Vad är elritningar och vem tar fram de?

El är livsfarligt om det inte hanteras på rätt sätt. Om du ska renovera, bygga om eller göra ändringar i ditt hem är viktigt att veta hur elledningarna är förlagda. En elritning är en ritning som med hjälp av olika symboler visar var bland annat lampor, strömuttag, teleuttag, bredbandsuttag samt ledningar från och till elcentral finns i hemmet. Det är en god idé att anlita professionell hjälp för att skapa denna ritning. Det är ytterst viktigt att ritningen är korrekt utförd för att elinstallationen ska gå ske på ett säkert, smidigt och snabbt sätt. Med professionell hjälp garanterar du att din ritning är väl utförd och således minskar risken för fel och onödiga kostnader vid ombyggnad av huset.

LT Ingenjörsbyrå kan hjälpa dig med dina elritningar, men fortsätt att läsa om vad elritningar är nedan.

Vad är en elritning?

En elritning är en ritning som visar befintliga samt planerade elinstallationer i en bostad. Den visar antalet lampor, uttag och ledningar i hemmet. Den visar även bredbandsuttag och teleledningar samt elledningar till och från huset. Elritningen påminner om en karta där symboler märker ut vilken typ av ledning, uttag, lampa eller strömbrytare som finns på respektive plats i bostaden samt hur och var ledningarna är förlagda. Den innehåller även symboler för apparater och annan utrustning. För de flesta är dessa symboler svåra att förstå sig på och ritningen bör därför utföras av ett proffs för att garantera att den blir rätt.

Elritningen används som underlag när elinstallatören, det vill säga elektrikern, utför sitt arbete i bostaden. Ritningen kan även användas som underlag av andra personer som är involverade i byggnadsarbetet, exempelvis köksmontörer, snickare, konsulter och rörmokare.

KanalisationsritningKraftritningBelysningsritningData/IT-ritning

Letar du efter nya sommarmöbler? Titta på denna topplista!

Vi har samlat en topplista med de bästa sommarmöbler till ett schysst pris! Flera av dessa har många tusen recensioner och gratis hemleverans!

När krävs en elritning?

En elritning är ett nödvändigt dokument vid olika byggnadsprojekt, såsom ombyggnader och tillbyggnader av hus, villor, sommarstugor och lägenheter. Ritningen ger en nödvändig helhetsbild när du ska installera energikrävande utrustning eller göra omfattande elarbeten. Innan byggarbetet påbörjas är det mycket viktigt att veta vilka sorts ledningar och uttag som finns i bostaden samt hur de är förlagda. Elritningen måste vara klar innan elinstallatören påbörjar sitt arbete eftersom den utgör ett nödvändigt underlag för arbetet.

En elritning bör därför göras innan byggarbetet påbörjas. Då skall alla bygglovsritiningar blivit godkända. Ritningen kan med fördel upprättas efter att arkitektens planritning är klar, men bör vara färdig innan själva ombyggnaden påbörjats. Bostadsägaren ska gärna ha beslutat om vilka vitvaror och elinstallationer som ska finnas i bostaden för att ritningen ska bli så korrekt som möjligt. 

Elritningen är ett viktigt och mycket användbart dokument som krävs vid nybyggnad, renovering, tillbyggnad, mindre elinstallationer och felsökning. Vid om- och tillbyggnationer krävs ofta en elritning som redovisar husets befintliga samt planerade elinstallationer. När ombyggnaden är klar bör du även få elritningen uppdaterad för att se till så att du alltid har en korrekt ritning för framtida ändringar.

Söker du experthjälp för ditt bygglov i Stockholm eller bygglov i Göteborg? Vid nybyggnation behöver du som bostadsägare fundera på var uttag och strömbrytare ska placeras samt vilka elinstallationer som krävs. Vi har lång erfarenhet av att skapa elritningar från grunden och vi kan hjälpa dig med detta. Vi kan även hjälpa till att skapa en ritning baserat på befintliga ritningar vid renovering och tillbyggnad. Oavsett hur din situation ser ut har vi en lösning för din elritning!

Vad har man för nytta av en elritning?

En korrekt utförd elritning gör att elinstallatörens arbete går smidigt och snabbt. Om en elritning saknas kan det försvåra för elektrikern såväl som för andra hantverkare som är involverade i processen. Ofta kostar en renovering eller tillbyggnad mer än vad som var tänkt på grund av oväntade kostnader. Genom att planera noggrant innan byggarbetet sätter igång, bland annat genom att göra en väl genomarbetad elritning, minskar du risken att något går fel vid elinstallationen. 

En elanläggning är relativt kostsamt och därför är det viktigt att det blir rätt. En elanläggning i ett mellanstort hus kan kosta omkring 100 000 kronor, men det beror såklart på vilka funktioner som ska ingå. Grundläggande funktioner är bland annat eluttag för belysning, TV, telefon och elcentral med säkring. Ytterligare funktioner som de flesta vill ha är internet, särskild belysning som spotlights, larm och värmesystem. Det finns mycket att tänka på och det är därför viktigt att du har en genomtänkt elritning som elektrikern kan utgå ifrån. På så sätt garanterar du att du får den elanläggning som du vill ha i ditt hem.

Ju mer detaljerad en elritning är, desto bättre. Det är även viktigt att tänka på att ritningen utgör grunden för förhandlingen med elinstallatören. Om du har en genomtänkt elritning redan vid förhandlingen har du större chans att få till ett bra pris. Alla extra detaljer, exempelvis en strömbrytare eller ett extra uttag, som inte förhandlas innan arbetet påbörjas kommer att kosta en hel del eftersom det inte var angivet i den avtalade offerten.

Måste man göra en elritning?

Det finns inget krav på att du måste göra en elritning, men det kommer att vara svårt att utföra om- och tillbyggnader om du saknar en översikt över de befintliga elinstallationerna i hemmet. Vid en större renovering utgör elarbetet en viktig del, både praktiskt och estetiskt. 

El är livsfarligt om det hanteras fel. Det är därför mycket viktigt att du inte tummar på säkerheten när det gäller elinstallationer i hemmet. Enligt Elsäkerhetsverket sker det varje år tusentals bränder och personskador på grund av elfel i hemmet. De rekommenderar att du anlitar ett registrerat elföretag istället för att själv fixa med elen i hemmet. Detsamma gäller för elritningar hus. Istället för att själv försöka fixa elritningen är det säkrare att överlåta det till de som kan för att garantera att den blir korrekt utförd.

Vem ansvarar för att en elritningen finns?

Den som äger byggnaden eller bostaden är ansvarig för att se till att det finns en elritning när byggarbetet påbörjas. Det är ditt ansvar att se till att hantverkare och elektriker har nödvändigt underlag för att de ska kunna utföra sina arbeten ordentligt.

Letar du efter nya sommarmöbler? Titta på denna topplista!

Vi har samlat en topplista med de bästa sommarmöbler till ett schysst pris! Flera av dessa har många tusen recensioner och gratis hemleverans!

Vad kostar en elritning?

En elritning kan variera i pris. Priset för en elritning beror på husets storlek och byggnadsprojektets omfattning. Ett stort hus kan behöva betydligt mer avancerade och komplexa elritningar än ett litet sommarhus. Priset beror även på om elritningar skapas från grunden eller om den utgår från befintliga ritningar. 

Vi erbjuder marknadens bästa pris på elritningar. Hör av dig till oss så ger vi dig en offert anpassad efter ditt hem och dina behov.

Kan man upprätta en elritning själv?

Ja, men det rekommenderas inte om du inte har omfattande kunskaper och erfarenhet av att skapa elritningar. Det är mycket viktigt att ritningen är fackmannamässigt gjord, vilket bland annat innebär att den är skalenlig, tydlig och innehåller korrekta uppgifter. Från ett tids- och säkerhetsperspektiv rekommenderar vi därför att du anlitar professionell hjälp för att göra elritningen. Elritning för hus och villor bör utföras av en elingenjör.

Kan man spara pengar genom att göra en elritning?

En elritning kan i någon mån också ses som en investering. Genom att göra en ordentlig elritning innan du påbörjar ditt renoveringsarbete kan du spara både tid och pengar. En elritning bör alltid finnas med vid planeringen och utförandet vid en om- eller tillbyggnad av ett hus eller villa. En elritning visar en helhetsbild vilket gör det lättare för alla inblandade att se vad som kommer att behövas och hur mycket tid som krävs. 

En elritning är även en investering för framtida underhåll och eventuella ombyggnader av bostaden. Om du behöver anlita elektriker för mindre jobb är det även bra att ha elritningen nära till hands för att snabbt åtgärda eventuella problem som uppstår. Det kan även vara bra om du senare vill sälja bostaden eftersom många köpare uppskattar att det finns en ordentlig elritning.

Vad betyder de olika symbolerna på elritningen?

Elektriska symboler gör det enkelt för elektriker och andra inblandade att identifiera elektriska installationer och funktioner i ditt hem.  

Det finns olika elsymboler beroende på funktion, såsom eluttag, elledningar, apparater och strömbrytare. Inom varje kategori finns det en allmän ikon som identifierar installationens funktion eller vad som bör installeras. Till exempel för eluttag finns det symboler som visar om eluttaget berör spotlights, lysrör eller ett telefonuttag. Inom kategorin för strömbrytare finns det en generell symbol som visar själva strömbrytaren, sedan finns det symboler inom denna kategori som anger om strömbrytaren är tvåpolig eller enpolig, vilket bestämmer vilken typ av apparat som kan installeras.

Andra elektroniska apparater såsom varmvattenberedare och diskmaskiner har även de speciella symboler. Man kan helt enkelt säga att det finns en symbol för varje apparat du har i hemmet som var och en behöver installeras på rätt sätt. Det är viktigt att arbetet sker av en kunnig och fackmannamässig person, då det kan få förödande konsekvenser om installationerna är felaktigt uppsatta. 

När det gäller elledningar visar ritningssymbolerna bland annat om det rör sig om en nedåtgående, uppåtgående eller genomgående ledning. Dessutom visar symbolerna hur elledningarna är förlagda i byggnaden. Detta kan exempelvis vara ledning i rör, kabelränna, fönsterbänk eller kabelstege. Flera parallella ledningar kan dessutom illustreras i en och samma symbol. 

Med andra ord finns det många olika symboler som används på en elritning, vilket en elektriker och elingenjör har koll på.

Hur skapas en elritning?

En elritning kan skapas från grunden eller utifrån befintliga ritningar. Om bostaden saknar en elritning skapas den från grunden. Om det redan finns en elritning, men en om- eller tillbyggnad planeras kan det vara bra att uppdatera elritningen. Elritningen blir således ett underlag för planering och utförande. 

Elritningen bör ritas av en elingenjör för att garantera att den blir korrekt. Tillsammans skapar ni en elritning som baseras på befintliga elinstallationer och utifrån dina önskemål. Önskemål kan handla om vilka elinstallationer som ska finnas samt vilka material som ska användas. Därefter ritar ingenjören in de befintliga och de planerade vägguttagen, strömbrytare, telefon, var armaturerna ska sitta och allt annat relaterat till elektricitet i hemmet. Slutligen görs en armaturförteckning samt en eventuell beskrivning till elinstallatören. Slutresultatet ser ut som en karta som elinstallatören använder i sitt arbete.

Varför är det viktigt att planera el och belysning i bostaden?

El och belysning är både nödvändigt och estetiskt i hemmet. Det är viktigt att planera för att bostaden ska fungera och se ut som du vill. Vid ett större renoveringsarbete utgör elarbetet en viktig del. Bland annat vitvaror, TV, telefon och data måste tas i beaktning, likaså funktioner som larm, köksfläkt och elektriska apparater. 

Belysningen spelar en stor roll i hemmet och måste vara både funktionell och ge rätt stämning. Varje rum kräver flera olika ljuskällor för att det ska vara praktiskt och hemtrevligt. Taklampan bör exempelvis kompletteras med bord- eller golvlampor. I vissa fall kan spotlights och dimmers vara bra. Oavsett vad du vill ha i just ditt hem är det viktigt att elritningen återspeglar dina önskemål. En välplanerad ritning gör det lättare att kommunicera med elinstallatören, vilket i sin tur bidrar till att dina önskemål kommer att bli verklighet.

Hjälpte denna artikeln dig?
7 av 8 tycker att artikeln är hjälpsam.

Varför inte köpa nya verktyg inför sommarens projekt?

Kika in topplistan med verktygen som vi tycker att du ska ha hemma!

Låt oss räkna fram ett pris för ditt projekt

mellan 9:00 och 17:00 helgfria vardagar

Över nöjda 300 customers
i 324+ projekt

4.9 av 5.0

4.9 av 5.0 utifrån 54 recensioner

Läs alla recensioner

Juli 2021, Via Hemsidan

Bra kvalité på handlingarna och leverans på utlovad tid.

Martin N
Juli 2021, Via Hemsidan
Johan
Juli, 2021, Via Hemsidan

U-värdesberäkningen gick mycket snabbt och smidigt och jag fick bra råd också.

Pelle M.
Ladda mer