fbpx

Tillgänglighet Dörrar 2023: Skapa Inkludering & Smidig Passage

SAMMANFATTNING

 • Jämför priser och erbjudanden från olika tillverkare.
 • Välj en enklare och mer kostnadseffektiv design.
 • Undersök möjligheten att göra vissa arbeten själv, såsom målning och inredning.

Skapandet av tillgängliga byggnader är avgörande för att främja inkludering och användbarhet för alla. En viktig aspekt av detta är tillgängligheten för dörrar. Genom att säkerställa att dörrarna är lättåtkomliga och användarvänliga, kan vi skapa en miljö där personer med funktionsnedsättningar kan röra sig fritt och värdigt.

Innehåll

  tillgänglighet-dörrar

  Tillgänglighet för dörrar är en viktig aspekt av att skapa tillgängliga och användbara byggnader. I denna artikel kommer vi att utforska standarder och anpassningar som behövs för att uppnå tillgänglighet för dörrar.

  Varför är tillgänglighet för dörrar viktigt?

  Tillgänglighet för dörrar är avgörande för att möjliggöra smidig passage och användning av byggnader för personer med funktionsnedsättningar. Genom att säkerställa att dörrar är lättöppnade och användarvänliga kan vi främja inkludering och tillgänglighet för alla.

  Standarder och regler för tillgänglighet för dörrar

  I Sverige finns det specifika standarder och regler som styr tillgänglighet för dörrar. Boverkets Byggregler och föreskrifter för tillgänglighet i boendet fastställer de krav som måste uppfyllas för att dörrar ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

  Viktiga anpassningar för tillgänglighet för dörrar

  För att skapa tillgänglighet för dörrar kan olika anpassningar göras. Här är några viktiga aspekter att beakta:

  Kontrast och synlighet

  Tillgängliga dörrar bör ha tydlig kontrast och vara synliga för personer med synnedsättning. Genom att använda färger och material med kontrasterande nyanser kan dörrarna lättare urskiljas och identifieras.

  Dörrmarkeringar och signalering

  För att underlätta orientering kan dörrar förses med tydliga markeringar och signalering. Detta kan inkludera taktila indikatorer, symboler eller skyltar som visar dörrarnas funktion och destination.

  Fördelarna med tillgänglighet för dörrar

  Tillgänglighet för dörrar erbjuder flera fördelar för både användare och ägare av byggnader. Här är några viktiga fördelar:

  Inkludering och tillgänglighet för alla

  Genom att skapa tillgänglighet för dörrar kan vi säkerställa att alla personer, oavsett funktionsnedsättning, kan använda och komma åt byggnader på ett självständigt och värdigt sätt.

  Smidig och enkel passage

  Tillgängliga dörrar möjliggör smidig och enkel passage för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättningar, äldre personer och föräldrar med barnvagnar.

  Säkerhet och trygghet

  Tillgänglighet för dörrar bidrar till att skapa en säker och trygg miljö för alla användare. Genom att ha lättöppnade och användarvänliga dörrar minskar risken för olyckor och incidenter.

  Skapa tillgänglighet för dörrar

  För att skapa tillgänglighet för dörrar kan följande åtgärder vidtas:

  Följ standarder och regler

  Se till att dörrar uppfyller de specifika standarder och regler för tillgänglighet som fastställs av Boverkets Byggregler. Detta inkluderar att säkerställa tillräcklig bredd, användning av lämpliga dörrhandtag och installering av nödvändig utrustning som dörröppnare vid behov.

  Anlita professionella experter

  Det kan vara fördelaktigt att anlita professionella experter inom tillgänglighet och byggnadsdesign för att säkerställa korrekta anpassningar och installationer. De kan ge råd och vägledning baserat på individuella behov och krav.

  FAQ: Tillgänglighet för Dörrar

  1. Vilka är de minimimått som krävs för en tillgänglig dörr?

  En tillgänglig dörr bör ha en viss bredd för att underlätta passage för personer med funktionsnedsättningar. Standarden kräver vanligtvis en minimibredd på 90 cm för huvudentrédörrar och 80 cm för dörrar inomhus.

  2. Kan jag installera automatiska dörröppnare för att göra dörrar mer tillgängliga?

  Ja, det är möjligt att installera automatiska dörröppnare för att göra dörrar mer tillgängliga. Automatiska dörröppnare kan aktiveras med en knapptryckning eller via en rörelsedetektor, vilket gör det enklare för personer med nedsatt rörlighet att komma in och ut genom dörrar.

  3. Vilka typer av dörrhandtag är lämpliga för tillgängliga dörrar?

  För tillgängliga dörrar rekommenderas användningen av dörrhandtag istället för vridreglage. Dörrhandtaget bör vara lätt att greppa och enkelt att öppna. Det är också viktigt att välja handtag som erbjuder tillräckligt med kontrast för att vara synliga för personer med nedsatt syn.

  4. Vilka andra egenskaper bör jag överväga för att göra dörrar mer tillgängliga?

  Utöver bredden och handtaget kan du överväga att installera halkfria ytor vid dörrtrösklar för att minska risken för fall. Du kan också använda taktila markeringar eller symboler för att underlätta orientering och identifiering av dörrar.

  5. Finns det ekonomiska stödprogram för att göra dörrar mer tillgängliga?

  Det kan finnas ekonomiska stödprogram tillgängliga på lokal, regional eller nationell nivå för att stödja tillgänglighetsanpassningar, inklusive för dörrar. Det är värt att kontakta relevanta myndigheter eller organisationer för att få information om eventuella tillgängliga stödprogram och bidrag.


  Vanliga frågor

  För att göra dörrarna mer tillgängliga, rekommenderas användningen av ergonomiska handtag istället för vridreglage. Handtagen bör vara lätta att greppa och enkla att öppna, vilket underlättar passage både för personer med nedsatt rörlighet och äldre individer.

  Genom installationen av automatiska dörrsystem blir det enklare för personer med nedsatt rörlighet eller funktionsnedsättningar att komma in och ut genom dörrarna. Dessa system kan aktiveras med en knapptryckning eller via rörelsedetektorer, vilket underlättar passage och ökar självständigheten.

  För att möjliggöra smidig passage för personer med funktionsnedsättningar bör huvudentrédörrar ha en bredd på minst 90 cm, medan inomhusdörrar bör vara minst 80 cm breda. Detta säkerställer tillräckligt utrymme för rullstolar, rollatorer och andra hjälpmedel.

  Ja, det finns möjlighet till ekonomiskt stöd från olika myndigheter och organisationer på både lokal och nationell nivå. Genom att undersöka relevanta stödprogram kan du få bidrag för att täcka kostnaderna för anpassning av dina dörrar och skapa en mer inkluderande miljö.

  Sammanfattning

  Sammanfattningsvis är det avgörande att skapa tillgänglighet för dörrar för att främja inkludering och användbarhet i byggnader. Genom att följa standarder och regler, samt genomförandet av lämpliga anpassningar som automatiska öppnare och ergonomiska handtag, kan vi skapa en miljö där alla känner sig välkomna.

  För mer information om hur du kan göra dina lokaler mer tillgängliga eller boka ett kostnadsfritt möte med vår bygglovsexpert Laszlo, läs vidare nedan eller kontakta oss direkt.

  Hjälpte artikeln dig?
  Inga omdömen har lämnats än. Bli först med att lämna ditt omdöme!

  Över 1600 nöjda kunder
  och mer än 1647 genomförda projekt

  4.9 av 5.0

  Läs alla recensioner

  Juni 2023

  Fick hjälp med kompletta ritningar till bygglovet. LT Ingenjörsbyrå är både professionella samt kundvänliga. Kan varmt rekommendera dem till andra som behöver hjälp med ritningar / bygglov etc. Sparade otroligt många timmar!

  Johan H. — Malmö
  Juni 2023

  Mycket nöjd med bemötandet och tålamod, då många uppmätningar gjordes från min sida pga. Att ritningar slarvats bort av Malmö stad. Slutresultatet blev mycket bra och LT tog hand om att skicka in bygganmälan åt mig.

  Robert O.
  Juni 2023

  Tjänstvilligt bemötande och professionell leverens. Kommer gärna tillbaka!

  Hasse Johansson
  Ladda mer