Sammanfattning

Genom att noggrant läsa igenom vad fackmannamässiga ritningar innebär och hur dessa kan upprättas kommer byggherren att förkorta handläggningstiden och även öka chansen att få bygglovsansökan godkänd. Nedan kan ni läsa om de vanligaste punkterna som kontrolleras när bygglovsritningar lämnas in till kommunens byggnadsnämnd. Ta även en titt på vårt arkiv med inspirerande husritningar.

 

LT Ingenjörsbyrå AB tar alltid fram fackmannamässiga ritningar till sina kunder.

LT Ingenjörsbyrå AB hjälper er under hela bygglovsprocessen. Vi hjälper er med konstruktionsritningar och bygglovsritningar.

Vilka krav ställs på fackmannamässiga ritningar?

Ritningarna skall representera verkligheten och hur åtgärderna påverkar byggnader och marken. Arkitektritningarna skall upprättas med omsorg och ha korrekta symboler och markeringar. Fackmannamässiga ritningar skall uppfylla följande punkter (men kan även bli bedömda utifrån andra kriterier):

– Är ritade på vitt papper med rena svarta linjer (antingen för hand med linjal eller via datorprogram)

– Siffror, bokstäver och symboler skall vara tydliga och alltid versaler – Ritningarna skall ha rithuvud med information för projektet.

– En uppsättning ritningar i originalstorlek skall lämnas in (utskrivna) till kommunen.

– Ritningarna skall alltid vara utskrivna i rätt skala. – Måtten skall vara tydliga och i relevant storhet. Använda gärna en skalstock på ritningarna.

– Ritningarna skall innehålla information om vilket höjdsystem som används, till exempel för höjdkurvor eller markhöjder.

– Nya byggnader samt till- och utbyggnader skall vara lägesbestämda på situationsplanen.

– Fasadritningar skall ha utritade marklinjer samt att nya och gamla marknivåer skall redovisas.

– På planritningar skall sektionslinje anges på nya byggnadsdelar.

Exempel på ritningar

Nedan har vi samlat ihop några exempel på ritningar som är bra att titta igenom för att få en uppfattning om vad fackmannamässiga ritningar innehåller samt hur dessa skall utformas:

Vinn bygglovspaket varje vecka!Ritningar för totalt 9 000 kr för ditt projekt!
Få offert på bygglovsritningar inom 1 minut!Räkna ut mitt pris nu!