fbpx

Situationsplan - För smidigt Bygglov

Sammanfattning

 • En situationsplan är en illustration som förevisar en tomt från ovan
 • På situationsplanen framgår även placeringen av byggnader och omgivningen i övrigt
 • Situationsplanen är en av de mer vitala delarna vid en ansökan om bygglov

En situationsplan är en viktig illustration som ger en överblick över tomten och byggnaderna på den. Den används vid ansökningar om tillbyggnad eller nybyggnation av fastigheter.

Läs mer: Situationsplan – Projektanpassad 

Innehåll

  situationsplan
  En situationsplan är en illustration från ovan som förevisar tomten, dess byggnader samt omgivningen och används vid tillbyggnad eller nybyggnation på en fastighet.
   
  Situationsplanen tas fram utifrån en nybyggnadskarta som tillhandahålls av respektive kommun. Det skall tydligt framgå vilken typ av åtgärd som planeras. Man bör undvika att ta bort eller förändra ursprungliga föremål på nybyggnadskartan och endast göra tillägg på det man avser att åtgärda/förändra.
   
  Situationsplanen ritas vanligtvis i skala 1:400 eller 1:500. Värt att ha i beaktande är att en situationsplan bör vara maximalt ett år gammal om man avser att bifoga den som underlag till en bygglovsansökan då kommunerna regelbundet uppdaterar nybyggnadskartorna.
   
  Kommunerna kräver vanligtvis att situationsplanen är fackmannamässigt gjord och respektive kommun har tolkningsrätt på vad som är att anse som fackmannamässigt. Situationsplanen är en central beståndsdel i bygglovsritningar tillsammans med bland annat planritning och sektionsritning.

  Situationsplanen skall visa följande:

  • Den tillkommande byggnaden eller byggnadsförändringens placering på tomten
  • Totalmåttet på den aktuella byggnaden
  • Avstånd till tomtgränserna samt nordpil
  • Avstånd till eventuell allmän väg
  • Avstånd till befintlig bebyggelse samt placeringen på denna
  • Intilliggande fastigheter
  • Anslutning till vatten och avlopp
  Ritningar 3 829x1024 1

  Exempel på situationsplan

  Nedan finner du några exempel på situationsplaner som vi har använt i tidigare projekt.

  Situationsplan fritidshus 1024x724 1
  Bygglovsritningar6

  Vanliga frågor

  En situationsplan tas vanligtvis fram utifrån en nybyggnadskarta som tillhandahålls av kommunen. Det är viktigt att tydligt visa vilken typ av åtgärd som planeras och undvika att ta bort eller förändra ursprungliga föremål på kartan.

  Situationsplanen ritas vanligtvis i skala 1:400 eller 1:500.

  För bästa resultat bör en situationsplan vara maximalt ett år gammal när den bifogas som underlag till bygglovsansökan, eftersom kommunerna regelbundet uppdaterar nybyggnadskartorna.

  Kommunerna har sina egna tolkningar av vad som anses vara fackmannamässigt gjord plan. Det är viktigt att konsultera respektive kommuns riktlinjer och anlita professionella för att uppfylla dessa krav.

  Situationsplanen ska tydligt visa den tillkommande byggnadens placering på tomten, totalmåttet på byggnaden, avstånd till tomtgränserna och nordpilen, avstånd till eventuell allmän väg, avstånd till befintlig bebyggelse samt placeringen på denna, intilliggande fastigheter och anslutning till vatten och avlopp.

  Sammanfattning

  Sammanfattningsvis är en korrekt utförd situationsplan avgörande vid ansökningar om bygglov. Genom att följa riktlinjer och använda professionella tjänster kan du säkerställa att din ansökan blir framgångsrik. Vill du lära dig mer om andra aspekter inom byggprocessen? Ta gärna en titt på våra andra informativa artiklar längre ner på sidan eller boka ett kostnadsfritt möte med vår erfarna bygglovsexpert Laszlo!

  Hjälpte artikeln dig?
  11 av 15 tycker att artikeln är hjälpsam.

  7 vanliga misstag att undvika när du söker bygglov

  Jag har genomfört över 1500 bygglovsansökaningar sedan starten av LT Ingenjörsbyrå 2017.

  Jag har sammanställt de vanligaste misstagen som jag har upptäckt att privatpersoner OFTA missar när de försöker göra bygglovet själva. Ta del av vår kostnadsfria guide!

  Vill du läsa mer?

  Du hittar över 200 artiklar i vår faktabank. Vi har förklarat de krångliga bygglovsreglerna på ett enkelt sätt och i de allra flesta artiklar har vi bilder och illustrationer.

  Över 1600 nöjda kunder
  och mer än 1647 genomförda projekt

  4.9 av 5.0

  LT Ingenjörsbyrå är en helhets leverantör av bygglovsritningar, vi har 4,9 betyg.

  Läs alla recensioner

  Jag fick snabb hjälp av LT Ingenjörsbyrå med brandskyddsbeskrivning när jag skulle ändra verksamhet i min fastighet. De förklarade processen och var tillgängliga även under bygget för frågor och ändringar tillsammans med entreprenören.

  Basil M. — Lund

  Brandskyddsbeskrivning var ingenting som vi hade räknat med behövs till bygglovet, men Laszlo förklarade vikten av denna projektering och kommunen krävde även detta inför tekniskt samråd. Vi sparade över 50 000 kr på att slippa brandklassade fönster och dörrar efter att vi gjorde en strålningsberäkning.

  Annika T. — Täby

  Kommunen krävde brandskyddsbeskrivning för vår nybyggda villa med en carport. Laszlo hjälpte oss snabbt med en strålningsberäkning för att kommunen skulle ge oss ett startbesked.

  Peter A. — Stockholm
  Ladda mer