fbpx

När krävs Rivningslov?

SAMMANFATTNING

 • Ett rivningslov reglerar rätten att helt eller delvis riva en befintlig byggnad
 • Ansökan om rivningslov inlämnas till den kommun där rivningen är tänkt att ske och kostar vanligtvis ca 5 – 10 000 SEK
 • Kommunen har enligt lag en maximal handläggningstid på 10 veckor för att hantera en ansökan om rivningslov (om ansökan är komplett)

Att riva en byggnad kan vara en komplex process som kräver tillstånd och noggrann planering. I denna artikel kommer vi att utforska allt du behöver veta om rivningslov – från ansökningsprocessen till miljömässiga aspekter och säkerhet. Läs vidare för att få all information du behöver för att genomföra ett säkert och regelrätt rivningsarbete.

Innehåll

  Rivningslov

  Rivningslov är en viktig del av byggnadsprocessen som reglerar rivning av befintliga byggnader. Det är viktigt att förstå de juridiska och administrativa aspekterna av rivningslov för att säkerställa att rivningsarbetet utförs enligt gällande regelverk. I denna artikel kommer vi utforska vad rivningslov innebär, när det behövs och vilka faktorer som påverkar ansökningsprocessen.

  Läs mer: Byggtermer: Allt du behöver veta

  Vad är rivningslov?

  Rivningslov är en tillståndsprocess som krävs för att genomföra rivning av byggnader och strukturer. Det är ett juridiskt krav som syftar till att säkerställa att rivningsarbetet utförs på ett säkert sätt och i enlighet med gällande regler och bestämmelser. Rivningslovets syfte är att skydda både människor och miljö. Boverket har tagit fram reglerna om vad som krävs för inför en rivning.

  Läs mer: När behöver du inte ett bygglov?

  När behövs rivningslov?

  Rivningslov behövs vanligtvis när en byggnad helt eller delvis ska rivas. Det kan också vara nödvändigt att söka rivningslov för att utföra vissa typer av ombyggnadsarbeten som involverar att ta bort bärande väggar eller strukturer. För mindre strukturer eller mindre omfattande rivningsarbeten kan det finnas undantag från rivningslovskravet, men det är alltid bäst att kontakta kommunen för att få rätt information och vägledning.

  Läs mer: Överklaga Bygglov

  Ansökningsprocessen för rivningslov

  För att få rivningslov måste en ansökan lämnas in till den aktuella kommunen. Ansökningsprocessen kan variera något beroende på var du befinner dig, men generellt sett krävs följande:

  Läs mer: Startbesked – Smidig bygglovsprocess

  Huvuddokument inför ansökan

  • En fullständig ansökningsblankett som inkluderar information om fastigheten och en beskrivning av rivningsprojektet.
  • Ritningar eller skisser som visar den befintliga strukturen och hur den kommer att se ut efter rivningen.

  Kompletterande dokument:

  • I vissa fall ett utlåtande från en konstruktör som bekräftar att rivningen inte kommer att påverka omgivande strukturer negativt.
  • Eventuell dokumentation som styrker att farligt avfall eller farliga material kommer att hanteras på ett korrekt och säkert sätt.

  Faktorer som påverkar rivningslov

  Flera faktorer kan påverka processen för att bevilja rivningslov. Här är några vanliga faktorer som kan påverka:

  • Ålder och status på den befintliga byggnaden.
  • Fastighetens placering och dess miljöpåverkan.
  • Eventuella historiska eller kulturella värden som är kopplade till byggnaden.
  • Samråd med andra myndigheter och intressenter.

  Miljöaspekter av rivningsarbeten

  Rivningsarbeten kan ha betydande miljökonsekvenser, särskilt om de inte genomförs på ett korrekt sätt. Det är viktigt att ta hänsyn till följande miljöaspekter under rivningsprocessen:

  • Hantering av farligt avfall och farliga ämnen.
  • Buller- och vibrationsstörningar för närboende.
  • Avfallshantering och återvinning av rivningsmaterial.

  Rivningslov och säkerhet

  Rivningsarbeten kan vara farliga och kräver rätt säkerhetsåtgärder. Rivningsloven har till syfte att skydda arbetstagare och allmänhetens säkerhet genom att fastställa minimikrav för säkerheten vid rivningsarbeten. Det kan inkludera krav på personlig skyddsutrustning, rätt utbildning av arbetstagare och lämpliga säkerhetsåtgärder på arbetsplatsen.

  Konsekvenser av att inte följa rivningsloven

  Att inte följa rivningsloven kan leda till allvarliga konsekvenser. Det kan resultera i viten, påföljder eller juridiska tvister. Dessutom kan en olaglig rivning orsaka skador på omgivande fastigheter, skapa farliga situationer eller påverka miljön negativt.

  Vanliga frågor

  Rivningslov behövs vanligtvis när en byggnad helt eller delvis ska rivas, samt vid vissa typer av ombyggnadsarbeten som involverar bärande strukturer.

  Kostnaderna för att ansöka om rivningslov varierar beroende på plats och projektets omfattning. Vanligtvis ligger avgifterna mellan 5 000 – 10 000 SEK.

  Tidslinjen för godkännandet av ett rivningslov kan variera beroende på kommunens arbetsbelastning och projektets omfattning. Enligt lag har kommunen vanligtvis 10 veckor på sig att behandla en komplett ansökan.

  Nej, det är inte tillåtet att påbörja rivningsarbetet innan du har fått ett godkänt rivningslov. Att ignorera detta kan leda till allvarliga konsekvenser och juridiska problem.

  Absolut! Det finns företag specialiserade inom rivningar som kan hjälpa dig med hela processen, inklusive ansökningen om rivningslovet. Dessa företag har erfarenhet och kunskap för att säkerställa att allt utförs i enlighet med gällande regelverk.

  Sammanfattning

  • Rivningslov krävs när en byggnad helt eller delvis ska rivas, samt vid vissa ombyggnadsarbeten med bärande strukturer.
  • Ansökningsprocessen för rivningslov innefattar att lämna in en fullständig ansökan till den aktuella kommunen.
  • Faktorer som kan påverka rivningslovet inkluderar ålder och status på byggnaden, placeringens miljöpåverkan och eventuella historiska eller kulturella värden.
  • Rivningsarbeten kan ha betydande miljökonsekvenser och kräver korrekt hantering av farligt avfall och buller- och vibrationsstörningar.
  • Olagliga rivningsarbeten kan leda till allvarliga konsekvenser såsom viten, påföljder eller juridiska tvister samt skador på omgivande fastigheter eller negativ miljöpåverkan.

  Läs gärna våra andra artiklar längre ner på sidan för mer information om byggprocessen. Vill du ha personlig vägledning? Boka ett kostnadsfritt möte med vår bygglovsexpert Laszlo idag!


  Samlad erfarenhet från mer än 1600 genomförda projekt och projektvärde på över 200 miljoner kronor!

  UNDVIK DESSA 7 VANLIGA MISSTAG NÄR DU SKA RENOVERA ELLER BYGGA UNDER 2024

  dont miss this

  Hjälpte artikeln dig?
  2 av 2 tycker att artikeln är hjälpsam.

  Vill du läsa mer?

  Du hittar över 200 artiklar i vår faktabank. Vi har förklarat de krångliga bygglovsreglerna på ett enkelt sätt och i de allra flesta artiklar har vi bilder och illustrationer.

  Över 1600 nöjda kunder
  och mer än 1647 genomförda projekt

  4.9 av 5.0

  LT Ingenjörsbyrå är en helhets leverantör av bygglovsritningar, vi har 4,9 betyg.

  Läs alla recensioner

  Jag fick snabb hjälp av LT Ingenjörsbyrå med brandskyddsbeskrivning när jag skulle ändra verksamhet i min fastighet. De förklarade processen och var tillgängliga även under bygget för frågor och ändringar tillsammans med entreprenören.

  Basil M. — Lund

  Brandskyddsbeskrivning var ingenting som vi hade räknat med behövs till bygglovet, men Laszlo förklarade vikten av denna projektering och kommunen krävde även detta inför tekniskt samråd. Vi sparade över 50 000 kr på att slippa brandklassade fönster och dörrar efter att vi gjorde en strålningsberäkning.

  Annika T. — Täby

  Kommunen krävde brandskyddsbeskrivning för vår nybyggda villa med en carport. Laszlo hjälpte oss snabbt med en strålningsberäkning för att kommunen skulle ge oss ett startbesked.

  Peter A. — Stockholm
  Ladda mer