fbpx

Bygglov Pool - Regler & Krav

Sammanfattning

 • Vanligtvis krävs inte ett bygglov för att bygga en pool men det kan krävas i vissa fall och detta varierar från kommun till kommun
 • Exempel på när det vanligtvis krävs bygglov för pool är om poolen omgärdas av plank som är högre än 1,1 m
 • Kom ihåg att det finns många andra krav vid byggnation av pool, exempelvis åtgärder för att förhindra drunkningsolyckor

Hur härligt vore det inte att en varm sommardag kunna svalka sig i en härlig pool som bara är några meter bort från ditt hus? Utöver det faktum att det är en lyxig detalj så är det dessutom något som troligtvis kommer öka värdet på fastigheten. Det kan även vara ett bra alternativ till allmänna badplatser med tanke på den senaste pandemin som drabbat världen. Nedan reder vi ut vad som gäller när du vill bygga en egen pool.

Innehåll

  Bygglov pool

  Hur härligt vore det inte att en varm sommardag kunna svalka sig en i härlig pool som bara är några meter bort från ditt hus? Utöver det faktum att det är en lyxig detalj så är det dessutom något som troligtvis kommer öka värdet på fastigheten. Det kan även vara ett bra alternativ till allmänna badplatser med tanke på den senaste pandemin som drabbat världen. Nedan reder vi ut vad som gäller när du vill bygga en egen pool.

  Läs mer: Bygga Pool – Tips och Råd inför Poolbygget 

  När behövs bygglov för pool?

  Beroende på poolens utformning krävs olika typer av åtgärder, exempelvis anmälan eller ansökan om bygglov. Grundregeln är att en pool inte kräver ett bygglov men det beror på hur utformningen ser ut i övrigt. 

   

  Bygglov krävs när:

  • Du ska placera poolen ovanpå marken.
  • Om det står i detaljplanen att det krävs lov för att schakta/spränga.
  • Du vill uppföra ett plank runt poolen som är högre än 1,1 meter från marken.
  • Uppföra ett trädäck eller en altan runt poolen, om den på något ställe är högre än 1,2 meter från marken.
  • Om du bygger ett tak över poolen som sticker upp från vattennivån.

  Bygger man till ett tak över poolen, vilket är relativt vanligt i Sverige, så kan taket i sig kräva ett bygglov.

  Om du ansluter poolen till kommunalt vatten så krävs en anmälan till kommunen. Det finns inga krav gällande avståndet mellan tomtgräns och pool, men poolen får dock inte påverka din grannes mark och jord.

  Läs mer: Pool ovan mark 

  Andra viktiga åtgärder vid byggnation av pool

  Ett annat viktigt krav som ställs på pooler och bassänger är åtgärder för att minimera risken för drunkningsolyckor. I Boverkets byggregler ställs höga krav på att bassänger och pooler skall ha ordentligt skydd där barnolycksfall skall prioriteras särskilt. Ansvar för att dessa krav uppfylls ansvarar fastighetsägaren för. Även i ordningslagen ställs krav och där framgår att det är anläggningens ägare som bär ansvaret för att säkerheten säkerställs. Boverkets regler gäller fasta pooler och bassänger på tomtmark medan ordningslagen omfattar alla bassänger, oavsett fast eller lös, på både allmän och privat mark. 

  Boverket ställer krav om skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 cm, vilket nästintill alla pooler och bassänger som skall nyttjas för bad är. Lämpliga åtgärder kan vara att ha ett staket på 0,9 m som är konstruerat för att hindra barn från att klättra över eller krypa under. Har man någon form av grind eller öppning så ska denna lämpligen säkras med lås. Ett annat alternativ kan vara att använda skyddsnät eller presenning som har högst 50 mm maskvidd och som är starkt nog att hålla emot vikten av ett barn. Givetvis finns det fler lösningar som fungerar men det är upp till fastighetsägaren att kunna visa att den alternativa lösningen är lika säker som exemplen som nämns ovan. Läs mer om skydd mot olyckor på tomter hos Boverket.

  Vi rekommenderar alltid att du som har för avsikt att bygga pool kontaktar byggnadsnämnden i din kommun innan du påbörjar bygget. Detta för att stämma av kring vilka åtgärder och tillstånd, som exempelvis bygglovsritningar eller marklov, som krävs samt för att föra en dialog kring hur du tänkt upprätthålla säkerheten. Om du påbörjar bygget utan att inneha rätt tillstånd kan du bli skyldig att betala vite och även bli tvungen att riva din pool. Du kan i vissa fall även använda dig av samma regler som för växthus om du vill använda ytan som en typ av friggebod. Du är alltid välkommen att kontakta oss på LT Ingenjörsbyrå för rådgivning gällande bygget av din nya pool!

  Får man bygga pool vid tomtgräns?

  JA, är det korta svaret. Vi rekommenderar alltid att du diskuterar med dina grannar innan du påbörjar ditt projekt. Grannarna kan uppleva att de blir störda av din pool eller altanen runt poolen. Då kan kommunen starta ett tillsynsärende och även om poolen i sig inte är bygglovspliktig kan du bli tvungen att göra åtgärder eller i värsta fall ta bort poolen från tomtgränsen.

  Hur högt får ett pooltak vara utan bygglov?

  Tyvärr är det svårt att ge dig ett konkret svar, se svaren från olika kommuner nedan:

  Stockholm StadOm du önskar att sätta upp ett pooltak så är detta bygglovspliktigt om det är över 1,8 meter.

  Vellinge kommunÄr högsta höjden på pooltaket över 60 cm kräver det bygglov och räknas in i din byggrätt.

  Järfälla kommunEtt pooltaksom är högre än 1 meter vid högsta punkten behöver du ansöka
  om lov. Om det är 1,8 meter eller högre räknas det även som byggarea.

  Mullsjö kommun Om ett pooltakhar en sådan höjd att människor kan vistas där utgör det
  enligt praxis en byggnad för vilken bygglov krävs. En pooltakskonstruktionkan
  på håll ge ett visuellt intryck av att vara en växthusliknande byggnad.

   

  Rättsfall gällande pooltak

  Bygglov-pooltak

  I en dom från mark- och miljödomstolen, MMD Växjö 2011-07-05 mål nr P 1857-11, ansågs ett bågformat pooltak med en längd på tio meter och en högsta punkt på 1,80 meter vara en byggnad enligt plan- och bygglagen (ÄPBL).

  Detta betyder att pooltaket är bygglovspliktigt.

  Vanliga frågor

  Beroende på poolens utformning krävs olika typer av åtgärder, exempelvis anmälan eller ansökan om bygglov. Grundregeln är att en pool inte kräver ett bygglov men det beror på hur utformningen ser ut i övrigt.

  • Du ska placera poolen ovanpå marken.
  • Om det står i detaljplanen att det krävs lov för att schakta/spränga.
  • Du vill uppföra ett plank runt poolen som är högre än 1,1 meter från marken.
  • Uppföra ett trädäck eller en altan runt poolen, om den på något ställe är högre än 1,2 meter från marken.
  • Om du bygger ett tak över poolen som sticker upp från vattennivån.

  Ett annat viktigt krav som ställs på pooler och bassänger är åtgärder för att minimera risken för drunkningsolyckor. I Boverkets byggregler ställs höga krav på att bassänger och pooler ska ha ordentligt skydd där barnolycksfall prioriteras särskilt. Ansvar för att dessa krav uppfylls ansvarar fastighetsägaren för.

  Sammanfattning

  Sammanfattningsvis, när det kommer till bygglov och regler för pooler, kan det vara en komplex process beroende på olika faktorer såsom utformning och placering. Vi rekommenderar alltid att kontakta oss på LT Ingenjörsbyrå för rådgivning och hjälp med din nya pool. Glöm inte att läsa våra andra artiklar längre ner på sidan för mer information om bygglov och konstruktion.

  Boka även ett kostnadsfritt möte med vår bygglovsexpert Laszlo för att få personlig rådgivning och professionell hjälp med ditt projekt.

  Hjälpte artikeln dig?
  10 av 10 tycker att artikeln är hjälpsam.

  Samlad erfarenhet från mer än 1600 genomförda projekt och projektvärde på över 200 miljoner kronor!

  UNDVIK DESSA 7 VANLIGA MISSTAG NÄR DU SKA RENOVERA ELLER BYGGA UNDER 2024

  dont miss this

  Vill du läsa mer?

  Du hittar över 200 artiklar i vår faktabank. Vi har förklarat de krångliga bygglovsreglerna på ett enkelt sätt och i de allra flesta artiklar har vi bilder och illustrationer.

  Över 1600 nöjda kunder
  och mer än 1647 genomförda projekt

  4.9 av 5.0

  LT Ingenjörsbyrå är en helhets leverantör av bygglovsritningar, vi har 4,9 betyg.

  Läs alla recensioner

  Jag fick snabb hjälp av LT Ingenjörsbyrå med brandskyddsbeskrivning när jag skulle ändra verksamhet i min fastighet. De förklarade processen och var tillgängliga även under bygget för frågor och ändringar tillsammans med entreprenören.

  Basil M. — Lund

  Brandskyddsbeskrivning var ingenting som vi hade räknat med behövs till bygglovet, men Laszlo förklarade vikten av denna projektering och kommunen krävde även detta inför tekniskt samråd. Vi sparade över 50 000 kr på att slippa brandklassade fönster och dörrar efter att vi gjorde en strålningsberäkning.

  Annika T. — Täby

  Kommunen krävde brandskyddsbeskrivning för vår nybyggda villa med en carport. Laszlo hjälpte oss snabbt med en strålningsberäkning för att kommunen skulle ge oss ett startbesked.

  Peter A. — Stockholm
  Ladda mer