fbpx

Bygglov Jordbruk

SAMMANFATTNING

 • Jämför priser och erbjudanden från olika tillverkare.
 • Välj en enklare och mer kostnadseffektiv design.
 • Undersök möjligheten att göra vissa arbeten själv, såsom målning och inredning.

Innehåll

  bygglov jordbruk

  Bygglov för ett bostadshus på en jordbruksfastighet?

  Det finns inga undantag som gäller bygglov för ett bostadshus på en jordbruksfastighet. Den
  enda byggnad som är undantagen bygglovsplikten på en jordbruksfastighet är
  ekonomibyggnader avsedda för jordbruk, skogsbruk eller liknande näringar. Det kan t ex
  vara en maskinhall eller lada för förvaring av spannmål.

  Läs mer: Förhandsbesked – Vad du behöver veta

  De flesta jordbruksfastigheter ligger utanför detaljplanerat område. Det finns en del åtgärder
  som får utföras utan bygglov på alla fastigheter utanför detaljplanerat område, och utanför
  sammanhållen bebyggelse. T ex liten tillbyggnad, liten komplementbyggnad och
  fasadändringar är åtgärder som inte kräver bygglov.

  Kommunerna har ofta egna riktlinjer
  kring vad liten i dessa fall innebär eftersom det inte är specificerat i lagen. Ofta gäller att man
  får bygga ut en viss procent av befintligt bostadshus men ett max antal kvadratmeter, och att
  den bygglovsbefriade komplementbyggnaden får vara ett max antal kvadratmeter.

  Som generell regel för både tillbyggnader och komplementbyggnader gäller att de ska underordna
  sig huvudbyggnaden, bostadshuset, på fastigheten. Det innebär att de ska vara mindre och
  lägre än det.

  Samlad erfarenhet från mer än 1600 genomförda projekt och projektvärde på över 200 miljoner kronor!

  UNDVIK DESSA 7 VANLIGA MISSTAG NÄR DU SKA RENOVERA ELLER BYGGA UNDER 2024

  dont miss this

  Hjälpte artikeln dig?
  Inga omdömen har lämnats än. Bli först med att lämna ditt omdöme!

  Vill du läsa mer?

  Du hittar över 200 artiklar i vår faktabank. Vi har förklarat de krångliga bygglovsreglerna på ett enkelt sätt och i de allra flesta artiklar har vi bilder och illustrationer.