fbpx

Vad kostar en detaljplan? - Allt du behöver veta

SAMMANFATTNING

 • Vill du veta vad en detaljplan är och hur den påverkar byggprocessen?
 • Läs vidare för att få svar på vanliga frågor om detaljplaner, inklusive kostnader, tidsramar och regler som gäller.
 • Upptäck hur en detaljplan kan forma framtidens stadsutveckling och säkerställa harmoni mellan bebyggelse och grönområden.

Innehåll

  blog post bnr

  Vad är en detaljplan?

  En detaljplan är en juridiskt bindande plan som reglerar hur mark och bebyggelse får användas inom ett område. Detaljplanen bestämmer bland annat vilken typ av bebyggelse som får uppföras, var byggnader ska placeras och vilka grönområden som ska finnas. Läs mer om vad en detaljplan är här.

  Vem ansvarar för att ta fram en detaljplan?

  Det är kommunen som har ansvaret för att ta fram och anta en detaljplan. Processen innefattar flera steg, såsom utredningar, samråd med berörda parter och granskning av planförslaget. Mer information om detta finns på Lantmäteriets webbplats.

  Hur lång tid tar det att få igenom en detaljplan?

  Tiden det tar att få igenom en detaljplan kan variera beroende på olika faktorer, men i genomsnitt tar det cirka ett till två år från start till dess att planen vinner laga kraft. Under denna tid genomgår planförslaget flera remissinstansers granskning samt möjlighet till överklaganden. Läs mer om genomförandetiden för en detaljplan här.

  Kan du ge exempel på vad en detaljplan kan innehålla?

  En detaljplan kan innehålla bestämmelser om bland annat:

  • Vilken typ av bebyggelse som får uppföras (exempelvis bostäder, kontor eller industri)
  • Hur hög byggnaderna får vara
  • Var byggnader ska placeras på tomten
  • Vilka grönområden och parker som ska finnas
  • Trafiklösningar och parkeringsplatser

  Detaljerade exempel på vad en detaljplan kan innehålla finns på Boverkets webbplats under deras guide om detaljplanebestämmelser.

  Behöver man ett bygglov även om det finns en detaljplan?

  Ja, även om det finns en godkänd detaljplan behövs fortfarande ett separat bygglov för att få lov att uppföra eller ändra befintliga byggnader. Detaljer kring ansökan och processen för att få ett bygglov hittar du i vår artikel om bygglov här.

  När blir en detaljplan laga kraft?

  En detaljplan blir laga kraft när den har vunnit formell rättskraft. Det innebär att eventuella överklaganden har prövats och avslutats, och planen kan börja tillämpas. Mer information om detta finns på Lantmäteriets webbplats.

  Vilka regler gäller för en detaljplan?

  Reglerna som gäller för en detaljplan framgår av planens bestämmelser och syftar till att styra hur marken får användas inom det aktuella området. Boverket ger ut föreskrifter och allmänna råd om bland annat beteckningar i detaljplaner samt kartframställning. Läs mer på Boverkets webbplats.

  Vad är beteckningar i en detaljplan?

  Beteckningar i en detaljplan är symboler eller text som används för att ange olika typer av markanvändning eller byggnader inom ett område. Exempel på beteckningar kan vara bostadsbebyggelse, grönområde, parkering eller industriområde. Mer information om beteckningar hittar du på Boverkets webbplats under deras guide om detaljplanebeteckningar.

  Var kan jag hitta en karta över en detaljplan?

  En karta över en detaljplan finns oftast tillgänglig hos kommunen där planen gäller. Du kan även kontakta Lantmäteriet för att få information om var du kan hitta kartan. Mer information om detta finns på Lantmäteriets webbplats.

  Vad kostar det att ta fram en detaljplan?

  Kostnaden för att ta fram en detaljplan varierar beroende på flera faktorer, såsom storlek och komplexitet av området samt hur mycket utredningsarbete som krävs. Generellt sett är det kommunen som bekostar arbetet med att ta fram och anta en detaljplan, men i vissa fall kan markägare eller byggherrar bli delaktiga i finansieringen. Det är därför bäst att kontakta din kommun för mer specifik information om kostnaderna.

  FaktorPåverkan på kostnaden
  Områdets storlekStörre områden kräver mer arbete och resurser, vilket kan öka kostnaderna.
  Komplexitet av planeringenOm det finns särskilda utmaningar eller krav för området kan detta påverka kostnaderna.
  UtredningsarbeteOm det behövs omfattande utredningar, till exempel miljökonsekvensbeskrivningar, kan kostnaderna öka.

  Vanliga frågor (FAQ)

  En detaljplan är en juridiskt bindande plan som reglerar hur mark och bebyggelse får användas inom ett område.

  Tiden det tar att få igenom en detaljplan kan variera beroende på olika faktorer, men i genomsnitt tar det cirka ett till två år från start till dess att planen vinner laga kraft.

  Nej, även om det finns en godkänd detaljplan behövs fortfarande ett separat bygglov för att få lov att uppföra eller ändra befintliga byggnader.

  Det är kommunen som har ansvaret för att ta fram och anta en detaljplan.

  En karta över en detaljplan finns oftast tillgänglig hos kommunen där planen gäller. Du kan även kontakta Lantmäteriet för att få information om var du kan hitta kartan.

  Kostnaden för att ta fram en detaljplan varierar beroende på flera faktorer, såsom storlek och komplexitet av området samt hur mycket utredningsarbete som krävs. Kontakta din kommun för mer specifik information om kostnaderna.

  En detaljplan blir laga kraft när den har vunnit formell rättskraft efter eventuella överklaganden och prövningar.

  Reglerna som gäller för en detaljplan framgår av planens bestämmelser och syftar till att styra hur marken får användas inom det aktuella området.

  Sammanfattning

  En detaljplan är en juridiskt bindande plan som reglerar markens användning inom ett visst område. Det tar vanligtvis cirka ett till två år att få igenom en detaljplan, och trots dess existens krävs fortfarande ett bygglov för att uppföra eller ändra befintliga byggnader. Kostnaden för att ta fram en detaljplan varierar beroende på olika faktorer, såsom storlek och komplexitet av området samt utredningsarbete som krävs.

  Samlad erfarenhet från mer än 1600 genomförda projekt och projektvärde på över 200 miljoner kronor!

  UNDVIK DESSA 7 VANLIGA MISSTAG NÄR DU SKA RENOVERA ELLER BYGGA UNDER 2024

  dont miss this

  Hjälpte artikeln dig?
  2 av 2 tycker att artikeln är hjälpsam.

  Vill du läsa mer?

  Du hittar över 200 artiklar i vår faktabank. Vi har förklarat de krångliga bygglovsreglerna på ett enkelt sätt och i de allra flesta artiklar har vi bilder och illustrationer.

  Över 1600 nöjda kunder
  och mer än 1647 genomförda projekt

  4.9 av 5.0

  LT Ingenjörsbyrå är en helhets leverantör av bygglovsritningar, vi har 4,9 betyg.

  Läs alla recensioner

  Jag fick snabb hjälp av LT Ingenjörsbyrå med brandskyddsbeskrivning när jag skulle ändra verksamhet i min fastighet. De förklarade processen och var tillgängliga även under bygget för frågor och ändringar tillsammans med entreprenören.

  Basil M. — Lund

  Brandskyddsbeskrivning var ingenting som vi hade räknat med behövs till bygglovet, men Laszlo förklarade vikten av denna projektering och kommunen krävde även detta inför tekniskt samråd. Vi sparade över 50 000 kr på att slippa brandklassade fönster och dörrar efter att vi gjorde en strålningsberäkning.

  Annika T. — Täby

  Kommunen krävde brandskyddsbeskrivning för vår nybyggda villa med en carport. Laszlo hjälpte oss snabbt med en strålningsberäkning för att kommunen skulle ge oss ett startbesked.

  Peter A. — Stockholm
  Ladda mer