Om du har för avsikt att installera en helt ny kamin så skall detta anmälas till din kommun, vanligtvis genom en så kallad bygganmälan och ej genom bygglov. Detta då det är en förändring i byggnaden som påverkar brandskyddet och dess stomme. Det är dock viktigt att du kontrollerar vad som gäller i just din kommun då detta kan variera. Påbörja aldrig ett arbete med en ny kamin förrän du fått ett startbesked från din kommun. Du måste göra en anmälan till din kommun i följande fall:

  • Vid installation av ny kamin, eldstad, braskamin eller liknande
  • Om du skall byta bränsleslag, ex. från olja och el till ved
  • Om du ska byta ut eller göra förändringar på din skorsten
  • Andra större förändringar som påverkar konstruktionen i den aktuella byggnaden

Du behöver inte göra en anmälan till kommunen om du skall byta en befintlig kamin till en ny kamin med samma bränsleslag eller om du ska göra mindre underhållsåtgärder. 

Kommunen vill vanligtvis ta del av följande ritningar när du skickar in en anmälan gällande kamin:

  • Planritning (Skala 1:100)
  • Prestandadeklaration på det du avser att installera
  • Fasadritning (Skala 1:100, vid insättning av rökkanal)

När du är klar med arbetet kring din nya kamin skall du kontakta en skorstensfejarmästare som skall besiktiga arbetet. I samband med detta överlämnas ett protokoll till både dig och kommunen om att arbetet är korrekt utfört och godkänt.

Vinn bygglovspaket varje vecka!Ritningar för totalt 9 000 kr för ditt projekt!
Få offert på bygglovsritningar inom 1 minut!Räkna ut mitt pris nu!