fbpx

Permanentboende eller Fritidshus? Skillnader och regler

SAMMANFATTNING

 • Många personer vill nyttja sitt fritidshus året-runt, dock är det inte tillåtet
 • Det är stora skillnader i regelverket mellan Permanentboende eller ett Fritidshus
 • Ta kontakt med en expert om du har några frågor för ditt framtida projekt

Välkommen till vår artikel om permanentboende och fritidshus! Många av oss drömmer om att kunna njuta av vårt fritidshus året runt, men tyvärr finns det vissa regler som begränsar detta. I denna artikel kommer vi att utforska skillnaderna mellan ett permanentboende och ett fritidshus samt vilka regler som gäller för varje typ av boende. Om du planerar att bygga eller köpa en bostad är det viktigt att förstå dessa skillnader och regelverk. Läs vidare för att få all information du behöver!

Innehåll

  permanentboende eller fritidshus

  Vad är skillnaden på ett fritidshus och ett permanentboende? 

  I bygglovsprocessen görs det skillnad på om bostaden man ska bygga avser ett permanentboende eller fritidsboende. Här reder vi ut definitionerna kring de båda begreppen och vad som gäller för de olika formerna av boende.

  Det saknas en definition av både begreppet fritidshus och permanentboende i Plan- och bygglagen, Plan- och byggförordningen och BBR (Boverkets byggregler). I lagen finns inte angivet hur mycket en bostadsbyggnad får användas för att den ska betraktas som fritidshus. BBR hänvisar i 1:6 BBR till den definition som ges i Tekniska nomenklaturcentralens publikation Plan- och byggtermer 1994, TNC 95. Där står att ett fritidshus avser ett småhus som inte är inrättat för helårsboende.

  I Plan- och bygglagen framgår att det inte ställs samma krav på ett fritidshus som för ett permanent bostadshus. Fritidshus med högst två bostäder är undantagna vissa regler.

  Enligt TNC är ett permanentboende en bostad som nyttjas för stadigvarande bruk. Läs mer om vilka krav som gäller för permanentboenden på Boverket.

  Vilka regler är ett fritidshus undantaget från jämfört med ett permanentboende? 

  Det finns en rad undantag som gäller för fritidshus jämfört med ett permanentboende som gör att sättet de kan utformas och byggas på skiljer sig åt. Undantagen kan underlätta processen med att ta fram ritningar till bygglovet eftersom utformningen blir mer fri. Undantagen på t ex utformning och tillgänglighet gör att det blir lite att utforma huset som man önskar när det kommer till exakta mått. Läs mer om hur ritningar för fritidshus ska utformas.

  Ett nybyggt permanentboende måste följa alla lagkrav som finns för ett bostadshus. I listan nedan följer de undantag från lagkraven som råder för ett fritidshus:

  • Tillgänglighet

  Det grundläggande kravet om tillgänglighet för en bostad gäller inte för ett fritidshus. Det gäller dock fortfarande på tomten, och framkomlighet till tomten. Kravet på tillgänglighet på tomten gäller dock bara om terrängen medger det, om det inte blir orimligt med hänsyn till förhållandena i övrigt. 

  • Bostadsutformning

  En byggnad ska vara lämplig för sitt ändamål och en bostadsbyggnad ska vara utförd på ett sånt sätt att bostäderna “i skälig utsträckning” ska ha vissa funktioner. Det är en bedömning från fall till fall ifall någon funktion inte krävs i bostaden med “hänsyn till användningen”. Ett fritidshus behöver således inte ha lika omfattande inredning och utrustning för matlagning och hygien som en permanentbostad.

  • Rumshöjd

  De regler om rumshöjd som normalt gäller för en bostadsbyggnad har sin grund i regler om hygien, hälsa och miljö. De krav som ställs på rumshöjd i BBR gäller dock inte för fritidshus.

  • Driftutrymmen

  De regler som BBR ställer kring driftutrymme gäller inte för fritidshus. 

  • Energihushållning

  I avsnitt 9 i BBR står reglerna om energihushållning för ett bostadshus med en begränsad användning eller en begränsad energianvändning. Undantaget från kraven har sin grund i Energiprestandadirektivet och avser bostadshus som används mindre än fyra månader per år eller mer än fyra månader men under en begränsad del av året och har en energianvändning som beräknas vara mindre än 25 procent av vad som är normalfallet för helårsanvändning. 

  • Hushållning med vatten

  Kraven på hushållning med vatten gäller endast i den utsträckning det är skäligt med hänsyn till hur mycket byggnaden används och vattensituationen.

  • Bredbandsanslutning

  Kravet på bredbandsanslutning för bostäder gäller inte för fritidshus. 

  Läs mer om undantagen för fritidshus på Boverket.

  Vanliga frågor

  Nej, generellt sett är det inte tillåtet att bo permanent i ett fritidshus enligt svensk lagstiftning.

  Det finns flera regler som skiljer sig åt mellan dessa två typer av bostäder, inklusive krav på tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, driftutrymmen, energihushållning, hushållning med vatten och bredbandsanslutning.

  I vissa fall kan det vara möjligt att bygga om ditt fritidshus till ett permanentboende, men detta kan kräva godkännande från kommunen och uppfyllande av vissa specifika krav.

  Sammanfattning

  Sammanfattningsvis är det viktigt att ha klart för sig skillnaderna mellan permanentboenden och fritidshus innan man planerar sitt framtida boende. För att undvika problem med lagstiftningen rekommenderar vi att du rådgör med en expert inom området, som vårt team på LT Ingenjörsbyrå. Glöm inte heller att utforska våra andra informativa artiklar längre ner på sidan eller boka ett kostnadsfritt möte med vår bygglovsexpert Laszlo för personlig vägledning i ditt projekt. Vi ser fram emot att hjälpa dig!


  Samlad erfarenhet från mer än 1600 genomförda projekt och projektvärde på över 200 miljoner kronor!

  UNDVIK DESSA 7 VANLIGA MISSTAG NÄR DU SKA RENOVERA ELLER BYGGA UNDER 2024

  dont miss this

  Hjälpte artikeln dig?
  1 av 2 tycker inte att artikeln är hjälpsam.

  Vill du läsa mer?

  Du hittar över 200 artiklar i vår faktabank. Vi har förklarat de krångliga bygglovsreglerna på ett enkelt sätt och i de allra flesta artiklar har vi bilder och illustrationer.