Sammanfattning

Genom att noggrant läsa igenom vad fackmannamässiga ritningar innebär och hur dessa kan upprättas kommer byggherren att förkorta handläggningstiden och har större chans att få sin bygglovsansökan godkänd. Nedan kan ni läsa om de mest vanliga punkter som kontrolleras när bygglovsritningar lämnas in till kommunens byggnadsnämnd. Ta även en titt på vårt arkiv med inspirerande husritningar.

 

LT Ingenjörsbyrå AB tar alltid fram fackmannamässiga ritningar till sina kunder.

LT Ingenjörsbyrå AB hjälper er under hela bygglovsprocessen. Vi hjälper er med konstruktionsritningar och bygglovsritningar.

Vilka krav är det för fackmannamässiga ritningar?

Ritningarna ska representera verkligheten och hur åtgärderna påverkar byggnader och mark. Arkitektritningarna ska upprättas med omsorg och ha korrekta symboler och markeringar. Fackmannamässiga ritningar ska uppfylla följande punkter, men kan även bli bedömd utifrån andra kriterier:

– Är ritade på vitt papper med rena svarta linjer (antingen för hand med linjal eller med datorprogram)

– Siffror, bokstäver och symboler ska vara tydliga och alltid versaler – Ritningarna ska ha rithuvud med information för projektet.

– En uppsättningar ritningar i originalstorlek ska lämnas in utskrivna till kommunen.

– Ritningar ska alltid vara utskrivna i rätt skala. – Måtten ska vara tydliga och vara i relevant storhet. Använda gärna en skalstock på ritningarna.

– Ritningarna ska innehålla information om vilket höjdsystem som används, till exempel för höjdkurvor eller markhöjder.

– Nya byggnader, till- och utbyggnader ska vara lägesbestämda på situationsplanen.

– Fasadritningar ska ha utritade marklinjer samt att nya och gamla marknivåer.

– På planritning ska sektionslinje anges på nya byggnadsdel.

Exempel på ritningar

Nedan har vi samlat ihop ett gäng med exempelritningar som är bra att titta igenom för att få en uppfattning vad fackmannamässiga ritningar innehåller och hur dessa ska utformas: