Vad är elritningar och vem tar fram de?

El är livsfarligt om det inte hanteras på rätt sätt. Om du ska renovera, bygga om och göra ändringar i ditt hem är det mycket viktigt att veta hur elledningarna är förlagda. En elritning är en ritning som med hjälp av olika symboler visar var bland annat lampor, strömuttag, teleuttag, bredbandsuttag samt ledningar från och till elcentral finns i hemmet. Det är en god idé att anlita professionell hjälp för att skapa denna ritning. Det är ytterst viktigt att den är korrekt utförd för att elinstallationen ska gå smidigt, snabbt och säkert. En väl genomförd elritning minskar risken för fel och såldes onödiga extra kostnader vid ombyggnad av huset. Med professionell hjälp garanterar du att din ritning är felfritt utförd.

LT Ingenjörsbyrå kan hjälpa dig med dina elritningar, men fortsätt att läsa om vad elritningar är nedan!

Vad är en elritning?

En elritning är en ritning som visar befintliga samt planerade elinstallationer i en bostad. Den visar antalet lampor, uttag och ledningar i hemmet. Den visar även bredbandsuttag och teleledningar samt elledningar till och från huset. Elritningen påminner om en karta där symboler märker ut vilken typ av ledning, uttag, lampa, strömbrytare som finns på respektive plats i bostaden samt hur och var ledningarna är förlagda. Den innehåller även symboler för apparater och annan utrustning. För de flesta är dessa symboler svåra att förstå sig på och ritning bör utföras av ett proffs för att garantera att den blir rätt.

Elritningen används som underlag när elinstallatören, det vill säga elektrikern, utför sitt arbete i bostaden. Ritningen kan även användas som underlag av andra personer involverade i byggnadsarbetet, exempelvis köksmontörer, snickare, konsulter och rörmokare.

 

KanalisationsritningKraftritningBelysningsritningData/IT-ritning

Behöver du professionell hjälp med dina ritningar för ett snabbare bygglov?

Vi har slutfört hundratals liknande projekt och ser till att du snabbt får slutbesked från kommunen.

Ring 033-659 09 30

mellan 8:00 och 17:00 helgfria vardagar

När krävs en elritning?

En elritning är ett nödvändigt dokument vid olika sorters byggnadsprojekt, bland annat ombyggnader och tillbyggnader av hus, villor, sommarstugor och lägenheter. Ritningen ger en nödvändig helhetsbild när du ska installera energikrävande utrustning eller omfattande elarbeten. Innan byggarbetet påbörjas är det mycket viktigt att veta vilka sorts ledningar och uttag som finns i bostaden samt hur de är förlagda.

En elritning hus bör göras innan byggarbetet påbörjas. Den kan med fördel upprättas efter att arkitektens planritning är klar, men innan själva ombyggnaden påbörjats. Bostadsägaren ska gärna ha beslutat om vilka vitvaror och elinstallationer som ska finnas i bostaden för att ritningen ska bli så korrekt som möjligt. Vid om- och tillbyggnationer krävs ofta en elritning över husets befintliga samt planerade elinstallationer. Elritningen måste vara klar innan elinstallatören påbörjar sitt arbete eftersom den utgör ett nödvändigt underlag för elarbetet.

Elritningen är ett viktigt och mycket användbart dokument som krävs vid nybyggnad, renovering, tillbyggnad, mindre elinstallationer och felsökning. Vid nybyggnation behöver du som bostadsägare fundera på var uttag och strömbrytare ska placeras samt vilka elinstallationer som krävs. Vi har lång erfarenhet av att skapa elritningar från grunden och vi kan hjälpa dig med detta. Vi kan även hjälpa till att skapa en ritning baserat på befintliga ritningar vid renovering och tillbyggnad. Oavsett hur din situation ser ut har vi en lösning för din elritning!

Vad har man för nytta av den?

En korrekt utförd elritning gör att elinstallatörens arbete går smidigt och snabbt. Genom att underlätta installationen av el kan kostnaderna hållas nere. Ofta kostar en renoveringen eller tillbyggnad mer än vad som var tänkt. Detta beror ofta på att extra kostnader tillkommer under byggprocessen. Genom att planera noggrant innan byggarbetet sätter igång, bland annat genom att göra en väl genomarbetad elritning, minskar du risken att något går fel vid elinstallationen. Om en elritning saknas kan det försvåra för elektrikern såväl som för andra hantverkare involverade i processen. Allt som fördröjer och försvårar byggarbetet kommer att kosta pengar i slutänden. En professionellt utförd elritning villa kan göra att du sparar både tid och pengar.

En elanläggning är relativt kostsamt och därför är det viktigt att det blir rätt. En elanläggning i ett mellanstort hus kan kosta omkring 100 000 kronor, men det beror såklart på vilka funktioner som ska ingå. Grundläggande funktioner är bland annat eluttag för belysning, TV, telefon och elcentral med säkring. Ytterligare funktioner som de flesta vill ha är internet, särskild belysning som spotlights, larm och värmesystem. Det finns mycket att tänka på och därför är det viktigt att du har en genomtänkt elritning hus att ge till elektrikern innan arbetet påbörjas. På så sätt garanterar du att du får den elanläggning som du vill ha i ditt hem.

Ritningen är ett nödvändigt planeringsverktyg. Ju mer detaljerad den är, desto bättre. Det är även viktigt att tänka på att ritningen utgör grunden för förhandlingen med elinstallatören. Om du har en genomtänkt elritning redan vid förhandlingen har du större chans att få till ett bra pris. Alla extra detaljer, exempelvis en strömbrytare eller ett extra uttag, som inte förhandlas innan arbetet påbörjas kommer att kosta en hel del eftersom installatörer tar bra betalt för arbete som tillkommer efter avtalad offert. Ju större projekt, desto viktigare är det att planera allt i god tid innan. Försök se till så att du får med alla detaljer i elritningen villa redan från början.

Måste man göra en elritning?

Det finns inget krav på att du måste göra en elritning, men det kommer att vara svårt att utföra om- och tillbyggnader om du saknar en översikt över de befintliga elinstallationerna i hemmet. Om du ska göra elinstallationer i hemmet kommer du att behöva en elritning. Vid en större renovering utgör elarbetet en viktig del, både praktiskt och estetiskt. El är nödvändigt i alla hem och krävs för att hushållet ska fungera. Det är även estetiskt viktigt eftersom val av lampor och placering kan ha stor påverkan på belysningen och trivseln i hemmet. Även andra personer involverade i byggprojektet, exempelvis rörmokare och snickare, kan kräva en elritning hus för att kunna utföra arbetet.

El är livsfarligt om det hanteras fel. Det är därför mycket viktigt att du inte tummar på säkerheten när det gäller elinstallationer i hemmet. En elritning är elektrikerns underlag vid utförandet av elinstallationer i ditt hem. Den måste vara korrekt utförd för att garantera att elektrikern kan utföra sitt arbete på bästa sätt.

Enligt Elsäkerhetsverket sker det varje år tusentals bränder och personskador på grund av elfel i hemmet. De rekommenderar att du anlitar ett registrerat elföretag istället för att själv fixa med elen i hemmet. Detsamma gäller för elritningar hus. Istället för att själv försöka fixa elritningen är det säkrare att överlåta det till oss för att garantera att den blir korrekt utförd.

Vem ansvarar för att en elritningen görs?

Den som äger byggnaden eller bostaden är ansvarig för att se till att det finns en elritning när byggarbetet påbörjas. Det är ditt ansvar att se till att hantverkare och elektriker har nödvändigt underlag för att de ska kunna utföra sina arbeten ordentligt. Vi hjälper dig se till så att du har alla nödvändiga underlag innan byggarbetet påbörjas.

Behöver du professionell hjälp med dina ritningar för ett snabbare bygglov?

Vi har slutfört hundratals liknande projekt och ser till att du snabbt får slutbesked från kommunen.

Ring 033-659 09 30

mellan 8:00 och 17:00 helgfria vardagar

Vad kostar en elritning?

En elritning kan variera i pris. Priset för en elritning beror på storleken på huset och byggnadsprojektets omfattning. Ett stort hus kan behöva betydligt mer avancerade och komplexa elritningar än ett litet sommarhus. Priset beror även på om elritningar skapas från grunden eller om den utgår från befintliga ritningar. Oavsett vad du behöver kan vi hjälpa dig med din elritning.

Vi erbjuder marknadens bästa pris på elritningar. Hör av dig till oss så ger vi dig en offert anpassad efter ditt hem och dina behov.

Kan man upprätta den själv?

Ja, men det rekommenderas inte om du inte har omfattande kunskaper och erfarenhet av att göra elritningar. Det är mycket viktigt att ritningen är fackmannamässigt gjord, vilket bland annat innebär att den är skalenlig, tydlig och innehåller korrekta uppgifter. Från ett tids- och säkerhetsperspektiv rekommenderar vi att du anlitar professionell hjälp för att göra elritningen. Elritning för hus och villor bör utföras av en elingenjör. Kom även ihåg att beställa elritningar till ditt byggprojekt innan du börjar med själva byggandet. Hör av dig till oss så hjälper vi dig vidare.

Kan man spara pengar genom att köpa en elritningar?

En elritning kan i någon mån också ses som en investering. Genom att göra en ordentlig elritning innan du påbörjar ditt renoveringsarbete kan du spara både tid och pengar. En elritning bör alltid finnas med vid planeringen och utförandet vid en om- eller tillbyggnad av ett hus eller villa. En elritning gör det lättare att se helhetsbilden vilket gör det lättare för alla inblandade att se vad som kommer att behövas och hur mycket tid som krävs. På så sätt kommer elinstallatörer och andra hantverkare med större sannolikhet kunna hålla sig till avtalad tid och kostnad för arbetet de ska utföra. Med begränsat eller obefintligt underlag är det stor risk att tiden och således kostnaden för deras arbete kommer att skena iväg och sluta på betydligt mer än offerten.

En elritning är även en investering för framtida underhåll och eventuella ombyggnader av bostaden. Om du behöver anlita elektriker för mindre jobb är det även bra att ha elritningen nära till hands för att snabbt åtgärda eventuella problem som uppstår. Det kan även vara bra om du senare vill sälja bostaden eftersom många köpare uppskattar att det finns en ordentlig elritning.

Vad betyder de olika symbolerna på elritningen?

En elritning visar befintliga och planerade elinstallationer i bostaden. De olika elinstallationerna markeras ut med olika ritningssymboler. På så sätt kan elektrikern och andra hantverkare enkelt kontrollera vad som finns och vad som ska installeras. För de flesta är dessa symboler elritning svåra att förstå sig på eftersom det finns så många olika varianter. Det finns bland annat symboler för elledningar, eluttag, strömbrytare samt ritningssymboler för apparater. Inom varje kategori finns det en allmän symbol samt flera olika varianter som specificerar exakt vilken sort som finns eller som ska installeras. I kategorin strömbrytare finns det dels en allmän symbol för strömbrytare/strömställare samt olika symboler beroende på om den är enpolig eller tvåpolig eller om den har orienteringsljus. För eluttag finns det exempelvis symboler som visar om det rör sig om spotlight, lysrörsarmatur eller om det är ett uttag för telekommunikation.

När det gäller elledningar visar ritningssymbolerna bland annat om det rör sig om en nedåtgående, uppåtgående eller genomgående ledning. Dessutom visar symbolerna hur elledningarna är förlagda i byggnaden. Detta kan exempelvis vara ledning i rör, kabelränna, fönsterbänk eller kabelstege. Flera parallella ledningar kan dessutom illustreras i en och samma symbol.

Maskiner, varmvattenberedare och övrig elutrustning har särskilda symboler. Med andra ord finns det många olika symboler elritning och det är en hel del att tänka på vid utförandet av en elritning. Det är mycket viktigt att elritningen är korrekt gjord med rätt ritningssymboler för att elarbetet ska utföras på bästa sätt. På grund av komplexiteten bör du anlita professionell hjälp för att skapa en elritning för ditt hem inför kommande byggprojekt.

Hur skapas en elritning?

En elritning kan skapas från grunden eller utifrån befintliga ritningar. Om bostaden saknar en elritning skapas den från grunden. Om det redan finns en elritning hus, men en om- eller tillbyggnad planeras kan det vara bra att uppdatera elritningen. Elritningen blir således ett underlag för planering och utförande. Den är underlaget för elektrikern så hen vet vad som ska installeras.

Elritningen villa bör ritas av en elingenjör för att garantera att den blir korrekt. Tillsammans skapar ni en elritning som baseras på befintliga elinstallationer och dina önskemål. Önskemål kan handla om vilka elinstallationer som ska finnas samt vilka material som ska användas. Därefter ritar ingenjören in befintliga samt planerade vägguttag, strömbrytare, telefon, var armaturerna ska sitta och allt annat relaterat till elektricitet i hemmet. Även ledningarna som går mellan de olika uttagen och funktionerna ritas in. Slutligen görs en armaturförteckning samt en eventuell beskrivning till elinstallatören. Slutresultatet ser ut som en karta som elinstallatören använder i sitt arbete.

Varför är det viktigt att planera el och belysning i bostaden?

El och belysning är både nödvändigt och estetiskt i hemmet. Det är viktigt att planera för att bostaden ska fungera och se ut som du vill. Vid ett större renoveringsarbete utgör elarbetet en viktig del. Dels är det viktigt att planera funktionaliteten i hemmet. Bland annat vitvaror, TV, telefon och data måste tas i beaktning. Även funktioner som larm, köksfläkt och elektriska apparater måste planeras. Eluttagens placering spelar en viktig roll för att du ska undvika för många sladdar i rummet.

Belysningen måste både vara funktionell och ge rätt stämning. Varje rum kräver flera olika ljuskällor för att det ska vara praktiskt och hemtrevligt. Taklampan bör exempelvis kompletteras med bord- eller golvlampor. I vissa fall kan spotlights och dimmers vara bra. Oavsett vad du vill ha i just ditt hem är det viktigt att elritningen återspeglar dina önskemål. En välplanerad ritning gör det lättare att kommunicera med elinstallatören, vilket i sin tur bidrar till att dina önskemål kommer att bli verklighet.

Hjälpte denna artikeln dig?
3 av 4 tycker att artikeln är hjälpsam.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev och få möjligheten att vinna ritningar för 9 000 kr till ditt nästa bygglovsprojekt

Vi drar kontinuerligt vinnare under året!

Låt oss räkna fram ett pris för ditt projekt

mellan 8:00 och 17:00 helgfria vardagar

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev och få möjligheten att vinna ritningar för 9000 kr till ditt nästa bygglovsprojekt

Vi tilldelar slumpmässiga prenumeranter varje vecka!

Nej tack

Över nöjda 300 customers
i 324+ projekt

4.9 av 5.0

4.9 av 5.0 utifrån 54 recensioner

Läs alla recensioner

Juli 2021, Via Hemsidan
Johan
Juli 2021, Via Hemsidan

Bra kvalité på handlingarna och leverans på utlovad tid.

Martin N
Juli, 2021, Via Hemsidan

U-värdesberäkningen gick mycket snabbt och smidigt och jag fick bra råd också.

Pelle M.
Ladda mer