fbpx

Rita Hus Själv - En Komplett Guide 2023

Sammanfattning

 • Börja med att göra en övergripande skiss på huset och dess utformning
 • Det är kommunen som bestämmer vilka ytterligare ritningar du behöver upprätta
 • Det rekommenderas att du använder dig av ett datorprogram för att skapa tydliga ritningar

Välkommen till vår kompletta guide för dig som vill rita hus själv! Att designa ditt eget drömhus ger dig möjligheten att skapa något unikt och anpassat efter dina behov. Men innan du sätter igång med ritandet är det viktigt att ha koll på vad som krävs för att få ett godkänt bygglov och undvika onödiga förseningar i processen. I den här artikeln kommer vi guida dig steg för steg genom ritningsprocessen, ge tips på programvaror som underlättar arbetet och dela med oss av våra bästa råd för att skapa tydliga och professionella husritningar. Låt oss börja!

Innehåll

  rita hus, Rita Hus Själv – En Komplett Guide 2023

  När du väljer att bygga nytt hus har du möjligheten att själv bestämma utformning, storlek och prisklass på byggnaden utefter dina egna önskemål. Bygglovsritningarna utgör en stor del av bygglovsprocessen och är oerhört viktiga för ett lyckat projekt. Är dina ritningar rätt utförda undviker du förseningar i bygglovsansökan, samt minskar risken för missförstånd när huset väl ska byggas. Oftast genomförs bygglovsritnigar av fackmannamässiga konsulter, men idag är det även enkelt att själv rita hus online via digitala plattformar. Här har vi samlat våra bästa tips och har skapat en steg-för-steg- guide för dig som vill rita hus själv.

   

  Är du redo att börja rita ditt hus på en gång? Använd vårt kostnadsfria verktyg nedan.

  Vad är husritningar och när behövs de?

  Att skapa husritningar är en process som innebär att du skapar en detaljerad ritning över husets utformning och mått, samt redovisar vart fönster och väggar ska placeras. Dessa skickas in till din kommun i samband med din bygglovsansökan. I bygglovsritningarna ingår det flera olika ritningar som vi diskuterar i mer detalj längre ned. 

  Husritningar behövs när du ska bygga nytt hus eller om du ska göra en omfattande ändring eller utbyggnad av en befintlig byggnad. Dessa ritas ofta av professionella arkitekter eller bygglovsexpeter, då det är viktigt att ritningarna har korrekt skala, mått och utformning av huset.

  Har du fler frågor?
  Boka ett möte med Laszlo!

  Boka Samtal med Laszlo

  Ritningar

  Vilka ritningar behöver man för att bygga hus?

  Vilka ritningar du behöver när du ska bygga hus bestäms av kommunen och varierar beroende på projekt. Ritningar bör alltid vara fackmannamässigt upprättade av en byggkonsult med rätt kunskap och erfarenhet, men givetvis kan du själv rita dina bygglovsritningar. Många av fastigheterna har digitaliserat sina ritningar och finns i kommunens arkiv för att du ska kunna hämta inspiration.

  Alla ritningar som listats nedan ingår i våra bygglovsritningar.

  Planritning

  En planritning är en teknisk illustration eller ritning som visar rum och sektioner på separata våningar av byggnaden. Här redovisas även funktionen för varje rum (till exempel kök, badrum), var dörrar och fönster ska placeras samt ytan för varje rum. Planritningar ritas vanligtvis i skala 1:100.

  Fasadritning

  En fasadritning är en ritning som visar byggnadens alla fyra sidor rakt framifrån och beskriver hur byggnaden ser ut utvändigt. I fasadritningen redovisas utformingen av huset och inkuderar detaljer såsom mått, färg, dörrar och fönster. I fasadritningen redovisas även vilket väderstreck fasaden vätter emot – det vill säga om fasaden riktas mot söder, norr, väst eller öst. En fasadritning ritas ofta i skala 1:100, men kan vara av lägre skala om det gäller större byggnader som ska upprättas.

  Sektionsritning

  En sektionsritning visar ett snitt genom byggnaden och ritas ofta i skala 1:100. I sektionsritningen redovisas bland annat rum-, byggnad- och nockhöjd, samt taklutning, grundläggning och bjälklagens placering. Sektionsritningar precis som alla andra bygglovsritningar ska vara fackmannamässigt upprättade.

  Situationsplan

  En situationsplan är en illustration som visar tomten, dess byggnader och omgivningen ovanifrån. En situationsplan används vid tillbyggnad eller nybyggnation på en fastighet. Det är värt att ha i åtanke att vissa kommuner kräver att en situationsplan är maximalt ett år gammal. Situationsplanen ritas vanligtvis i skala 1:400 eller 1:500.

  Markplaneringsritning

  En markplansritning visar hur marken på tomten påverkas av byggandet. Bland annat ska man redovisa var parkering planeras att finnas, samt hur man når byggnaden. Man ska även redovisa marknivåer, träd och anslutning till vatten och avlopp. En markplaneringsritning ritas ofta i skala 1:200 eller 1:400.

  Andra ritningar

  Nedan har vi listat andra typer av ritningar och dokumentation som du behöver när du vill bygga hus. Till skillnad från bygglovsritningar måste dessa skapas av professionella experter som innehar specialutbildning inom området.

  Branddokumentation

  Branddokumentation krävs vid nybyggen av exempelvis en villa och förevisar vilka åtgärder som skall vidtas för att säkerställa brandsäkerheten i den aktuella byggnaden. Oftast anlitas en certifierad brandkonsult eller brandingenjör som hjälper till att ta fram dokumentationen enligt gällande lagstiftning. Kommunerna ställer vanligtvis väldigt höga krav på brandritningar då en eventuell brand kan få förödande konsekvenser.

  Elritningar

  El är livsfarligt om det inte hanteras på rätt sätt. Om du ska renovera, bygga om eller göra ändringar i ditt hem är viktigt att veta hur elledningarna är förlagda. En elritning är en ritning som med hjälp av olika symboler visar var bland annat lampor, strömuttag, teleuttag, bredbandsuttag samt ledningar från och till elcentral finns i hemmet. Det är en god idé att anlita professionell hjälp för att skapa denna ritning.

  Energiberäkning

  En energiberäkning är ett sammanfattat som redovisar hur mycket energi som förbrukas i ett hus när det används och är idag ett krav om du vill sälja ditt hus. Energibalansberäkningen ska upprättas innan du börjar bygga huset men även när du är färdig med huset ska beräkningen verifieras.

  Rita hus själv - så här går det till

  Skapa en överblick

  Du har säkert redan en id​​é om hur du vill att ditt nya hus ska se ut. Därför kan du börja med att skissa upp en enkel ritning för varje rum, samt tänka på vilka rum du vill ska ligga i anslutning till varandra. Vid det här laget behöver du inte tänka på exakt skala eller mått, då det viktigaste är att du får en överblick av ditt projekt och utformningen på huset.

  Dessutom bör du undersöka olika faktorer som kommer att påverka fastighetens utformning. Bland annat kan solen och eventuella träd påverka vart du vill placera olika rum. Du bör även gå igenom detaljplanen för din tomt för att redogöra vad som är möjligt att bygga på tomten utan att behöva ansöka om undantag från byggregler och detaljplaner. Bland annat bestämmer detaljplanen maximal bygghöjd för fastigheten samt hur mycket av tomten som får bebyggas. I detta stadie bör du även redogöra vilka mark- eller terräng ändringar som behövs göras inför byggandet. 

  Skapa en ritning i skala

  För att kommunen ska kunna handlägga ditt ärende finns det krav på de bygglovsritningar som du skickar in. Bland annat ska ritningarna vara skapade i en angiven skala och med noggranna mått för att undvika missförstånd.

  Att en ritning är skalenlig betyder att byggnaden på ritningen har förminskats ett visst antal gånger. Till exempel görs de flesta ritningar i en skala 1:100, vilket innebär att alla mått som angivits är en hundradel av dess verkliga längd. Alltså innebär detta att om du ritar en dörr som i verkligheten är 1 meter bred, kommer den att redovisas på ritningen som 1 cm.

  De flesta bygglovsritningar skapas i en skala 1:100, men oftast kan du läsa på din kommuns hemsida vilken skala som gäller för ritningar just där du bor. 

  Väljer du att rita hus med ett digital program eller app får du själv bestämma skala utan att behöva krångla till det med linjal och exakta mått – du kan helt designa och rita ditt hus online istället för på papper. Dessutom är de flesta program gratis upp till en viss detaljnivå. Du kan läsa mer om vilket digitalt program vi rekommenderar längre ned.

  Rita husets form

  När du har bestämt dig för vilken skala du ska använda är det dags att rita upp husets utformning och storlek. Detta gör det enklare att senare rita upp varje våning och rum i rätt skala. Du bör även ha i åtanke att tomtens totala yta avgör hur stort huset får vara. Oftast får huset ta upp en femtedel av tomtens totala yta, men dessa regler varierar mellan olika kommuner.

  Rita upp varje rum

  När du har ritat upp husets utformning är det dags att rita upp varje rum, exempelvis i en planritning. Helst bör du rita upp varje rum på ett enskilt papper eller på en separat fil om du använder ett digitalt program. För varje rum bör du tydligt markera var dörrar, fönster och inbyggda garderober skall placeras. För badrum och kök ska du även markera var vitvaror och större inredning ska placeras. Kom ihåg att vitvaror, toalett och inredning såsom köksluckor och köksbord tar stor plats, så det är viktigt att veta måtten på dessa innan du börjar rita då dessa kan ta upp en stor del av rummet.

  Använd ett digitalt program - För dig som vill bygga hus online

  Vill du rita hus själv är det vanligt att använda sig av ett digitalt program som gör det enkelt att skapa professionella planritningar. Planner 5D ger alla möjligheten att skapa ett utrymme som du alltid drömt om, oavsett om du är en talangfull designer eller nybörjare. Med det intuitiva programmet kan du skapa professionella planritningar och design för hem, landskap och kontor. Dessutom får du se resultaten i imponerande 2D-ritningar och 3D-visualiseringar, eller ta en Virtual Reality-tur genom ditt projekt.

  Vad kostar husritningar?

  Gör du ritningarna själv är dom helt gratis. Däremot bör du tänka på att det tar mycket längre tid än man först tror, speciellt om det är första gången du ritar. Det är vanligt att ta hjälp av en fackmannamässig konstruktör, då det är viktigt att ritningarna är tydliga och skalenliga för att du ska få ett godkänt bygglov så snabbt som möjligt. 

  Kostnaden för bygglovsritningar varierar beroende på byggnadens storlek, samt projektets komplexitet. För att få en uppskattning av kostnaden för ditt projekt behöver vi oftast tillgång till information om tomten, samt vad du tänkt bygga på den.  

  Hos oss på Lt Ingenjörsbyrå får du fackmannamässig hjälp med dina husritningar till ett fast pris. 

  För nybyggnad börjar priserna från 7 000 kr och inkluderar:

  • Granskning av detaljplan
  • Planritning
  • Fasadritning
  • Sektionsritning
  • Markplanering
  • Situationsplan
  • Kontrollplan
  • Bygglovsansökan

  Vanliga frågor

  Det finns flera bra digitala programvara som gör det enklare att skapa professionella ritningar. Några populära alternativ inkluderar Planner 5D, HomeByMe och RoomSketcher.

  En planritning visar rummen på separata våningar av byggnaden samt deras funktion, medan en fasadritning visar hur byggnaden ser ut utifrån olika vinklar.

  Det är möjligt att rita dina egna husritningar, men det kan vara fördelaktigt att få hjälp av en expert för att säkerställa korrekt skala och utformning samt för att undvika eventuella problem med bygglovsansökan.

  Sammanfattning

  Sammanfattningsvis har vi nu gått igenom viktiga steg och tips för att rita ditt eget hus. Genom att använda digitala programvara och följa korrekta skalor kan du skapa tydliga och professionella ritningar som kommer underlätta din bygglovsprocess. Glöm inte heller bort vikten av branddokumentation, elritningar och energiberäkning för ett lyckat projekt. Om du behöver ytterligare hjälp eller rådgivning är vårt team på LT Ingenjörsbyrå här för dig – kontakta oss idag för ett kostnadsfritt möte med Laszlo, vår erfarna bygglovsexpert! Läs också gärna våra andra informativa artiklar längre ner på sidan för mer inspiration och kunskap inom byggbranschen.

  Hjälpte artikeln dig?
  8 av 8 tycker att artikeln är hjälpsam.

  Över 1600 nöjda kunder
  och mer än 1647 genomförda projekt

  4.9 av 5.0

  Läs alla recensioner

  Juni 2023

  Fick hjälp med kompletta ritningar till bygglovet. LT Ingenjörsbyrå är både professionella samt kundvänliga. Kan varmt rekommendera dem till andra som behöver hjälp med ritningar / bygglov etc. Sparade otroligt många timmar!

  Johan H. — Malmö
  Juni 2023

  Mycket nöjd med bemötandet och tålamod, då många uppmätningar gjordes från min sida pga. Att ritningar slarvats bort av Malmö stad. Slutresultatet blev mycket bra och LT tog hand om att skicka in bygganmälan åt mig.

  Robert O.
  Juni 2023

  Tjänstvilligt bemötande och professionell leverens. Kommer gärna tillbaka!

  Hasse Johansson
  Ladda mer