Vill du bygga ett växthus på din tomt så omfattas detta vanligtvis av bygglov eller en bygganmälan. Det finns dock undantag som gör att du varken behöver ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan. Om du bygger ett växthus som är maximalt 15 kvadratmeter så är det att anse som en friggebod, vilket är befriat från bygglov och bygganmälan. Det kräver dock följande:

  • Nockhöjd på maximalt tre (3) meter
  • Det måste finnas ett befintligt en- eller tvåplanshus på tomten
  • Vara minst 4,5m från grannens tomtgräns

Om dessa villkor ej uppfylls måste du ansöka om bygglov hos din kommun. Om växthuset dessutom är närmare än 4,5m från din grannes tomt krävs ett så kallat grannmedgivande. Om du bygger växthuset utifrån reglerna för en friggebod skall du ha i åtanke att du kan ha flera friggebodar på din tomt men deras sammanlagda area får vara maximalt 15 kvadratmeter.

Om du vill bygga ett växthus som är större än 15 men maximalt 25 kvadratmeter kan du bygga detta enligt reglerna för ett attefallshus. Detta kräver i sådana fall att du gör en bygganmälan till din kommun. Det är samma krav som för ett växthus enligt reglerna för friggebodar, förutom att den tillåtna nockhöjden höjs med en (1) meter, alltså maximalt fyra (4) meter. Om du sedan tidigare har ett attefallshus på din tomt så räcker det inte med att göra en bygganmälan för ditt nya växthus. Du måste då ansöka om bygglov istället. För att vara på den säkra sidan rekommenderar vi dig att alltid rådfråga din kommun om vad som gäller i just ditt fall.

Vinn bygglovspaket varje vecka!Ritningar för totalt 9 000 kr för ditt projekt!
Få offert på bygglovsritningar inom 1 minut!Räkna ut mitt pris nu!