ett förhandsbesked, rivningslov eller marklov?

Det är samma process som att överklaga ett beslut om beviljat/avslaget bygglov enligt ovan.

Hur vet jag om en åtgärd har fått bygglov?

Om du anses vara sakägare i ett bygglovsärende ska du få en så kallad kungörelse hem till din brevlåda. I kungörelsen står att din granne fått ett beviljat bygglovsbeslut. I regel är sakägare rågrannar. Du är rågranne om din fastighet gränsar intill fastigheten på vilken en åtgärd är aktuell.

Du kan också läsa beviljade bygglovsbeslut på Post- och Inrikestidningars hemsida. Där kan du genom olika sökord, t ex kommun eller fastighetsbeteckning, hitta beviljade bygglovsbeslut. Du hittar godkända bygglov hos POIT.

Ett bygglovsbeslut är möjligt att överklaga i ca 4 veckor efter att det kungjorts i Post- och Inrikestidningar.

Hjälpte artikeln dig?
8 av 8 tycker att artikeln är hjälpsam.

7 vanliga misstag att undvika när du söker bygglov

Jag har genomfört över 1500 bygglovsansökaningar sedan starten av LT Ingenjörsbyrå 2017.

Jag har sammanställt de vanligaste misstagen som jag har upptäckt att privatpersoner OFTA missar när de försöker göra bygglovet själva. Ta del av vår kostnadsfria guide!

Över 1600 nöjda kunder
och mer än 1647 genomförda projekt

4.9 av 5.0

Läs alla recensioner

Juni 2023

Fick hjälp med kompletta ritningar till bygglovet. LT Ingenjörsbyrå är både professionella samt kundvänliga. Kan varmt rekommendera dem till andra som behöver hjälp med ritningar / bygglov etc. Sparade otroligt många timmar!

Johan H. — Malmö
Juni 2023

Mycket nöjd med bemötandet och tålamod, då många uppmätningar gjordes från min sida pga. Att ritningar slarvats bort av Malmö stad. Slutresultatet blev mycket bra och LT tog hand om att skicka in bygganmälan åt mig.

Robert O.
Juni 2023

Tjänstvilligt bemötande och professionell leverens. Kommer gärna tillbaka!

Hasse Johansson
Ladda mer