fbpx

Detaljplan Lantmäteriet - Vanliga frågor och svar

SAMMANFATTNING

 • En detaljplan är en juridiskt bindande plan som reglerar användningen av mark- och vattenområden.
 • Lantmäteriet ansvarar inte själva för att ta fram eller ändra detaljplaner, utan deras roll är att registrera och tillhandahålla information om befintliga detaljplaner.
 • Tiden det tar att genomföra en detaljplansprocess kan variera, men generellt sett kan det ta mellan ett till två år.

Innehåll

  detaljplan-lantmateriet

  Vad är en detaljplan?

  En detaljplan är en juridiskt bindande plan som reglerar hur mark- och vattenområden får användas inom ett specifikt område. Detaljplanen bestämmer bland annat vilken typ av bebyggelse som får uppföras, var grönområden ska finnas och vilka infrastrukturer som behövs.

  Läs mer om vad en detaljplan är här.

  Hur tas en detaljplan fram av Lantmäteriet?

  Lantmäteriet ansvarar för att ta fram detaljplaner i Sverige. Processen börjar med att kommunen tar initiativ till att upprätta eller ändra en detaljplan. Sedan genomförs olika utredningar och samråd innan den slutgiltiga planen fastställs av kommunfullmäktige.

  Hur lång tid tar det att få igenom en ny detaljplansändring?

  Tiden det tar att få igenom en ny detaljplansändring kan variera beroende på flera faktorer, såsom storleken på projektet, eventuella överklaganden och komplexiteten i ärendet. Generellt kan det ta mellan 1-2 år från att kommunen tar initiativ till att detaljplanen vinner laga kraft.

  Läs mer om genomförandetiden för en detaljplan här.

  Kan du ge exempel på hur en detaljplan kan se ut?

  En detaljplan kan se olika ut beroende på vilket område den avser och vilka regler som gäller. Här är ett exempel på hur en detaljplan kan vara uppbyggd:

  OmrådesbestämmelserPlanbeskrivningGestaltningsprogram
  Beskriver vad som får byggas inom området, t.ex. höjd och placering av byggnader.Innehåller information om syftet med planen, bakgrund, konsekvenser och åtgärder.Anvisar riktlinjer för utformningen av bebyggelsen i området, t.ex. materialval och färgsättning.

  Läs mer om hur en detaljplansändring kan se ut här.

  Vad är skillnaden mellan en detaljplan och ett bygglov?

  Ett bygglov är en tillståndsgivning för att få bygga eller ändra en byggnad. En detaljplan däremot reglerar hur mark- och vattenområden får användas inom ett specifikt område. För att kunna söka bygglov måste det finnas en gällande detaljplan för området.

  Läs mer om skillnaden mellan en detaljplan och ett bygglov här.

  Vad innebär det när en detaljplan vinner laga kraft?

  När en detaljplan har vunnit laga kraft innebär det att planen har blivit juridiskt bindande och kan börja genomföras. Det betyder att de regler som finns i planen måste följas vid nybyggnation, rivning eller andra åtgärder inom området som berörs av planen.

  Läs mer om vad det innebär när en detaljplan vinner laga kraft här.

  Vilken roll spelar Boverket i processen med framtagandet av detaljplankartor?

  Boverket är den myndighet som ansvarar för frågor rörande bostadsbyggande, fysisk planering och samhällsbyggnad. I processen med framtagandet av detaljplankartor ger Boverket vägledning och stöd till kommunerna för att säkerställa att planeringen och byggandet sker på ett hållbart sätt.

  Läs mer om Boverkets roll i processen med framtagandet av detaljplankartor här.

  Vad betyder de olika beteckningarna på en detaljplanskarta?

  På en detaljplanskarta används olika beteckningar för att visa vad som gäller inom det aktuella området. Här är några exempel:

  • B – Byggnadsområde
  • N – Naturmark
  • G – Grönområde
  • T – Trafikområde

  Läs mer om de olika beteckningarna på en detaljplanskarta här.

  Hur kan jag hitta information om en specifik detaljplan?

  För att hitta information om en specifik detaljplan kan du kontakta din kommun eller söka efter den på kommunens webbplats. Detaljerad information finns även tillgänglig hos Lantmäteriet, där du kan söka efter och beställa handlingar kopplade till planen.

  Läs mer om hur du kan hitta information om en specifik detaljplan här.

  Vad kostar det att ta fram en detaljplan?

  Kostnaden för att ta fram en detaljplan varierar beroende på flera faktorer, såsom storleken på projektet och hur omfattande utredningar som behöver göras. Generellt kan kostnaderna uppgå till flera hundratusentals kronor.

  Läs mer om vad det kostar att ta fram en detaljplan här.

  Är en detaljplan juridiskt bindande?

  Ja, en detaljplan är juridiskt bindande när den har vunnit laga kraft. Det innebär att de regler och bestämmelser som finns i planen måste följas vid nybyggnation eller andra åtgärder inom området som berörs av planen.

  Läs mer om huruvida en detaljplan är juridiskt bindande här.

  Vanliga frågor (FAQ)

  Tiden det tar att få igenom en ny detaljplansändring kan variera beroende på flera faktorer, såsom storleken på projektet, eventuella överklaganden och komplexiteten i ärendet. Generellt kan det ta mellan 1-2 år från att kommunen tar initiativ till att detaljplanen vinner laga kraft.

  Ett bygglov är en tillståndsgivning för att få bygga eller ändra en byggnad. En detaljplan däremot reglerar hur mark- och vattenområden får användas inom ett specifikt område. För att kunna söka bygglov måste det finnas en gällande detaljplan för området.

  För att hitta information om en specifik detaljplan kan du kontakta din kommun eller söka efter den på kommunens webbplats. Detaljerad information finns även tillgänglig hos Lantmäteriet, där du kan söka efter och beställa handlingar kopplade till planen.

  Ja, en detaljplan är juridiskt bindande när den har vunnit laga kraft. Det innebär att de regler och bestämmelser som finns i planen måste följas vid nybyggnation eller andra åtgärder inom området som berörs av planen.

  Kostnaden för att ta fram en detaljplan varierar beroende på flera faktorer, såsom storleken på projektet och hur omfattande utredningar som behöver göras. Generellt kan kostnaderna uppgå till flera hundratusentals kronor.

  Lantmäteriet ansvarar för att ta fram detaljplaner i Sverige. Processen börjar med att kommunen tar initiativ till att upprätta eller ändra en detaljplan. Sedan genomförs olika utredningar och samråd innan den slutgiltiga planen fastställs av kommunfullmäktige.

  Boverket är den myndighet som ansvarar för frågor rörande bostadsbyggande, fysisk planering och samhällsbyggnad. I processen med framtagandet av detaljplankartor ger Boverket vägledning och stöd till kommunerna för att säkerställa att planeringen och byggandet sker på ett hållbart sätt.

  Sammanfattning

  Vill du lära dig mer om hur mark- och vattenområden får användas? Då har du kommit rätt! I denna artikel kommer vi besvara de vanligaste frågorna kring ”Detaljplan Lantmäteriet”. Vi kommer bland annat ta reda på vad en detaljplan är, hur lång tid det tar att få igenom en ny detaljplansändring samt vilken roll Boverket spelar i processen. Häng med!

  Först och främst behöver vi förstå vad en detaljplan är. En detaljplan är en juridiskt bindande plan som reglerar hur mark- och vattenområden får användas inom ett specifikt område. Detaljplanen bestämmer bland annat vilken typ av bebyggelse som får uppföras, var grönområden ska finnas och vilka infrastrukturer som behövs.

  Nu när vi vet vad en detaljplan är kan vi gå vidare till nästa fråga – hur tas en detaljplan fram av Lantmäteriet? Processen börjar med att kommunen tar initiativ till att upprätta eller ändra en detaljplan. Sedan genomförs olika utredningar och samråd innan den slutgiltiga planen fastställs av kommunfullmäktige.

  En vanlig fråga är också hur lång tid det tar att få igenom en ny detaljplansändring. Svaret på detta kan variera beroende på flera faktorer, såsom storleken på projektet, eventuella överklaganden och komplexiteten i ärendet. Generellt kan det ta mellan 1-2 år från att kommunen tar initiativ till att detaljplanen vinner laga kraft.

  Ett bygglov skiljer sig från en detaljplan då ett bygglov är en tillståndsgivning för att få bygga eller ändra en byggnad, medan en detaljplan reglerar användningen av mark- och vattenområden inom ett specifikt område. För att kunna söka bygglov måste det finnas en gällande detaljplan för området.

  När en detaljplan har vunnit laga kraft blir den juridiskt bindande och måste följas vid nybyggnation eller andra åtgärder inom det berörda området. Det är viktigt att notera att Boverket spelar en roll i processen med framtagandet av detaljplankartor genom att ge vägledning och stöd till kommunerna för hållbar planering och byggande.

  Det finns mycket mer att lära sig om detaljplaner, så fortsätt läsa våra artiklar för att få svar på fler frågor som ”Vad betyder de olika beteckningarna på en detaljplanskarta?” och ”Hur kan jag hitta information om en specifik detaljplan?”. Vi hjälper dig bli expert på ämnet!

  Samlad erfarenhet från mer än 1600 genomförda projekt och projektvärde på över 200 miljoner kronor!

  UNDVIK DESSA 7 VANLIGA MISSTAG NÄR DU SKA RENOVERA ELLER BYGGA UNDER 2024

  dont miss this

  Hjälpte artikeln dig?
  2 av 2 tycker att artikeln är hjälpsam.

  Vill du läsa mer?

  Du hittar över 200 artiklar i vår faktabank. Vi har förklarat de krångliga bygglovsreglerna på ett enkelt sätt och i de allra flesta artiklar har vi bilder och illustrationer.