fbpx

Rivningslov 2023 - Säkerställ säkra och regelrätta byggnadsrivningar

SAMMANFATTNING

 • Ett rivningslov reglerar rätten att helt eller delvis riva en befintlig byggnad
 • Ansökan om rivningslov inlämnas till den kommun där rivningen är tänkt att ske och kostar vanligtvis ca 5 – 10 000 SEK
 • Kommunen har enligt lag en maximal handläggningstid på 10 veckor för att hantera en ansökan om rivningslov (om ansökan är komplett)

Att riva en byggnad kan vara en komplex process som kräver tillstånd och noggrann planering. I denna artikel kommer vi att utforska allt du behöver veta om rivningslov – från ansökningsprocessen till miljömässiga aspekter och säkerhet. Läs vidare för att få all information du behöver för att genomföra ett säkert och regelrätt rivningsarbete.

Innehåll

  Inledning

  Rivningslov är en viktig del av byggnadsprocessen som reglerar rivning av befintliga byggnader. Det är viktigt att förstå de juridiska och administrativa aspekterna av rivningslov för att säkerställa att rivningsarbetet utförs enligt gällande regelverk. I denna artikel kommer vi utforska vad rivningslov innebär, när det behövs och vilka faktorer som påverkar ansökningsprocessen.

  Innehållsförteckning

  1. Vad är rivningslov?
  2. När behövs rivningslov?
  3. Ansökningsprocessen för rivningslov
  4. Faktorer som påverkar rivningslov
  5. Miljöaspekter av rivningsarbeten
  6. Rivningslov och säkerhet
  7. Konsekvenser av att inte följa rivningsloven
  8. Vanliga frågor om rivningslov
  9. Slutsats

  1. Vad är rivningslov?

  Rivningslov är en tillståndsprocess som krävs för att genomföra rivning av byggnader och strukturer. Det är ett juridiskt krav som syftar till att säkerställa att rivningsarbetet utförs på ett säkert sätt och i enlighet med gällande regler och bestämmelser. Rivningslovets syfte är att skydda både människor och miljö.

  2. När behövs rivningslov?

  Rivningslov behövs vanligtvis när en byggnad helt eller delvis ska rivas. Det kan också vara nödvändigt att söka rivningslov för att utföra vissa typer av ombyggnadsarbeten som involverar att ta bort bärande väggar eller strukturer. För mindre strukturer eller mindre omfattande rivningsarbeten kan det finnas undantag från rivningslovskravet, men det är alltid bäst att kontakta kommunen för att få rätt information och vägledning.

  3. Ansökningsprocessen för rivningslov

  För att få rivningslov måste en ansökan lämnas in till den aktuella kommunen. Ansökningsprocessen kan variera något beroende på var du befinner dig, men generellt sett krävs följande:

  Huvuddokument:

  • En fullständig ansökningsblankett som inkluderar information om fastigheten och en beskrivning av rivningsprojektet.
  • Ritningar eller skisser som visar den befintliga strukturen och hur den kommer att se ut efter rivningen.

  Kompletterande dokument:

  • I vissa fall ett utlåtande från en behörig ingenjör eller arkitekt som bekräftar att rivningen inte kommer att påverka omgivande strukturer negativt.
  • Eventuell dokumentation som styrker att farligt avfall eller farliga material kommer att hanteras på ett korrekt och säkert sätt.

  4. Faktorer som påverkar rivningslov

  Flera faktorer kan påverka processen för att bevilja rivningslov. Här är några vanliga faktorer som kan påverka:

  • Ålder och status på den befintliga byggnaden.
  • Fastighetens placering och dess miljöpåverkan.
  • Eventuella historiska eller kulturella värden som är kopplade till byggnaden.
  • Samråd med andra myndigheter och intressenter.

  5. Miljöaspekter av rivningsarbeten

  Rivningsarbeten kan ha betydande miljökonsekvenser, särskilt om de inte genomförs på ett korrekt sätt. Det är viktigt att ta hänsyn till följande miljöaspekter under rivningsprocessen:

  • Hantering av farligt avfall och farliga ämnen.
  • Buller- och vibrationsstörningar för närboende.
  • Avfallshantering och återvinning av rivningsmaterial.

  6. Rivningslov och säkerhet

  Rivningsarbeten kan vara farliga och kräver rätt säkerhetsåtgärder. Rivningsloven har till syfte att skydda arbetstagare och allmänhetens säkerhet genom att fastställa minimikrav för säkerheten vid rivningsarbeten. Det kan inkludera krav på personlig skyddsutrustning, rätt utbildning av arbetstagare och lämpliga säkerhetsåtgärder på arbetsplatsen.

  7. Konsekvenser av att inte följa rivningsloven

  Att inte följa rivningsloven kan leda till allvarliga konsekvenser. Det kan resultera i viten, påföljder eller juridiska tvister. Dessutom kan en olaglig rivning orsaka skador på omgivande fastigheter, skapa farliga situationer eller påverka miljön negativt.

  8. Vanliga frågor om rivningslov

  1. Vilka typer av byggnader kräver rivningslov?

  Rivningslov krävs vanligtvis för alla typer av byggnader, oavsett storlek eller användning. Det är bäst att kontakta den aktuella kommunen för att få specifik information om rivningslov i ditt område.

  2. Vad kostar det att ansöka om rivningslov?

  Avgifterna för att ansöka om rivningslov kan variera beroende på plats och omfattning av rivningsprojektet. Kontakta din kommun för att få information om avgifter och betalningsprocessen. Kostnaden för själva ansökan om rivningslov landar i de allra flesta fall på cirka 5 – 10 000 SEK.

  3. Hur lång tid tar det att få ett rivningslov beviljat?

  Tiden det tar att få ett rivningslov beviljat kan variera beroende på kommunens arbetsbelastning och omfattningen av rivningsprojektet. Det är bäst att kontakta kommunen i förväg för att få en uppskattning av behandlingstiden. Enligt lag har dock kommunen i de allra flesta fall endast 10 veckor på sig att hantera en ansökan om den är helt komplett.

  4. Kan jag påbörja rivningsarbetet innan jag får rivningslovet beviljat?

  Nej, det är inte tillåtet att påbörja rivningsarbetet innan du har fått ett godkänt rivningslov. Att utföra olagliga rivningsarbeten kan leda till allvarliga konsekvenser och juridiska problem.

  5. Kan jag anlita ett rivningsföretag som tar hand om hela processen?

  Ja, det finns rivningsföretag som kan ta hand om hela processen, inklusive att ansöka om rivningslov. Dessa företag har erfarenhet och kunskap om rivningsprocessen och kan hjälpa till att säkerställa att allt görs enligt gällande regler och bestämmelser.

  Slutsats

  Rivningslov är en viktig del av byggprocessen som reglerar rivning av byggnader och strukturer. Det är viktigt att förstå de juridiska och administrativa kraven för att säkerställa att rivningsarbeten utförs på ett säkert och regelrätt sätt. Genom att ansöka om rivningslov och följa de gällande reglerna skyddas både människor och miljön. Så om du planerar att genomföra en rivning, se till att du är medveten om rivningslovets krav och följ kraven för att undvika negativa konsekvenser.

  Vanliga frågor

  Rivningslov behövs vanligtvis när en byggnad helt eller delvis ska rivas, samt vid vissa typer av ombyggnadsarbeten som involverar bärande strukturer.

  Kostnaderna för att ansöka om rivningslov varierar beroende på plats och projektets omfattning. Vanligtvis ligger avgifterna mellan 5 000 – 10 000 SEK.

  Tidslinjen för godkännandet av ett rivningslov kan variera beroende på kommunens arbetsbelastning och projektets omfattning. Enligt lag har kommunen vanligtvis 10 veckor på sig att behandla en komplett ansökan.

  Nej, det är inte tillåtet att påbörja rivningsarbetet innan du har fått ett godkänt rivningslov. Att ignorera detta kan leda till allvarliga konsekvenser och juridiska problem.

  Absolut! Det finns företag specialiserade inom rivningar som kan hjälpa dig med hela processen, inklusive ansökningen om rivningslovet. Dessa företag har erfarenhet och kunskap för att säkerställa att allt utförs i enlighet med gällande regelverk.

  Sammanfattning

  • Rivningslov krävs när en byggnad helt eller delvis ska rivas, samt vid vissa ombyggnadsarbeten med bärande strukturer.
  • Ansökningsprocessen för rivningslov innefattar att lämna in en fullständig ansökan till den aktuella kommunen.
  • Faktorer som kan påverka rivningslovet inkluderar ålder och status på byggnaden, placeringens miljöpåverkan och eventuella historiska eller kulturella värden.
  • Rivningsarbeten kan ha betydande miljökonsekvenser och kräver korrekt hantering av farligt avfall och buller- och vibrationsstörningar.
  • Olagliga rivningsarbeten kan leda till allvarliga konsekvenser såsom viten, påföljder eller juridiska tvister samt skador på omgivande fastigheter eller negativ miljöpåverkan.

  Läs gärna våra andra artiklar längre ner på sidan för mer information om byggprocessen. Vill du ha personlig vägledning? Boka ett kostnadsfritt möte med vår bygglovsexpert Laszlo idag!


  7 vanliga misstag att undvika när du söker bygglov

  Jag har genomfört över 1500 bygglovsansökaningar sedan starten av LT Ingenjörsbyrå 2017.

  Jag har sammanställt de vanligaste misstagen som jag har upptäckt att privatpersoner OFTA missar när de försöker göra bygglovet själva. Ta del av vår kostnadsfria guide!

  Hjälpte artikeln dig?
  1 av 1 tycker att artikeln är hjälpsam.

  Över 1600 nöjda kunder
  och mer än 1647 genomförda projekt

  4.9 av 5.0

  Läs alla recensioner

  Juni 2023

  Fick hjälp med kompletta ritningar till bygglovet. LT Ingenjörsbyrå är både professionella samt kundvänliga. Kan varmt rekommendera dem till andra som behöver hjälp med ritningar / bygglov etc. Sparade otroligt många timmar!

  Johan H. — Malmö
  Juni 2023

  Mycket nöjd med bemötandet och tålamod, då många uppmätningar gjordes från min sida pga. Att ritningar slarvats bort av Malmö stad. Slutresultatet blev mycket bra och LT tog hand om att skicka in bygganmälan åt mig.

  Robert O.
  Juni 2023

  Tjänstvilligt bemötande och professionell leverens. Kommer gärna tillbaka!

  Hasse Johansson
  Ladda mer