fbpx

Situationsplan 2023 - För smidigt Bygglov

Sammanfattning

 • En situationsplan är en illustration som förevisar en tomt från ovan
 • På situationsplanen framgår även placeringen av byggnader och omgivningen i övrigt
 • Situationsplanen är en av de mer vitala delarna vid en ansökan om bygglov

En situationsplan är en viktig illustration som ger en överblick över tomten och byggnaderna på den. Den används vid ansökningar om tillbyggnad eller nybyggnation av fastigheter.

Innehåll

  situationsplan, Situationsplan 2023 – För smidigt Bygglov​
  En situationsplan är en illustration från ovan som förevisar tomten, dess byggnader samt omgivningen och används vid tillbyggnad eller nybyggnation på en fastighet.
   
  Situationsplanen tas fram utifrån en nybyggnadskarta som tillhandahålls av respektive kommun. Det skall tydligt framgå vilken typ av åtgärd som planeras. Man bör undvika att ta bort eller förändra ursprungliga föremål på nybyggnadskartan och endast göra tillägg på det man avser att åtgärda/förändra.
   
  Situationsplanen ritas vanligtvis i skala 1:400 eller 1:500. Värt att ha i beaktande är att en situationsplan bör vara maximalt ett år gammal om man avser att bifoga den som underlag till en bygglovsansökan då kommunerna regelbundet uppdaterar nybyggnadskartorna.
   
  Kommunerna kräver vanligtvis att situationsplanen är fackmannamässigt gjord och respektive kommun har tolkningsrätt på vad som är att anse som fackmannamässigt. Situationsplanen är en central beståndsdel i bygglovsritningar tillsammans med bland annat planritning och sektionsritning.

  Situationsplanen skall visa följande:

  • Den tillkommande byggnaden eller byggnadsförändringens placering på tomten
  • Totalmåttet på den aktuella byggnaden
  • Avstånd till tomtgränserna samt nordpil
  • Avstånd till eventuell allmän väg
  • Avstånd till befintlig bebyggelse samt placeringen på denna
  • Intilliggande fastigheter
  • Anslutning till vatten och avlopp
  situationsplan, Situationsplan 2023 – För smidigt Bygglov​

  Exempel på situationsplan

  Nedan finner du några exempel på situationsplaner som vi har använt i tidigare projekt.

  situationsplan, Situationsplan 2023 – För smidigt Bygglov​

  Undvik dessa 7 misstag när du söker Bygglov!

  Ange din e-post så skickar jag dig PDF inom 2 minuter!

  situationsplan, Situationsplan 2023 – För smidigt Bygglov​

  Vanliga frågor

  En situationsplan tas vanligtvis fram utifrån en nybyggnadskarta som tillhandahålls av kommunen. Det är viktigt att tydligt visa vilken typ av åtgärd som planeras och undvika att ta bort eller förändra ursprungliga föremål på kartan.

  Situationsplanen ritas vanligtvis i skala 1:400 eller 1:500.

  För bästa resultat bör en situationsplan vara maximalt ett år gammal när den bifogas som underlag till bygglovsansökan, eftersom kommunerna regelbundet uppdaterar nybyggnadskartorna.

  Kommunerna har sina egna tolkningar av vad som anses vara fackmannamässigt gjord plan. Det är viktigt att konsultera respektive kommuns riktlinjer och anlita professionella för att uppfylla dessa krav.

  Situationsplanen ska tydligt visa den tillkommande byggnadens placering på tomten, totalmåttet på byggnaden, avstånd till tomtgränserna och nordpilen, avstånd till eventuell allmän väg, avstånd till befintlig bebyggelse samt placeringen på denna, intilliggande fastigheter och anslutning till vatten och avlopp.

  Sammanfattning

  Sammanfattningsvis är en korrekt utförd situationsplan avgörande vid ansökningar om bygglov. Genom att följa riktlinjer och använda professionella tjänster kan du säkerställa att din ansökan blir framgångsrik. Vill du lära dig mer om andra aspekter inom byggprocessen? Ta gärna en titt på våra andra informativa artiklar längre ner på sidan eller boka ett kostnadsfritt möte med vår erfarna bygglovsexpert Laszlo!

  Hjälpte artikeln dig?
  10 av 14 tycker att artikeln är hjälpsam.

  Över 1600 nöjda kunder
  och mer än 1647 genomförda projekt

  4.9 av 5.0

  Läs alla recensioner

  Juni 2023

  Fick hjälp med kompletta ritningar till bygglovet. LT Ingenjörsbyrå är både professionella samt kundvänliga. Kan varmt rekommendera dem till andra som behöver hjälp med ritningar / bygglov etc. Sparade otroligt många timmar!

  Johan H. — Malmö
  Juni 2023

  Mycket nöjd med bemötandet och tålamod, då många uppmätningar gjordes från min sida pga. Att ritningar slarvats bort av Malmö stad. Slutresultatet blev mycket bra och LT tog hand om att skicka in bygganmälan åt mig.

  Robert O.
  Juni 2023

  Tjänstvilligt bemötande och professionell leverens. Kommer gärna tillbaka!

  Hasse Johansson
  Ladda mer