Vad är en fasadritning?

LT Ingenjörsbyrå hjälper dig att upprätta en fackmannamässigt utförd fasadritning för ditt bygglovsprojektl

En fasadritning är en ritning som visar byggnadens alla fyra sidor rakt framifrån och beskriver hur byggnaden ser ut utvändigt. I fasadritningen redovisas utformingen på huset och det inkuderar detaljer såsom mått, färg, dörrar och fönster. I fasadritningen redovisas även vilket väderstreck fasaden vätter emot – det vill säga om fasaden riktas mot söder, norr, väst eller öst.

Om du planerar att bygga om eller göra ändringar på en befintlig byggnad ska du redovisa det nuvarande utseendet, samt redovisa de nya planerade åtgärderna. Fasadritningar är alltid en krav när du ska ansöka om bygglov, men även om du planerar att göra mindre åtgärder såsom att ändra färg på byggnaden eller sätta in nya fönster och dörrar.

Fasadritningar ingår i våra bygglovsritningar.

När behöver man en fasadritning?

En fasadritning behövs när du planerar att bygga om, bygga nytt eller vill göra yttre ändringar på den befintliga fasaden. Det kan till exempel behövas om du planerar att bygga en tillbyggnad, om du ska göra markändringar eller om du ska installera en skorsten. Det kan även behövas en fasadritning vid enklare åtgärder, såsom att byta dörrar eller fönster om dessa innebär nya mått och på så vis påverkar den nuvarande strukturen. Beroende på detaljplanen för din tomt, kan det även krävas en fasadritning om du vill ändra färg på huset, byta taktäckningsmaterial eller generellt sett planerar att göra en åtgärd som ändrar byggnadens struktur.

Även för nybygge krävs det en fasadritning som redovisar hur den nya byggnadens kommer att se ut, samt var på tomten byggnaden kommer att placeras.

Du skickar in din fasadritning tillsammans med din bygglovsanmälan eller bygglovsansökan.

Vad ska redovisas i en fasadritning?

I fasadritningen inkluderar du alla detaljer som berör byggnadens yttre fasad. Till exempel måste du redovisa marknivåer, mått för dörrar och fönster, samt alla trappor och ramper som tillhör byggnaden.

Alla fasadritningar ska vara fackmannamässigt upprättade. Fasadritning för bygglov redovisas ofta i skala 1:100, men kan vara av lägre skala om det gäller större byggnader som ska upprättas.

En fasadritning för bygglov ska redovisa följande:

 • Nya och tidigare marknivåer
 • Färg och material på fasadmaterialet
 • Färg och material på takmaterialet
 • Färg och material på övriga detaljer på huset
 • Skorsten
 • Fönster
 • Dörrar
 • Trappor
 • Ramper
 • Skärmtak
 • Åtgärder som berör tillbyggnad

Några viktiga saker att tänka på när du upprättar fasadritningar för ditt bygglov:

 • Befintlig och planerad marknivå måste mötas inom din tomtgräns.
 • Markera tydligt vad det är för åtgärd som du planerar.
 • Måttsätt de åtgärder som är planeras att genomföras.
 • Innan tomtgräns ska även ett dike anläggas om det finns risk för att regnvatten rinner till grannfastigheten.
 • Eventuell gatulinje bör redovisas.
 • Om åtgärden är installation av eldstad ska placering och höjd på den nya skorstenen redovisas.

Olika sorters fasadritningar

Beroende av vilka åtgärder som du har planerat att genomföra kommer fasadritningarna att se olika ut. Vid nybyggnation upprättas endast fasaderna en gång, medans vid tillbyggnad finns det två versioner av varje fasadritning, alltså en för den nuvarande strukturen samt en för de planerade åtgärderna. 

Är du osäker på vad en fasadritning behöver innehålla? Vi hjälper dig gärna! Våra bygglovsexperter har över 10 års erfarenhet inom branschen och hjälper dig från planering till färdigt projekt.

Exempel på fasadritningar för bygglov – Tillbyggnad av villa
Exempel på fasadritningar för bygglov – Nybyggnation av villa

Letar du efter nya sommarmöbler? Titta på denna topplista!

Vi har samlat en topplista med de bästa sommarmöbler till ett schysst pris! Flera av dessa har många tusen recensioner och gratis hemleverans!

Exempel på fasadritningar för bygglov – Attefallshus

Vad är det för skillnad på fasadritning och konstruktionsritning?

Konstruktionsritningar är mer detaljerade än fasadritningar och används vid större byggnadsprojekt. Konstruktionsritningar skapas ofta av en byggnadskonstruktör eftersom de är mer komplexa och kräver mer detaljer. Bland annat beskriver de i detalj mått på väggar, tak och balkar, samt hur huset är byggt där till och med val skruvar och spik redovisas. Generellt så behöver du inte konstruktionsritningar förrän du har det tekniska samrådet med din kommun, medans en fasadritning skickas in i samband med din bygglovsansökan.

Vilka andra ritningar behövs vid bygglov?

Hjälpte denna artikeln dig?
2 av 2 tycker att artikeln är hjälpsam.

Varför inte köpa nya verktyg inför sommarens projekt?

Kika in topplistan med verktygen som vi tycker att du ska ha hemma!

Låt oss räkna fram ett pris för ditt projekt

mellan 9:00 och 17:00 helgfria vardagar

Över nöjda 300 customers
i 324+ projekt

4.9 av 5.0

4.9 av 5.0 utifrån 54 recensioner

Läs alla recensioner

Juli 2021, Via Hemsidan

Bra kvalité på handlingarna och leverans på utlovad tid.

Martin N
Juli 2021, Via Hemsidan
Johan
Juli, 2021, Via Hemsidan

U-värdesberäkningen gick mycket snabbt och smidigt och jag fick bra råd också.

Pelle M.
Ladda mer