fbpx

Fasadritning för ditt bygglov

Sammanfattning

 • En fasadritning är en illustration som förevisar en byggnads utseende från utsidan
 • Fasadritningen innehåller redogör även för mått samt placering av dörrar och fönster
 • Vid ändringar på en befintlig byggnad ska både nuvarande samt det tänkta utseendet redovisas

En fasadritning är en viktig del av din bygglovsansökan och visar hur din byggnad kommer att se ut utvändigt. Det är en illustrerad beskrivning som inkluderar detaljer som mått, färg, dörrar och fönster. LT Ingenjörsbyrå kan hjälpa dig med att upprätta en professionellt utförd fasadritning för ditt byggprojekt. Läs vidare för mer information om varför du behöver en fasadritning och vad den bör innehålla.

Innehåll

  fasadritning

  En fasadritning är en ritning som visar byggnadens alla fyra sidor rakt framifrån och beskriver hur byggnaden ser ut utvändigt. På fasadritningen redovisas utformningen på huset och det inkluderar detaljer såsom mått, färg, dörrar och fönster. I fasadritningen redovisas även vilket väderstreck fasaden vetter emot – det vill säga om fasaden riktas mot söder, norr, väst eller öst.

  Om du planerar att bygga om eller göra ändringar på en befintlig byggnad ska du redovisa det nuvarande utseendet, samt redovisa de nya planerade åtgärderna. Fasadritningar är alltid en krav när du ska ansöka om bygglov, men kan även vara när du planerar att göra mindre åtgärder såsom att ändra färg på byggnaden eller sätta in nya fönster och dörrar.

  Fasadritningar ingår i våra bygglovsritningar. En del husritningar är egentligen fasadritningar då husritningar är ett samlingsnamn för planritning, fasadritning samt sektionsritning. 

  Läs mer: Ritningar för Bygglov – Exempel och Tips 

  När behöver man en fasadritning?

  En fasadritning behövs när du planerar att bygga om, bygga nytt eller vill göra yttre ändringar på den befintliga fasaden. Det kan till exempel behövas om du planerar att bygga en tillbyggnad, om du ska göra markändringar eller om du ska installera en skorsten. Det kan även behövas en fasadritning vid enklare åtgärder, såsom att byta dörrar eller fönster om dessa innebär nya mått och på så vis påverkar den nuvarande strukturen. Beroende på detaljplanen för din tomt, kan det även krävas en fasadritning om du vill ändra färg på huset, byta taktäckningsmaterial eller generellt sett planerar att göra en åtgärd som ändrar byggnadens struktur.

  Även för nybygge krävs det en fasadritning som redovisar hur den nya byggnadens kommer att se ut, samt var på tomten byggnaden kommer att placeras.

  Du skickar in din fasadritning tillsammans med din bygglovsanmälan eller bygglovsansökan.

  Läs mer: Vilka ritningar för bygglov? 

  Vad ska redovisas i en fasadritning?

  I fasadritningen inkluderar du alla detaljer som berör byggnadens yttre fasad. Till exempel måste du redovisa marknivåer, mått för dörrar och fönster, samt alla trappor och ramper som tillhör byggnaden.

  Alla fasadritningar ska vara fackmannamässigt upprättade. Fasadritning för bygglov redovisas ofta i skala 1:100, men kan vara av lägre skala om det gäller större byggnader som ska upprättas.

  En fasadritning för bygglov ska redovisa följande:

  • Nya och tidigare marknivåer
  • Färg och material på fasadmaterialet
  • Färg och material på takmaterialet
  • Färg och material på övriga detaljer på huset
  • Skorsten
  • Fönster
  • Dörrar
  • Trappor
  • Ramper
  • Skärmtak
  • Åtgärder som berör tillbyggnad

  Några viktiga saker att tänka på när du upprättar fasadritningar för ditt bygglov:

  • Befintlig och planerad marknivå måste mötas inom din tomtgräns.
  • Markera tydligt vad det är för åtgärd som du planerar.
  • Måttsätt de åtgärder som är planeras att genomföras.
  • Innan tomtgräns ska även ett dike anläggas om det finns risk för att regnvatten rinner till grannfastigheten.
  • Eventuell gatulinje bör redovisas.
  • Om åtgärden är installation av eldstad ska placering och höjd på den nya skorstenen redovisas.
  Fasadritning 3

  Olika sorters fasadritningar

  Beroende av vilka åtgärder som du har planerat att genomföra kommer fasadritningarna att se olika ut. Vid nybyggnation upprättas endast fasaderna en gång, medan det vid tillbyggnad finns två versioner av varje fasadritning. Det vill säga en för det nuvarande utseendet samt en för de planerade åtgärderna. 

  Är du osäker på vad en fasadritning behöver innehålla? Vi hjälper dig gärna! Våra bygglovsexperter har över 10 års erfarenhet inom bygglovsritningar och hjälper dig från planeringsstadiet till färdigt projekt.

  Fasadritning 5
  Exempel på fasadritningar för bygglov – Tillbyggnad av villa
  Fasadritning 4
  Fasadritning 8
  Exempel på fasadritningar för bygglov – Nybyggnation av villa
  Fasadritning 7
  Fasadritning 9
  Exempel på fasadritningar för bygglov – Attefallshus

  Vad är det för skillnad på fasadritning och konstruktionsritning?

  Konstruktionsritningar är mer detaljerade än fasadritningar och används vid större byggnadsprojekt. De beskriver hur byggnaden eller byggnadsverket är sammansatt och med vilka material vilket innebär att denna typ av ritning inte är en husritningKonstruktionsritningar skapas ofta av en byggnadskonstruktör eftersom de kräver beräkningar. Bland annat beskriver de i detalj mått på väggar, tak och balkar, samt hur huset är byggt där till och med val av skruvar och spik redovisas. Generellt så behöver du inte konstruktionsritningar förrän du har det tekniska samrådet med din kommun, medan en fasadritning ska skickas in i samband med din bygglovsansökan. I vissa typer av ärenden krävs konstruktionsritningar tidigt i processen hos kommunen, men vid större ärenden tas de i regel alltid fram till det tekniska samrådet.

  Läs mer: Vanliga frågor om Bygglov 

  Vilka andra ritningar behövs vid bygglov?

  Övriga ritningar som du behöver till ditt bygglov:

  • Planritning
  • Sektionsritning
  • Situationsplan
  • Marksektionsritning
  • Markplaneringsritning
  • Nybyggnadskarta

  Vanliga frågor

  Du behöver en fasadritning när du planerar att göra ändringar på befintliga byggnader eller när du vill bygga nytt. Det kan även krävas vid mindre åtgärder som att ändra färg på huset eller installera nya fönster och dörrar.

  I en korrekt utförd fasadritning bör det finnas information om marknivåer, materialval för både väggar och tak, samt placering av skorsten, fönster, dörrar, trappor och ramper.

  Förutom en fasadritning behöver du oftast även inkludera planritning, sektionsritning, situationsplan, marksektionsritning och markplaneringsritning i din bygglovsansökan.

  Sammanfattning

  Sammanfattningsvis är en korrekt utförd fasadritning avgörande när du ansöker om bygglov eller planerar ändringar på din befintliga fastighet. Kontakta oss på LT Ingenjörsbyrå för att få hjälp med att upprätta din fasadritning eller boka ett kostnadsfritt möte med vår erfarna bygglovsexpert Laszlo.

  Vi har även andra informativa artiklar längre ner på sidan som kan vara till nytta för dig. Missa inte chansen att läsa vidare!

  Hjälpte artikeln dig?
  6 av 6 tycker att artikeln är hjälpsam.

  Samlad erfarenhet från mer än 1600 genomförda projekt och projektvärde på över 200 miljoner kronor!

  UNDVIK DESSA 7 VANLIGA MISSTAG NÄR DU SKA RENOVERA ELLER BYGGA UNDER 2024

  dont miss this

  Vill du läsa mer?

  Du hittar över 200 artiklar i vår faktabank. Vi har förklarat de krångliga bygglovsreglerna på ett enkelt sätt och i de allra flesta artiklar har vi bilder och illustrationer.

  Över 1600 nöjda kunder
  och mer än 1647 genomförda projekt

  4.9 av 5.0

  LT Ingenjörsbyrå är en helhets leverantör av bygglovsritningar, vi har 4,9 betyg.

  Läs alla recensioner

  Jag fick snabb hjälp av LT Ingenjörsbyrå med brandskyddsbeskrivning när jag skulle ändra verksamhet i min fastighet. De förklarade processen och var tillgängliga även under bygget för frågor och ändringar tillsammans med entreprenören.

  Basil M. — Lund

  Brandskyddsbeskrivning var ingenting som vi hade räknat med behövs till bygglovet, men Laszlo förklarade vikten av denna projektering och kommunen krävde även detta inför tekniskt samråd. Vi sparade över 50 000 kr på att slippa brandklassade fönster och dörrar efter att vi gjorde en strålningsberäkning.

  Annika T. — Täby

  Kommunen krävde brandskyddsbeskrivning för vår nybyggda villa med en carport. Laszlo hjälpte oss snabbt med en strålningsberäkning för att kommunen skulle ge oss ett startbesked.

  Peter A. — Stockholm
  Ladda mer