En sektionsritning visar ett snitt genom byggnaden. Snittets placering redovisas på planlösningen. Sektionsritningar precis som alla andra bygglovsritningar ska vara fackmannamässigt upprättade.

En sektionsritning ska redovisa följande:

 • Rumshöjder
 • Byggnadshöjd
 • Nockhöjd
 • Totalhöjd
 • Bjälklagens placering
 • Nivån för färdigt golv (FG)
 • Taklutning
 • Grundläggning

En sektionsritning ska vara skalenlig, normalt används skala 1:100.

För de byggnader som har flera olika konstruktioner, antalet våningar samt olika taklutning ska flera sektionsritningar upprättas.

Sektionsritning för enbostadshus

 

Olika sorters sektionsritningar

Beroende på vad för projekt som ska utföras så kan ritningarna se något annorlunda ut. Ritningar till garage, uterum och attefallshus exempel på några typer av byggnader där du kan komma att behöva en sektionsritning.

 

Sektionsritning för uterum

LT Ingenjörsbyrå hjälper dig med alla dina bygglovsritningar. Här visas hur en sektionsritning för uterum.

 

Sektionsritning för attefallshus

LT Ingenjörsbyrå AB hjälper dig med alla bygglovsritningar du behöver för ditt bygglov. Här ser du en sektionsritning för ett attefallshus och vad som behöver vara med på ritningen.

 

Sektionsritning för garage

LT Ingenjörsbyrå AB har färdiga ritningar för ditt garage eller carport. Detta ritningar är väldigt kostnadseffektiva jämfört med att ta fram egna ritningar.

 

Övriga ritningar

Övriga ritningar som du behöver till ditt bygglov:

 • Planlösning
 • Fasadritning
 • Situationsplan
 • Marksektionsritning
 • Markplaneringsritning
 • Nybyggnadskarta
Vinn bygglovspaket varje vecka!Ritningar för totalt 9 000 kr för ditt projekt!
Få offert på bygglovsritningar inom 1 minut!Räkna ut mitt pris nu!