Hur fungerar bygglovsprocessen?

Här beskrivs hela bygglovsprocessen från idé till inflyttning. De olika stegen varierar beroende på projektets storlek och komplexitet. LT Ingenjörsbyrå hjälper er hela vägen från just er idé till ett färdigt bygglov. Vi hjälper er även med frågor angående detaljplaner och andra bestämmelser.

 

En idé om att bygga ut huset, glasa in altanen eller varför inte bygga ditt drömhus?

Allting börjar med en idé, en skiss eller bara en diskussion med vänner och familj.

Bygglovsprocessen

Ta kontakt med din kommun

Många känner att bygglov är något komplicerat och det är svårt att veta vilka lagar och regler som gäller. 

Det enklaste är att ta kontakt med din kommun och deras byggnadsnämnd.

Berätta om din idé och fråga vad du behöver att ta fram och vilka regler du behöver tänka på innan ni börjar med eran skiss.

Bygglovsansökan med ritningar

Beroende på vad ni avser att göra behövs det olika ritningar och andra dokument som behövs för att byggnadsnämnden ska kunna göra en korrekt bedömning av ert ärende. 

Det är en god idé ifall ni frågar byggnadsnämnden om det finns några gamla bygglov på ert hus. Eller så låter ni oss ta hand om hela processen. Vi har stränga krav på en genomförd bygglovsritning.

Bygglovsbeslut

När byggnadsnämnden har fått in en komplett ansökan har de enligt lag tio veckor på sig att göra en bedömning av ärendet. I ärendet står det om ni behöver ett startmöte, platsbesök eller om det bara är att köra igång med ert projekt!

Under ert byggprojekt

Tekniskt samråd

Efter att byggnadsnämnden beviljat ditt bygglov behövs det oftast ett tekniskt samråd där byggherren tillsammans med utförande entreprenören går igenom specifika detaljer för projektet. Det kan till exempel vara hur VS- och Ventilationsinstallationer kommer att utföras, hur energiberäkningar ser ut etc. 

Arbetsplatsbesök

Minst en gång under projektet ska byggnadsnämnden göra ett arbetsplatsbesök och föra protokoll över besöket. 

Det kan vara till exempel innan betongplattan får gjutas.

Slutsamråd och Slutbesked

När projektet är färdigt och besiktningen blivit godkänd ska byggherren ta kontakt med byggnadsnämnden för att boka ett slutsamråd. Detta sker oftast på byggarbetsplatsen.

Om byggherren har gjort några ändringar under byggtiden ska ritningar uppdateras och skickas inte till byggnadsnämnden.

I detta skede kontrollerar byggnadsnämnden att byggnaden är säker att använda.

I bygglovsbeslutet skriver byggnadsnämnden om slutbesked krävs innan byggnaden får tas i bruk eller om detta kan ske utan slutbesked.