Vad är en fasadritning?

LT Ingenjörsbyrå hjälper dig att upprätta en fackmannamässigt utförd fasadritning för ditt bygglovsprojektl

En fasadritning är en ritning som visar byggnadens alla fyra sidor rakt framifrån. Om åtgärderna berör en befintlig byggnad ska det befintliga utseendet redovisas och sedan det planerade åtgärderna på den nya fasaden. Du ska ange vilket vädersträck som fasaden vätter emot. Fasadritningar ingår i våra bygglovsritningar.

En fasadritning för bygglov ska redovisa följande:

 • Nya och gamla marknivåer
 • Färg och material på fasadmaterialet
 • Färg och material på takmaterialet
 • Färg och material på övriga detaljer på huset
 • Skorsten
 • Fönster
 • Dörrar
 • Trappor
 • Ramper
 • Skärmtak
 • Åtgärder som berör tillbyggnad

Fasadritningen för bygglov är ofta i skala 1:100, ska vara skalenlig. Fasadritningarna kan vara av lägre skala om det är stora byggnader som ska upprättas. Alla fasadritningar ska vara fackmannamässigt upprättade.

Några viktiga saker att tänka på när du upprättar fasadritningar för ditt bygglov:

 • Befintlig och planerad marknivå måste mötas inom din tomtgräns.
 • Markera tydligt vad det är för åtgärd som du planerar.
 • Måttsätt de åtgärder som är planerade att genomföras.
 • Innan tomtgräns ska även ett dike anläggas om det finns risk för att regnvatten rinner till grannfastigheten.
 • Eventuell gatulinje bör redovisas.
 • Om åtgärden är installation av eldstad ska placering och höjd på den nya skorstenen redovisas.

Olika sorters fasadritningar

Beroende av vilka åtgärder som du har planerat att genomföra kommer fasadritningarna att se olika ut. Vid nybyggnation upprättas endast fasaderna en gång, medans vid tillbyggnad finns det två versioner av varje fasadritning.

Behöver du professionell hjälp med dina ritningar för ett snabbare bygglov?

Vi har slutfört hundratals liknande projekt och ser till att du snabbt får slutbesked från kommunen.

Ring 033-659 09 30

mellan 8:00 och 17:00 helgfria vardagar

Exempel på fasadritningar för bygglov – Tillbyggnad av villa
Exempel på fasadritningar för bygglov – Nybyggnation av villa

Behöver du professionell hjälp med dina ritningar för ett snabbare bygglov?

Vi har slutfört hundratals liknande projekt och ser till att du snabbt får slutbesked från kommunen.

Ring 033-659 09 30

mellan 8:00 och 17:00 helgfria vardagar

Exempel på fasadritningar för bygglov – Attefallshus

Övriga ritningar

Övriga ritningar som du behöver till ditt bygglov:

 • Planlösning
 • Sektionsritning
 • Situationsplan
 • Marksektionsritning
 • Markplaneringsritning
 • Nybyggnadskarta

Hjälpte denna artikeln dig?
1 av 1 tycker att artikeln är hjälpsam.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev och få möjligheten att vinna ritningar för 9 000 kr till ditt nästa bygglovsprojekt

Vi drar kontinuerligt vinnare under året!

Låt oss räkna fram ett pris för ditt projekt

mellan 8:00 och 17:00 helgfria vardagar

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev och få möjligheten att vinna ritningar för 9000 kr till ditt nästa bygglovsprojekt

Vi tilldelar slumpmässiga prenumeranter varje vecka!

Nej tack

Över nöjda 300 customers
i 324+ projekt

4.9 av 5.0

4.9 av 5.0 utifrån 54 recensioner

Läs alla recensioner

Juli 2021, Via Hemsidan
Johan
Juli 2021, Via Hemsidan

Bra kvalité på handlingarna och leverans på utlovad tid.

Martin N
Juli, 2021, Via Hemsidan

U-värdesberäkningen gick mycket snabbt och smidigt och jag fick bra råd också.

Pelle M.
Ladda mer