Ett av de första stegen för att komma igång med ert byggprojekt är att ansöka om bygglov hos kommunen. Till ansökan behöver bygglovsritningar av god kvalité att förberedas. Vi vill hjälpa privatpersoner och företag att underlätta hela processen från idé till färdigt projekt. Idag är det många lagar och regler som den sökande behöver hålla reda på för att få sitt projekt godkänt.

Nedan hittar ni en kort och enkel beskrivning angående vad bygglovsritningar innebär, vilka krav som ritningarna ska uppfylla samt ritningarnas kostnader.

 

Ervin Mulic har tagit fram bygglovsritningar för utbyggnad av villa.

Definition

Vad betyder bygglovsritningar egentligen?

Bygglovsritningar är enkelt beskrivet de ritningar som behövs för att kunna ansöka om bygglov. Det betyder helt enkelt att man behöver ta fram plan-, fasad- och sektionsritningar för byggnaden så att projektet skall bli godkänt. Ritningarna på huset visar den nuvarande utformningen samt hur huset kommer att utformas efter att byggprojektet är avslutat. 

Kom ihåg att desto tydligare och mer detaljerade ritningarna är desto snabbare kan byggnadsnämnden göra en bedömning om bygglovet är godkänt eller ej. Dessutom ökar dina chanser avsevärt att få igenom ditt bygglov när du anlitar en leverantör som hjälper er med bygglovsritningarna.

När du beställer bygglovsritningar kan även ritningarna på de tekniska installationer, el och VVS, också räknas in. Dessa ritningar ligger dock inte till grund för bygglovsbeslutet utan ska redovisas först när det tekniska samrådet äger rum.

Krav

Vilka krav finns det?

Kortfattat ska bygglovsritningarna uppfylla följande krav:

– Redovisa nuvarande utseende och utseende efter åtgärd

– Fackmannamässigt framtagna och redovisade

– Vara i relevant skala för åtgärden

– Lämna in utskrivna på A3 eller digitalt

Vill lära dig mer om fackmannamässiga ritningar och viktiga byggtermer?

Det är allt fler kommuner som tar emot bygglovsansökan digitalt för att underlätta och förkorta handläggningen. Därför är det många som endast beställer sina bygglovsritningar online och får dessa levererade direkt till sin e-postadress.

Det kan vara svårt för en privatperson att uppfylla samtliga krav för att bygglovsritningarna ska vara fackmannamässigt utförda. Därför bör man ta hjälp med bygglovsritningar från någon med erfarenhet inom området. Även om handritade ritningar kan vara väldigt fint är det nästan ett krav att upprätta ritningar i ett datorprogram, det går framförallt väldigt mycket snabbare.

Pris

Hur ser prisbilden ut för en bygglovsritning?

Idag finns det en mängd antal företag som erbjuder bygglovsritningar. Det är allt från stora börsnoterade företag till enmansföretag. Priserna varierar mellan cirka 5 000 – 25 000 kronor för projekt som berör enbostadshus. Projektets komplexitet påverkar också priserna. 

Bygglovsritningarnas kostnad består till största delen utav lönekostnader. Många arkitektbyråer är dyrare på grund av att de har dyrare kontor, fler anställda och anställer just arkitekter vilket är en skyddad titel.

Det är alltid en bra idé att man tar kontakt med flera företag och samlar in flera offerter innan man bestämmer sig vilken leverantör man vill anlita för sitt bygglov. Kom ihåg att noggrant granska offerternas innehåll och vad din potentiella leverantör faktiskt erbjuder dig samt vilka kostnader som eventuellt kan tillkomma. Du får gärna en titt på vilken prisbild vi har på våra bygglovsritningar.