fbpx

Sakkunnig inom brandskydd - Vanliga frågor och svar

SAMMANFATTNING

 • Vill du minimera risken för brand? En sakkunnig inom brandskydd kan hjälpa dig!
 • Ta fram en brandskyddsbeskrivning tidigit i projektet och låt det samordnas med övrig projektering.
 • De har specialkunskaper och kan ge råd om åtgärder som installation av brandvarnare, sprinklersystem och mycket mer.
 • Läs vidare för att få svar på vanliga frågor om sakkunniga inom brandskydd!

Innehåll

  blog post bnr

  Vad innebär det att vara en sakkunnig inom brandskydd?

  Att vara en sakkunnig inom brandskydd innebär att man har specialkunskaper och kompetens för att bedöma, analysera och ge råd om brandrelaterade frågor. En sakkunnig kan hjälpa till med allt från riskbedömningar och utformning av brandskyddsinstallationer till utbildning av personal.

  är en sakkunnig brandexpert som har genomgått relevant utbildning och har erfarenhet inom området. De kan arbeta både som konsulter eller anställda på företag, kommuner eller myndigheter.

  Läs mer: Hur många brandvarnare ska man ha

  Vilka krav ställs på en sakkunnig inom brandskydd?

  För att bli erkänd som en sakkunnig inom brandskydd måste man uppfylla vissa krav. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), ska den sökande ha relevant utbildning samt dokumenterad praktisk erfarenhet inom området.

  Vidare måste den blivande sakkunniga även genomgå en certifieringsprocess och bli godkänd av MSB. Detta innebär att man måste kunna visa upp sina kunskaper och kompetens inom brandskydd.

  Vad är skillnaden mellan en sakkunnig brandexpert och en vanlig brandman?

  En sakkunnig brandexpert skiljer sig från en vanlig brandman på flera sätt. En vanlig brandman arbetar främst med att släcka bränder, rädda liv och egendom samt utföra akuta insatser vid olyckor.

  Å andra sidan fokuserar en sakkunnig brandexpert mer på förebyggande arbete för att minska risken för bränder. De analyserar risker, utformar brandskyddsinstallationer och ger råd om hur man kan öka säkerheten i olika typer av byggnader eller verksamheter.

  Läs mer: Brandvarnare design

  Vilka typer av byggnader behöver ha en sakkunnig inom brandskydd?

  Alla typer av byggnader kan dra nytta av att anlita en sakkunnig inom brandskydd, men det finns vissa kategorier som har specifika krav. Enligt MSB, ska exempelvis offentliga lokaler såsom skolor, sjukhus och köpcentrum ha tillgång till expertis inom brandskydd.

  Vidare kan industrier, hotell och andra verksamheter med hög brandrisk också behöva anlita en sakkunnig för att säkerställa att de uppfyller alla krav och regler inom området.

  Läs mer: Smarta brandvarnare

  Vad gör en sakkunnig brandexpert vid en brandskyddsbesiktning?

  Vid en brandskyddsbesiktning utför den sakkunniga brandexperten en noggrann genomgång av byggnaden eller verksamheten för att identifiera eventuella brister i brandsäkerheten. De kontrollerar bland annat att det finns fungerande brandlarm, nödutrymningsvägar och släckutrustning på plats.

  Efter besiktningen sammanställer den sakkunniga experten sina observationer och ger rekommendationer om åtgärder som bör vidtas för att öka säkerheten. Det kan handla om installation av nya brandskyddssystem eller utbildning av personal i förebyggande åtgärder.

  Läs mer: Svarta brandvarnare

  Hur lång tid tar det att bli certifierad som sakkunnig inom brandskydd?

  Tiden det tar att bli certifierad som sakkunnig inom brandskydd kan variera beroende på individens bakgrund och erfarenhet. Enligt MSB, krävs vanligtvis flera års relevant arbetslivserfarenhet samt genomförda utbildningar inom området.

  Därefter måste man ansöka om certifiering hos MSB och genomgå en godkännandeprocess. Hela processen kan ta upp till ett år eller mer, beroende på individens förutsättningar.

  Vad kostar det att anlita en sakkunnig inom brandskydd?

  Kostnaden för att anlita en sakkunnig inom brandskydd varierar beroende på flera faktorer, såsom storlek på projektet och vilken typ av expertis som behövs. Enligt Svenska Brandskyddsföreningen, tar många konsulter ut timdebiterade arvoden.

  Det är därför svårt att ge en exakt prisuppgift utan att ha mer information om specifika behov och krav. Det bästa är att kontakta olika företag eller konsulter för att få offerter och jämföra priser.

  Hur ofta bör man göra en brandskyddsbesiktning?

  Rekommendationerna för hur ofta man bör göra en brandskyddsbesiktning varierar beroende på byggnadstyp och verksamhetens art. Generellt sett rekommenderas det dock att utföra regelbundna besiktningar minst vart femte år.

  Vid ändringar i byggnaden eller verksamheten, såsom renoveringar eller nyinstallationer av brandlarmssystem, kan det också vara nödvändigt att göra en extra besiktning för att säkerställa att allt är korrekt installerat och fungerar som det ska.

  Kan jag själv utföra brandskyddsåtgärder utan att anlita en sakkunnig?

  Vissa mindre åtgärder inom brandskydd kan man själv genomföra, såsom att kontrollera brandvarnare regelbundet eller se till att nödutrymningsvägarna är fria från hinder. Det finns också viss information och riktlinjer tillgängliga på MSB:s webbplats.

  Men när det kommer till mer omfattande åtgärder, som installation av brandskyddssystem eller riskbedömningar, rekommenderas det starkt att anlita en sakkunnig inom brandskydd för bästa resultat och säkerhet.

  Vad gör jag om jag misstänker brister i mitt befintliga brandskydd?

  Om du misstänker brister i ditt befintliga brandskydd bör du agera snabbt för att minimera risken för olyckor. Första steget är att kontakta en sakkunnig inom brandskydd för en utvärdering av situationen.

  Baserat på deras bedömning kan de ge dig råd om vilka åtgärder som behöver vidtas för att öka säkerheten. Det kan handla om att uppgradera befintliga brandskyddssystem, genomföra utbildningar eller göra förbättringar i byggnaden.

  Vanliga frågor (FAQ)

   

  Att vara en sakkunnig inom brandskydd innebär att man har specialkunskaper och kompetens för bedömning, analys samt rådgivning inom brandrelaterade frågor.

  För att bli erkänd som en sakkunnig inom brandskydd måste man ha relevant utbildning, dokumenterad praktisk erfarenhet och genomgå en certifieringsprocess.

  En sakkunnig brandexpert fokuserar på förebyggande arbete för att minska risken för bränder, medan en vanlig brandman arbetar med akuta insatser vid bränder och olyckor.

  Alla typer av byggnader kan dra nytta av expertis inom brandskydd, men offentliga lokaler samt verksamheter med hög risk har specifika krav.

  En sakkunnig brandexpert utför noggranna kontroller av byggnaden eller verksamheten för att identifiera eventuella brister i brandsäkerheten och ger rekommendationer om åtgärder som bör vidtas.

  Tiden det tar att bli certifierad varierar beroende på individens bakgrund och erfarenhet, men kan ta upp till ett år eller mer.

  Kostnaden varierar beroende på projektets storlek och behovet av expertis. Det bästa är att kontakta olika företag eller konsulter för offerter.

  Sammanfattning

  Att vara en sakkunnig inom brandskydd innebär att man har specialkunskaper och kompetens för att bedöma, analysera och ge råd om brandrelaterade frågor. För att bli erkänd som en sakkunnig måste man uppfylla vissa krav och genomgå en certifieringsprocess.

  En sakkunnig brandexpert skiljer sig från en vanlig brandman genom fokus på förebyggande arbete. Alla typer av byggnader kan dra nytta av expertis inom brandskydd, och vid besiktningar kontrolleras bland annat fungerande brandlarm och nödutrymningsvägar.

  Tiden det tar att bli certifierad varierar beroende på individens bakgrund och erfarenhet. Kostnaden för att anlita en sakkunnig varierar beroende på projektets storlek och behovet av expertis. Rekommendationen är att utföra regelbundna besiktningar minst vart femte år.

  7 vanliga misstag att undvika när du söker bygglov

  Jag har genomfört över 1500 bygglovsansökaningar sedan starten av LT Ingenjörsbyrå 2017.

  Jag har sammanställt de vanligaste misstagen som jag har upptäckt att privatpersoner OFTA missar när de försöker göra bygglovet själva. Ta del av vår kostnadsfria guide!

  Hjälpte artikeln dig?
  Inga omdömen har lämnats än. Bli först med att lämna ditt omdöme!

  Vill du läsa mer?

  Du hittar över 200 artiklar i vår faktabank. Vi har förklarat de krångliga bygglovsreglerna på ett enkelt sätt och i de allra flesta artiklar har vi bilder och illustrationer.

  Över 1600 nöjda kunder
  och mer än 1647 genomförda projekt

  4.9 av 5.0

  LT Ingenjörsbyrå är en helhets leverantör av bygglovsritningar, vi har 4,9 betyg.

  Läs alla recensioner

  Jag fick snabb hjälp av LT Ingenjörsbyrå med brandskyddsbeskrivning när jag skulle ändra verksamhet i min fastighet. De förklarade processen och var tillgängliga även under bygget för frågor och ändringar tillsammans med entreprenören.

  Basil M. — Lund

  Brandskyddsbeskrivning var ingenting som vi hade räknat med behövs till bygglovet, men Laszlo förklarade vikten av denna projektering och kommunen krävde även detta inför tekniskt samråd. Vi sparade över 50 000 kr på att slippa brandklassade fönster och dörrar efter att vi gjorde en strålningsberäkning.

  Annika T. — Täby

  Kommunen krävde brandskyddsbeskrivning för vår nybyggda villa med en carport. Laszlo hjälpte oss snabbt med en strålningsberäkning för att kommunen skulle ge oss ett startbesked.

  Peter A. — Stockholm
  Ladda mer