fbpx

Bygglov Växthus - Allt du behöver veta

Sammanfattning

 • Grundregeln är att det krävs ett bygglov eller en bygganmälan för att bygga ett växthus på din tomt
 • Du kan dock undvika bygglov och bygganmälan om ditt växthus uppfyller kriterierna för att anses vara en friggebod

Drömmer du om att bygga ett växthus på din tomt? Det är en fantastisk möjlighet att odla dina egna grönsaker och njuta av grönska året runt. Men innan du sätter igång, finns det några regler och bestämmelser som du måste känna till.

Innehåll

  Bygglov växthus

  Hur stort växthus får man bygga utan bygglov?

  Vill du bygga ett växthus på din tomt så omfattas detta vanligtvis av bygglov eller en bygganmälan. Det finns dock undantag som gör att du varken behöver ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan, precis som för pool eller staket. Om du bygger ett växthus som är maximalt 15 kvadratmeter så är det att anse som en friggebod, vilket är befriat från bygglov och bygganmälan. Det kräver dock följande:

  • Nockhöjd på maximalt tre (3) meter
  • Det måste finnas ett befintligt en- eller tvåplanshus på tomten
  • Vara minst 4,5m från grannens tomtgräns

  Om dessa villkor ej uppfylls måste du ansöka om bygglov hos din kommun. Om växthuset dessutom är närmare än 4,5m från din grannes tomt krävs ett så kallat grannmedgivande. Om du bygger växthuset utifrån reglerna för en friggebod skall du ha i åtanke att du kan ha flera friggebodar på din tomt men deras sammanlagda area får vara maximalt 15 kvadratmeter.

  Om du vill bygga ett växthus som är större än 15 men maximalt 30 kvadratmeter kan du bygga detta enligt reglerna för ett attefallshus. Detta kräver i sådana fall att du gör en bygganmälan till din kommun. Det är samma krav som för ett växthus enligt reglerna för friggebodar, förutom att den tillåtna nockhöjden höjs med en (1) meter, alltså maximalt fyra (4) meter. Om du sedan tidigare har ett attefallshus på din tomt så räcker det inte med att göra en bygganmälan för ditt nya växthus. Du måste då ansöka om bygglov istället. För att vara på den säkra sidan rekommenderar vi dig att alltid rådfråga din kommun om vad som gäller i just ditt fall.

  Läs mer: Bygglov på landet – Allt du behöver veta

  Växthus tomtgräns: En investering för framtidens odling

  Vad är fördelarna med att ha ett växthus nära tomten?

  Att placera ditt växthus vid tomtgränsen kan ge dig flera fördelar när det gäller odling:

  1. Optimal användning av tillgänglig yta: Genom att placera ditt växthus nära tomten utnyttjar du hela ytan effektivt. Du får inte bara mer plats för grödor och blommor inuti själva strukturen, utan även runtomkring den.

  2. Bättre ljusförhållanden: Med ett välplacerat växthus nära tomten får dina grödor maximal exponering för solsken under dagen. Detta innebär bättre tillväxtförutsättningar och högre kvalitet på dina odlingar.

  3. Skydd mot vind och kyla: Växthuset fungerar som en naturlig barriär mot starka vindar och extrema temperaturer, vilket är särskilt viktigt under de kallare månaderna. Genom att placera det vid tomtgränsen kan du dra nytta av skuggningseffekten från eventuella väggar eller plankor som redan finns där.

  4. Estetiskt tilltalande: Ett växthus nära tomten kan bidra till att förbättra utseendet på din trädgård. Det ger en charmig och inbjudande atmosfär samtidigt som det ger dig möjlighet att visa upp dina gröna tummar.

  Hur väljer jag rätt plats för mitt växthus?

  Att välja rätt plats för ditt växthus är avgörande för dess framgång. Här är några faktorer att överväga:

  1. Solljusets riktning: Placera ditt växthus så att det får maximal exponering för solsken under dagen. De flesta grödor behöver minst sex timmars solljus dagligen för optimal tillväxt.

  2. Skuggning: Se till att inte placera ditt växthus på en plats där träd eller andra byggnader kommer att orsaka alltför mycket skugga.

  3. Dra nytta av befintliga strukturer: Om möjligt, använd någon form av skyddad yta som redan finns vid tomtgränsen – till exempel ett befintligt staket eller vägg – för att dra nytta av dess skyddande egenskaper.

  4. Markförhållanden: Se till att marken där du ska placera ditt växthus är jämn och fri från stenar eller andra hinder. Det bör också ha god dränering för att undvika vattensamlingar som kan skada dina grödor.

  Behöver jag tillstånd för att bygga ett växthus vid tomtgränsen?

  I de flesta fall kräver inte byggande av ett mindre växthus nära tomtgränsen något formellt tillstånd. Men det finns vissa riktlinjer och regler som kan variera beroende på din kommun och eventuella lokala bestämmelser. Det är alltid rekommenderat att kontakta din kommun eller relevant myndighet för att få den senaste informationen om vilka regler som gäller i ditt område.

  Det är möjligt att en bygglov eller anmälan krävs om du planerar på ett större, permanent växthus med betydande strukturella ändringar eller elektriska installationer. Genom att konsultera experter inom trädgårdsdesign och lokal lagstiftning kommer du vara väl informerad innan du börjar bygga.

  Ett växthus vid tomtgränsen kan ge dig många fördelar när det gäller odling av egna grönsaker och blommor hemma. Genom noggrant övervägande av plats samt hänsynstagandet till eventuell lokal lagstiftning, kan du snart njuta av att spendera tid i ditt växthus och skörda dina egna, färska produkter!

  Växthus bygglov – Vad behöver du veta?

  Varför behövs ett bygglov för att uppföra ett växthus?

  Att bygga ett växthus är en fantastisk idé för alla trädgårdsentusiaster och odlare. Men innan du sätter igång med ditt projekt är det viktigt att känna till reglerna kring växthusbyggande och vilket ansvar som krävs. Ett vanligt misstag som många gör är att tro att man inte behöver söka bygglov för ett växthus, men i verkligheten kan detta vara obligatoriskt beroende på flera faktorer.

  En av de främsta anledningarna till varför man kan behöva ett bygglov för att uppföra ett växthus är storleken på strukturen. I Sverige finns det specifika gränser för hur stora ytor du får täcka med glas eller plast utan tillstånd. Om ditt planerade växthus har en golvyta över 15 kvadratmeter eller om höjden överstiger 3 meter, kommer du troligtvis behöva ansöka om bygglov hos din kommun.

  Det är också viktigt att notera att reglerna kan variera mellan olika kommuner, så det bästa sättet att få korrekt information är genom att kontakta din lokala myndighet eller besök deras webbplats där reglerna vanligtvis finns tydliggjorda.

  Vilka dokument och ritningar krävs vid en bygglovsansökan för ett växthus?

  När du har kommit fram till att du behöver söka bygglov för ditt växthus, är det viktigt att veta vilka dokument och ritningar som krävs vid ansökningsprocessen. Att vara väl förberedd på detta steg kan hjälpa till att säkerställa en smidig process.

  Först och främst kommer du behöva fylla i en ansökningsblankett som vanligtvis finns tillgänglig på din kommuns webbplats. Du kan också få den direkt från kommunens byggnadsnämnd eller tekniska kontor. Ansökningsblanketten ska innehålla information om bland annat fastighetens adress, ägarens kontaktuppgifter samt detaljer om det planerade växthuset såsom storlek, material och placering.

  Utöver detta kommer du sannolikt även behöva bifoga följande:

  1. Ritningar: Detta inkluderar både överordnade ritningar som visar hela fastigheten med markerad plats för växthuset, samt mer detaljerade konstruktionsritningar som visar strukturens mått, dimensioner och eventuell utrustning (till exempel ventilationssystem). För bästa resultat rekommenderas att anlita en professionell arkitekt eller ritare för att upprätta dessa ritningar.

  2. Situationsplan: En situationsplan ger en översikt av fastighetens läge och hur växthuset passar in i sin omgivning. Den bör visa intilliggande byggnader eller gränser samt eventuella avvikelser från fastighetslinjer eller byggnadsbestämmelser.

  3. Fasadritning: En fasadritning visar hur växthuset kommer se ut från olika vinklar, inklusive takhöjd och fönsterplacering. Det kan vara till hjälp för att ge en bättre uppfattning om strukturens estetik och passform på tomten.

  Kom ihåg att dessa är generella riktlinjer och specifika krav kan variera beroende på din kommun. Kontrollera alltid med din lokala myndighet för att få exakta instruktioner om vad som krävs vid ansökan om bygglov för ett växthus.

  Vad händer om man inte söker bygglov för sitt växthus?

  Att inte söka bygglov för ditt växthus kan få konsekvenser, även om det kanske verkar lockande att hoppa över denna process. Kommuner har i regel tillsynsmyndigheter som ansvarar för att kontrollera efterlevnaden av plan- och bygglagen samt andra relevanta bestämmelser.

  Om du skulle bli upptäckt utan giltigt bygglov finns det risker involverade:

  1. Rättsliga konsekvenser: Bygglovsprocessen finns till för en anledning – den säkerställer att alla nya strukturer följer lagstadgade normer kring hållbarhet, säkerhet och miljöpåverkan. Om du inte har godkännande från kommunen, kan de utfärda böter eller begära att du river växthuset om det inte uppfyller kraven.

  2. Försäkringsproblem: Många försäkringsbolag kan neka ersättning för eventuella skador eller händelser som involverar en byggnad utan giltigt bygglov. Detta innebär att dina tillgångar och investeringar i växthuset kan vara oskyddade ifall något skulle inträffa.

  3. Svårigheter vid försäljning: Om du planerar att sälja din fastighet i framtiden, kan avsaknaden av rätt bygglov för växthuset vara en betydande nackdel. Potentiella köpare kan ha invändningar mot köpet på grund av detta, vilket gör försäljningsprocessen mer komplicerad och tidskrävande.

  Sammanfattningsvis är det viktigt att känna till reglerna kring växthusbyggande och ansökning av bygglov innan du börjar ditt projekt. Genom att göra nödvändiga förberedelser och kontakta din lokala myndighet kommer du kunna undvika potentiella problem i framtiden och njuta fullt ut av ditt nya grönsaks- eller blomsterparadis.

  Hur nära tomtgräns får man bygga växthus?

  Det finns ingen allmän regel som anger exakt hur nära du kan placera ditt växthus vid din tomtgräns. Istället skiljer sig bestämmelserna beroende på var i Sverige du bor. Lokala planerings- och byggmyndigheter hanterar vanligtvis dessa frågor, så det bästa steget att ta är att kontakta dem direkt för att få rätt information om vad som gäller i ditt specifika fall.

  När du kontaktar myndigheterna kommer de att kunna berätta om det finns specifika begränsningar eller regler i din kommun eller ditt län när det gäller att bygga växthus nära tomtgränsen. Vissa områden kan ha restriktioner som säger att växthus måste vara ett visst antal meter från gränsen, medan andra kanske inte har några sådana krav.

  Varför finns det regler för hur nära man får placera sitt växthus vid tomtgräns?

  Det är viktigt att förstå varför dessa regler och bestämmelser existerar. Syftet med dem är främst för att skydda grannarnas intressen och bevara den goda relationen mellan fastighetsägarna i ett område. Genom att ha regler angående avstånd till tomterna kan man undvika konflikter som kan uppstå på grund av skuggning, inkränkande på integriteten eller störningar orsakade av användningen av växthuset (till exempel buller eller stark belysning).

  Genom att respektera dessa regler hjälper du också till med en generell harmoni och estetisk balans mellan fastigheterna inom området. Det finns ofta hänsynstaganden till landskapets utseende och eventuella historiska platser i närheten som också kan spela en roll vid bestämmandet av lämpliga platser för växthusbyggande.

  Finns det undantag från reglerna?

  Även om det inte finns generella undantag från reglerna om att bygga växthus nära tomtgränsen kan det finnas speciella situationer där man kan få tillåtelse att placera sitt växthus närmare än normalt. Detta beror på flera faktorer, såsom storleken på tomten, typen av konstruktion och eventuellt samtycke från grannarna.

  Om du har en mycket stor tomt kanske myndigheterna är mer flexibla när det gäller vissa krav och restriktioner. Vissa kommuner kan även ha specifika riktlinjer som ger möjligheter för undantag i vissa fall, till exempel om växthuset används enbart för odling eller området inte störs av den planerade konstruktionen.

  Det bästa steget framåt är att kontakta dina lokala planeringsoch byggmyndigheter för att diskutera din specifika situation. De kommer kunna ge dig rätt vägledning baserat på de exakta reglerna och bestämmelserna i ditt område.

  Avslutningsvis

  Att bygga ett växthus nära tomtgränsen kan vara fördelaktigt för dem som vill optimera utrymmet och njuta av sin trädgård året runt. Men det är viktigt att komma ihåg att det finns regler och bestämmelser som måste följas för att upprätthålla en god relation med grannarna och bevara estetiken inom området.

  Genom att kontakta dina lokala planerings- och byggmyndigheter kan du få rätt vägledning och information om vilka regler som gäller i ditt specifika fall. På så sätt kan du vara säker på att du följer lagarna och kan njuta av ditt nya växthus utan problem eller konflikter med grannarna.

  Vanliga frågor

  Ja, vanligtvis krävs det antingen bygglov eller en bygganmälan för att uppföra ett växthus på din tomt.

  Du kan undvika både bygglov och anmälan om ditt växthus uppfyller kriterierna för en friggebod.

  Sammanfattning:

  • Kontrollera om ditt växthus kan klassas som en friggebod för att undvika bygglov och anmälan.
  • Följ de specifika kraven för nockhöjd, avstånd till grannens tomtgräns och befintligt hus på tomten.
  • Vid behov av större växthus, överväg reglerna för attefallshus och gör en bygganmälan till din kommun.

  Vi hoppas att denna artikel har gett dig värdefull information om bygglov för växthus. Om du vill läsa mer om liknande ämnen eller boka ett kostnadsfritt möte med vår bygglovsexpert Laszlo, titta längre ner på sidan!

  Hjälpte artikeln dig?
  48 av 55 tycker att artikeln är hjälpsam.

  Samlad erfarenhet från mer än 1600 genomförda projekt och projektvärde på över 200 miljoner kronor!

  UNDVIK DESSA 7 VANLIGA MISSTAG NÄR DU SKA RENOVERA ELLER BYGGA UNDER 2024

  dont miss this

  Vill du läsa mer?

  Du hittar över 200 artiklar i vår faktabank. Vi har förklarat de krångliga bygglovsreglerna på ett enkelt sätt och i de allra flesta artiklar har vi bilder och illustrationer.

  Över 1600 nöjda kunder
  och mer än 1647 genomförda projekt

  4.9 av 5.0

  LT Ingenjörsbyrå är en helhets leverantör av bygglovsritningar, vi har 4,9 betyg.

  Läs alla recensioner

  Jag fick snabb hjälp av LT Ingenjörsbyrå med brandskyddsbeskrivning när jag skulle ändra verksamhet i min fastighet. De förklarade processen och var tillgängliga även under bygget för frågor och ändringar tillsammans med entreprenören.

  Basil M. — Lund

  Brandskyddsbeskrivning var ingenting som vi hade räknat med behövs till bygglovet, men Laszlo förklarade vikten av denna projektering och kommunen krävde även detta inför tekniskt samråd. Vi sparade över 50 000 kr på att slippa brandklassade fönster och dörrar efter att vi gjorde en strålningsberäkning.

  Annika T. — Täby

  Kommunen krävde brandskyddsbeskrivning för vår nybyggda villa med en carport. Laszlo hjälpte oss snabbt med en strålningsberäkning för att kommunen skulle ge oss ett startbesked.

  Peter A. — Stockholm
  Ladda mer