fbpx

Rita Hus Själv – En Komplett Guide

Rita Hus
Innehållsförteckning

Senast uppdaterad den 7 dagar av Laszlo Toth

Rita Hus Själv - En Komplett Guide

Sammanfattning

 • Börja med att göra en övergripande skiss på huset och dess utformning, skriv ner vilka funktioner och krav som ni behöver utöver det som ni har idag på det sättet blir det enkelt att rita hus själv.
 • Tänk på att projekteringen mellan arkitekt och konstruktör måste vara 100% för att kunna bygga ett kostnadseffektivt hus.
 • Det är kommunen som bestämmer vilka ytterligare ritningar du behöver upprätta, men konstruktionsritningar är en av de viktigaste grundstenarna även för dig som byggherre.
 • Det rekommenderas att du använder dig av ett datorprogram för att skapa tydliga ritningar, då blir det enkelt att själv rita hus.

Välkommen till vår kompletta guide för dig som vill rita hus själv! Att designa ditt eget drömhus ger dig möjligheten att skapa något unikt och anpassat efter dina behov. Men innan du sätter igång med ritandet är det viktigt att ha koll på vad som krävs för att få ett godkänt bygglov och undvika onödiga förseningar i processen. I den här artikeln kommer vi guida dig steg för steg genom ritningsprocessen, ge tips på programvaror som underlättar arbetet och dela med oss av våra bästa råd för att skapa tydliga och professionella husritningar. Låt oss börja!

Läs mer: Hus Ritning: Vanliga frågor och svar

Innehåll

  Rita Hus

  När du väljer att bygga nytt hus har du möjligheten att själv bestämma utformning, storlek och prisklass på byggnaden utefter dina egna önskemål. Bygglovsritningarna utgör en stor del av bygglovsprocessen och är oerhört viktiga för ett lyckat projekt. Är dina ritningar rätt utförda undviker du förseningar i bygglovsansökan, samt minskar risken för missförstånd när huset väl ska byggas. Oftast genomförs bygglovsritnigar av fackmannamässiga konsulter, men idag är det även enkelt att själv rita hus online via digitala plattformar. Här har vi samlat våra bästa tips och har skapat en steg-för-steg- guide för dig som vill rita hus själv.

  Läs mer: Ritningar för Bygglov – Exempel och Tips

  Är du redo att börja rita ditt hus på en gång? Använd vårt kostnadsfria verktyg nedan.

  Vad är husritningar och när behövs de?

  Att skapa husritningar är en process som innebär att du skapar en detaljerad ritning över husets utformning och mått, samt redovisar vart fönster och väggar ska placeras. Dessa skickas in till din kommun i samband med din bygglovsansökan. I bygglovsritningarna ingår det flera olika ritningar som vi diskuterar i mer detalj längre ned. 

  Husritningar behövs när du ska bygga nytt hus eller om du ska göra en omfattande ändring eller utbyggnad av en befintlig byggnad. Dessa ritas ofta av professionella arkitekter eller bygglovsexpeter, då det är viktigt att ritningarna har korrekt skala, mått och utformning av huset.

  Samlad erfarenhet från mer än 1600 genomförda projekt och projektvärde på över 200 miljoner kronor!

  UNDVIK DESSA 7 VANLIGA MISSTAG NÄR DU SKA RENOVERA ELLER BYGGA UNDER 2024

  dont miss this

  Ritningar

  Vilka ritningar behöver man för att bygga hus?

  Vilka ritningar du behöver när du ska bygga hus bestäms av kommunen och varierar beroende på projekt. Ritningar bör alltid vara fackmannamässigt upprättade av en byggkonsult med rätt kunskap och erfarenhet, men givetvis kan du själv rita dina bygglovsritningar. Många av fastigheterna har digitaliserat sina ritningar och finns i kommunens arkiv för att du ska kunna hämta inspiration.

  Alla ritningar som listats nedan ingår i våra bygglovsritningar.

  Läs mer: Är det dags att Bygga Hus?

  Planritning

  En planritning är en teknisk illustration eller ritning som visar rum och sektioner på separata våningar av byggnaden. Här redovisas även funktionen för varje rum (till exempel kök, badrum), var dörrar och fönster ska placeras samt ytan för varje rum. Planritningar ritas vanligtvis i skala 1:100.

  Fasadritning

  En fasadritning är en ritning som visar byggnadens alla fyra sidor rakt framifrån och beskriver hur byggnaden ser ut utvändigt. I fasadritningen redovisas utformingen av huset och inkuderar detaljer såsom mått, färg, dörrar och fönster. I fasadritningen redovisas även vilket väderstreck fasaden vätter emot – det vill säga om fasaden riktas mot söder, norr, väst eller öst. En fasadritning ritas ofta i skala 1:100, men kan vara av lägre skala om det gäller större byggnader som ska upprättas.

  Sektionsritning

  En sektionsritning visar ett snitt genom byggnaden och ritas ofta i skala 1:100. I sektionsritningen redovisas bland annat rum-, byggnad- och nockhöjd, samt taklutning, grundläggning och bjälklagens placering. Sektionsritningar precis som alla andra bygglovsritningar ska vara fackmannamässigt upprättade.

  Situationsplan

  En situationsplan är en illustration som visar tomten, dess byggnader och omgivningen ovanifrån. En situationsplan används vid tillbyggnad eller nybyggnation på en fastighet. Det är värt att ha i åtanke att vissa kommuner kräver att en situationsplan är maximalt ett år gammal. Situationsplanen ritas vanligtvis i skala 1:400 eller 1:500.

  Markplaneringsritning

  En markplansritning visar hur marken på tomten påverkas av byggandet. Bland annat ska man redovisa var parkering planeras att finnas, samt hur man når byggnaden. Man ska även redovisa marknivåer, träd och anslutning till vatten och avlopp. En markplaneringsritning ritas ofta i skala 1:200 eller 1:400.

  Andra ritningar

  Nedan har vi listat andra typer av ritningar och dokumentation som du behöver när du vill bygga hus. Till skillnad från bygglovsritningar måste dessa skapas av professionella experter som innehar specialutbildning inom området.

  Konstruktionsritningar

  Konstruktionsritningar är som en IKEA manual. Den beskriver hur du ska bygga ditt hus och jag skulle kunna påstå att detta är det absolut viktigaste dokumentet för ett lyckat byggprojekt. När du får ditt bygglov godkänt har kommunen endast tittat på utseende och storlek på huset. Men det är nu som du ska visa hur du ska bygga ditt hus. Ska det byggas i sten, tegel, trä eller betong? Här kommer även din budget att avgöras.

  Börja alltid med en gransknings handling från din konstruktör som visar huset i stora drag, men fortfarande med dimensioner och material.

  När du har hittat ett byggföretag kan du gå vidare med dina konstruktionsritningar och skapa bygghandlingar. Då kommer fler och fler detaljer att specificeras.

  Branddokumentation

  Branddokumentation krävs vid nybyggen av exempelvis en villa och förevisar vilka åtgärder som skall vidtas för att säkerställa brandsäkerheten i den aktuella byggnaden. Oftast anlitas en certifierad brandkonsult eller brandingenjör som hjälper till att ta fram dokumentationen enligt gällande lagstiftning. Kommunerna ställer vanligtvis väldigt höga krav på brandritningar då en eventuell brand kan få förödande konsekvenser.

  Elritningar

  El är livsfarligt om det inte hanteras på rätt sätt. Om du ska renovera, bygga om eller göra ändringar i ditt hem är viktigt att veta hur elledningarna är förlagda. En elritning är en ritning som med hjälp av olika symboler visar var bland annat lampor, strömuttag, teleuttag, bredbandsuttag samt ledningar från och till elcentral finns i hemmet. Det är en god idé att anlita professionell hjälp för att skapa denna ritning.

  Energiberäkning

  En energiberäkning är ett sammanfattat som redovisar hur mycket energi som förbrukas i ett hus när det används och är idag ett krav om du vill sälja ditt hus. Energibalansberäkningen ska upprättas innan du börjar bygga huset men även när du är färdig med huset ska beräkningen verifieras.

  Rita hus själv - så här går det till

  Skapa en överblick

  Du har säkert redan en id​​é om hur du vill att ditt nya hus ska se ut. Därför kan du börja med att skissa upp en enkel ritning för varje rum, samt tänka på vilka rum du vill ska ligga i anslutning till varandra. Vid det här laget behöver du inte tänka på exakt skala eller mått, då det viktigaste är att du får en överblick av ditt projekt och utformningen på huset.

  Dessutom bör du undersöka olika faktorer som kommer att påverka fastighetens utformning. Bland annat kan solen och eventuella träd påverka vart du vill placera olika rum. Du bör även gå igenom detaljplanen för din tomt för att redogöra vad som är möjligt att bygga på tomten utan att behöva ansöka om undantag från byggregler och detaljplaner. Bland annat bestämmer detaljplanen maximal bygghöjd för fastigheten samt hur mycket av tomten som får bebyggas. I detta stadie bör du även redogöra vilka mark- eller terräng ändringar som behövs göras inför byggandet. 

  Skapa en ritning i skala

  För att kommunen ska kunna handlägga ditt ärende finns det krav på de bygglovsritningar som du skickar in. Bland annat ska ritningarna vara skapade i en angiven skala och med noggranna mått för att undvika missförstånd.

  Att en ritning är skalenlig betyder att byggnaden på ritningen har förminskats ett visst antal gånger. Till exempel görs de flesta ritningar i en skala 1:100, vilket innebär att alla mått som angivits är en hundradel av dess verkliga längd. Alltså innebär detta att om du ritar en dörr som i verkligheten är 1 meter bred, kommer den att redovisas på ritningen som 1 cm.

  De flesta bygglovsritningar skapas i en skala 1:100, men oftast kan du läsa på din kommuns hemsida vilken skala som gäller för ritningar just där du bor. 

  Väljer du att rita hus med ett digital program eller app får du själv bestämma skala utan att behöva krångla till det med linjal och exakta mått – du kan helt designa och rita ditt hus online istället för på papper. Dessutom är de flesta program gratis upp till en viss detaljnivå. Du kan läsa mer om vilket digitalt program vi rekommenderar längre ned.

  Rita husets form

  När du har bestämt dig för vilken skala du ska använda är det dags att rita upp husets utformning och storlek. Detta gör det enklare att senare rita upp varje våning och rum i rätt skala. Du bör även ha i åtanke att tomtens totala yta avgör hur stort huset får vara. Oftast får huset ta upp en femtedel av tomtens totala yta, men dessa regler varierar mellan olika kommuner.

  Rita upp varje rum

  När du har ritat upp husets utformning är det dags att rita upp varje rum, exempelvis i en planritning. Helst bör du rita upp varje rum på ett enskilt papper eller på en separat fil om du använder ett digitalt program. För varje rum bör du tydligt markera var dörrar, fönster och inbyggda garderober skall placeras. För badrum och kök ska du även markera var vitvaror och större inredning ska placeras. Kom ihåg att vitvaror, toalett och inredning såsom köksluckor och köksbord tar stor plats, så det är viktigt att veta måtten på dessa innan du börjar rita då dessa kan ta upp en stor del av rummet.

  Tillgänglighetskraven

  Glöm för tusan inte bort alla tillgänglighetskrav som finns i Boverkets Byggregler. Detta kan sätta stopp för ditt bygge direkt. Det finns manualer och guider på nätet vilka de viktigaste kraven är.

  Grunden är att alla hus och bostäder ska vara tillgängliga för alla i Sverige. Spelar ingen roll om du ska bo där hela livet. Du behöver ha tillräckligt med förvaring, stort badrum, stort kök, vardagsrum, sovrum etc. Du ska t.ex. ha en parkeringsplats nära husets entré. Det är många små små detaljer att hålla koll på. Ta hjälp av en tillgänglighetskonsult eller en erfaren arkitekt när du har kommit en bit på vägen med dina skisser.

  Hur ritar man ett hus?

  Att rita ett hus kan vara en spännande och kreativ process. Det är viktigt att ha en tydlig plan och att tänka på olika aspekter för att få fram det önskade resultatet. I denna artikel kommer jag att gå igenom några grundläggande steg för hur du kan rita ditt eget hus.

  Vad behöver man för att kunna rita sitt eget hus?

  Innan du börjar med själva ritandet av ditt hus, är det viktigt att du har de verktyg och material som krävs. Här är några saker som kan vara bra att ha:

  1. Ritpapper eller ritblock: Första steget är vanligtvis skissering av olika idéer och koncept. Ett ritpapper eller ritblock ger dig möjlighet att prova olika former och layouter innan du bestämmer dig för den slutliga designen.

  2. Linjaler, passare och vinkelmätare: Dessa verktyg hjälper till med noggrannheten i din ritning genom att ge exakta linjer, vinklar och mätningar.

  3. Blyertspennor eller tuschpennor: Du behöver också pennor i olika tjocklekar beroende på vilken typ av detaljer du vill inkludera i din ritning.

  4. Färgpennor eller markörer (valfritt): Om du vill lägga till färg i din ritning kan färgpennor eller markörer vara användbara.

  5.Skala: En skala hjälper dig att förminska eller förstora ritningen för att passa på pappret. Det finns olika skalor att välja mellan, beroende på hur stor du vill att ritningen ska vara.

  Var börjar man när man ritar ett hus?

  När du har samlat allt material som behövs kan du börja själva ritandet av ditt hus. Här är några steg som kan hjälpa dig igång:

  1. Skissa en grundplan: Börja med att skapa en grundplan där du visar layouten av ditt hus och dess rum. Tänk på antal våningar, placeringen av trappor, fönster och dörrar samt de olika rummens funktioner.

  2. Lägg till detaljer: När grundplanen är klar kan du börja lägga till mer detaljer såsom takkonstruktioner, väggar och eventuella utsmyckningar. Tänk också på proportionerna mellan de olika delarna i huset för att få ett harmoniskt utseende.

  3.Fokusera på interiören: Utöver exteriören är det viktigt att tänka på hur interiören kommer se ut. Rita in möblering i varje rum för att ge dig en bättre uppfattning om hur de kommer fungera tillsammans.

  4.Var flexibel: Att rita ett hus innebär ofta flera justeringar och ändringar under processens gång. Var beredd på detta och ha tålamod – ibland tar det tid innan allt klickar ihop.

  Vilken programvara kan användas vid digital ritning av ett hus?

  Om du föredrar att rita ditt hus digitalt finns det också olika programvaror som kan underlätta processen. Här är några exempel på populära ritprogram:

  1. AutoCAD: En av de mest använda professionella programmen för 2D och 3D-ritning, speciellt inom arkitektur.

  2.SketchUp: Ett intuitivt verktyg med möjlighet att skapa både enklare och mer detaljerade ritningar.

  3.Home Designer Suite: Ett mer lättanvänt program för hemdesign där du kan skapa din egen planlösning och visualisera det i 3D.

  4.Sweet Home 3D: Ett gratisprogram som ger dig möjlighet att designa ditt eget hus interaktivt i 2D och sedan se resultatet i en virtuell visning i 3D.

  Oavsett om du väljer traditionell pappersteknik eller digitala verktyg, är det viktigt att ha kul under hela processen. Att rita sitt eget hus ger dig friheten att skapa något unikt som passar just dina behov och önskemål. Lycka till med din ritning!

  Hur man ritar ett hus

  Att rita ett hus kan vara en spännande och kreativ process. Oavsett om du planerar att bygga ditt eget drömhus eller bara vill öva på din ritningsförmåga, är det viktigt att förstå grunderna i hur man ritar ett hus. I den här artikeln kommer vi att gå igenom några steg som kan hjälpa dig komma igång med din husritning.

  Vilka verktyg behöver jag för att rita ett hus?

  För att rita ett hus behöver du grundläggande ritmaterial såsom papper, blyertspennor, suddgummi och linjaler. Du kanske också vill använda dig av olika skalor och kurvor beroende på vilken typ av design eller stil du föredrar. Ett geometriskt set kan vara till nytta när du ska mäta avstånd och skapa exakta proportioner.

  Hur börjar jag med min ritning?

  Innan du sätter igång med själva ritningen är det bäst att göra en grovskiss eller en grundplan för ditt hus. Tänk på vilken typ av arkitektur och layout som passar dina behov bäst. Bestäm antalet våningar, rummen, placeringen av fönster och dörrar samt eventuella extra funktioner som verandor eller garage.

  När grundplanen är klar kan du börja detaljeradare genomförandet genom att bestämma de exakta måtten för varje del av hushållet – från rummens storlekar till placeringen av väggar och tak. Använd en linjal för att skapa raka linjer och mät noggrant för att säkerställa korrekta proportioner.

  Vad mer kan jag inkludera i min husritning?

  Förutom de grundläggande delarna av ritningen kan du också utforska andra aspekter som hjälper dig visualisera ditt framtida hus bättre. Du kanske vill lägga till detaljer såsom trädgårdar, terrasser, staket eller lekområden i din ritning.

  Det är också viktigt att tänka på hur ljuset kommer in i huset genom fönster eller takfönster och om det finns behov av ventilationssystem eller elinstallationer som bör tas med i ritningen. Genom att ta hänsyn till dessa aspekter får du en mer realistisk bild av hur ditt färdiga hus kommer se ut.

  När din ritning är klar kan du använda den som en guide när du pratar med arkitekter, byggare eller designer. De kommer kunna ge dig kvalificerade åsikter och rekommendationer baserat på din planering och önskemål.

  Slutsats:

  Att rita ett hus kräver lite tid, tålamod och kreativitet men kan vara mycket givande. Genom att följa några grundläggande steg kan du komma igång med processen på ett strukturerat sätt. Kom ihåg att låta din fantasi flöda samtidigt som du håller fast vid principerna för god design.

  Designa ditt eget hus

  Att designa sitt eget hus är en dröm för många människor. Det ger möjlighet att skapa en unik och personlig miljö som passar ens egna behov och smak. Men hur går man tillväga när man vill designa sitt eget hus? Vilka steg behöver man ta och vilka faktorer bör man ha i åtanke? Här kommer några vanliga frågor och svar för dig som funderar på att designa ditt eget hus.

  Vad är viktigt att tänka på innan jag börjar?

  Innan du sätter igång med själva designprocessen finns det flera viktiga aspekter att tänka på:

  1. Budget: Ha klart för dig vad din budget är för projektet. Detta kommer hjälpa dig att göra realistiska val under processen.

  2. Funktionella behov: Tänk igenom vilka funktioner du önskar i ditt nya hem, såsom antal rum, badrum, kökslayout etc. Prioritera utifrån dina familjebehov.

  3. Tomtens läge och beskaffenhet: Ta hänsyn till tomtens läge, storlek samt eventuella topografiska eller geologiska begränsningar som kan finnas.

  4. Bygglovsbestämmelser: Kontrollera bygglovsbestämmelserna inom området där du planerar att bygga. Detta kan inkludera regler kring höjd, takmaterial eller specifika arkitektoniska krav.

  Genom noggrant övervägande av dessa faktorer kan du skapa en god grund för designprocessen och undvika onödiga problem längre fram.

  Vilka steg behöver jag ta för att designa mitt eget hus?

  När du har klargjort dina behov och önskemål kan du gå vidare till själva designprocessen. Här är några steg som kan hjälpa dig på vägen:

  1. Ta hjälp av en arkitekt eller designer: En professionell arkitekt eller designer kan vara till stor hjälp när det kommer till att utforma ditt drömhus. De har kunskap om struktur, planlösningar och estetik som kommer vara viktiga under processens gång.

  2. Skissa och visualisera din idé: Börja med att göra grova skisser över hur du vill att huset ska se ut både exteriört och interiört. Detta ger dig möjlighet att testa olika layouter och utforska olika alternativ innan du går vidare med mer detaljerade ritningar.

  3. Bygglovansökan: Innan byggandet påbörjas måste du ansöka om bygglov hos din kommun eller stad. Arkitekten/designern kan hjälpa dig med detta steg genom att upprätta de nödvändiga ritningarna samt fylla i ansökningarna korrekt.

  4. Materialval: Välj material som passar din stil och budget. Fundera även på hållbarhet, underhållsbehov samt klimatanpassning när du väljer material för fasad, tak, golv osv.

  5. Konstruktion och byggprocess: När ritningarna är klara och bygglovet beviljat, kan du gå vidare till själva konstruktionsfasen. Anlita en professionell entreprenör som kommer att ta hand om byggandet eller överväg att göra vissa arbetsmoment på egen hand för att minska kostnaderna.

  6. Färdigställande: Efter slutförd konstruktion kan du fokusera på inredningen av ditt nya hem. Skapa en lista med detaljer som behöver ordnas, till exempel tapeter, golvbeläggningar, belysning etc.

  Genom att följa dessa steg och ta hjälp av experter längs vägen kommer du kunna skapa ditt drömhus på ett strukturerat sätt.

  Varför bör jag designa mitt eget hus istället för att köpa ett befintligt?

  Att designa sitt eget hus ger flera fördelar jämfört med att köpa ett befintligt:

  1. Personlig touch: Genom att designa ditt eget hus får du möjlighet att ge det en personlig touch som speglar din unika stil och smak. Du har full kontroll över alla detaljer från planlösning till materialval vilket gör det lättare att skapa den atmosfär du önskar.

  2. Bättre anpassning efter behov: Vid nydesignade hus kan man anpassa layouten efter specifika behov i familjen – kanske vill ni ha extra rum för hobbyutrymmen eller mer öppna ytor för social samvaro? Detta innebär också färre kompromisser jämfört med att köpa ett befintligt hus.

  3. Hög kvalitet och lång livslängd: Vid egen design kan du välja högkvalitativa material och byggstandarder som ger en bättre hållbarhet över tid. Du kan också se till att huset är energieffektivt, vilket bidrar till minskade driftskostnader på sikt.

  Sammanfattningsvis är det många fördelar med att designa sitt eget hus, men det kräver noggranna förberedelser och samarbete med experter inom området. Så länge du tar dig tid att tänka igenom dina behov, ta hjälp av professionella och följa stegen i processen kommer du kunna skapa ditt drömhus som både är funktionellt och estetiskt tillfredsställande.

  Använd ett digitalt program - För dig som vill bygga hus online

  Vill du rita hus själv är det vanligt att använda sig av ett digitalt program som gör det enkelt att skapa professionella planritningar. Planner 5D ger alla möjligheten att skapa ett utrymme som du alltid drömt om, oavsett om du är en talangfull designer eller nybörjare. Med det intuitiva programmet kan du skapa professionella planritningar och design för hem, landskap och kontor. Dessutom får du se resultaten i imponerande 2D-ritningar och 3D-visualiseringar, eller ta en Virtual Reality-tur genom ditt projekt.

  Vad kostar husritningar?

  Gör du ritningarna själv är dom helt gratis. Däremot bör du tänka på att det tar mycket längre tid än man först tror, speciellt om det är första gången du ritar. Det är vanligt att ta hjälp av en fackmannamässig konstruktör, då det är viktigt att ritningarna är tydliga och skalenliga för att du ska få ett godkänt bygglov så snabbt som möjligt. 

  Kostnaden för bygglovsritningar varierar beroende på byggnadens storlek, samt projektets komplexitet. För att få en uppskattning av kostnaden för ditt projekt behöver vi oftast tillgång till information om tomten, samt vad du tänkt bygga på den.  

  Hos oss på Lt Ingenjörsbyrå får du fackmannamässig hjälp med dina husritningar till ett fast pris. 

  För nybyggnad börjar priserna från 15 000 kr och inkluderar:

  • Granskning av detaljplan
  • Planritning
  • Fasadritning
  • Sektionsritning
  • Marksektioner
  • Markplanering
  • Situationsplam
  • Hjälp med Bygglovsansökan

  Vanliga frågor

  Det finns flera bra digitala programvara som gör det enklare att skapa professionella ritningar. Några populära alternativ inkluderar Planner 5D, HomeByMe och RoomSketcher.

  En planritning visar rummen på separata våningar av byggnaden samt deras funktion, medan en fasadritning visar hur byggnaden ser ut utifrån olika vinklar.

  Det är möjligt att rita dina egna husritningar, men det kan vara fördelaktigt att få hjälp av en expert för att säkerställa korrekt skala och utformning samt för att undvika eventuella problem med bygglovsansökan.

  Sammanfattning

  Sammanfattningsvis har vi nu gått igenom viktiga steg och tips för att rita ditt eget hus. Genom att använda digitala programvara och följa korrekta skalor kan du skapa tydliga och professionella ritningar som kommer underlätta din bygglovsprocess. Glöm inte heller bort vikten av branddokumentation, elritningar och energiberäkning för ett lyckat projekt. Om du behöver ytterligare hjälp eller rådgivning är vårt team på LT Ingenjörsbyrå här för dig – kontakta oss idag för ett kostnadsfritt möte med Laszlo, vår erfarna bygglovsexpert! Läs också gärna våra andra informativa artiklar längre ner på sidan för mer inspiration och kunskap inom byggbranschen.

  Hjälpte artikeln dig?
  19 av 19 tycker att artikeln är hjälpsam.

  Vill du läsa mer?

  Du hittar över 200 artiklar i vår faktabank. Vi har förklarat de krångliga bygglovsreglerna på ett enkelt sätt och i de allra flesta artiklar har vi bilder och illustrationer.

  Dags att bygga eller renovera 2024?
  undvik dessa 7 kostsamma misstag!

  Ladda ner vår kostnadsfria PDF

  Vill du läsa mer om dessa ämnen?

  Vill du läsa några av våra recensioner?

  Birgitta W.

  Vår arkitekt har varit väldigt duktig och lätt att samarbeta med när vi behövde ta fram ritningar på befintligt hus och sedan rita upp en

  Mats E.

  Snabbt, smidigt och lyhörd dessutom väldigt prisvärt. Vi vet vilka vi kommer fortsätta att anlita.

  vill du se några av våra referensprojekt?

  Vill du slippa huvudvärk med kommunen?

  Läs mer om hur vi arbetar!

  Laszlo Toth är en av våra fastighetskonsulter som jobbar med BRF kunder i Västra Sverige.

  Över 1600 nöjda kunder
  och mer än 1647 genomförda projekt

  4.9 av 5.0

  LT Ingenjörsbyrå är en helhets leverantör av bygglovsritningar, vi har 4,9 betyg.

  Läs alla recensioner

  Jag fick snabb hjälp av LT Ingenjörsbyrå med brandskyddsbeskrivning när jag skulle ändra verksamhet i min fastighet. De förklarade processen och var tillgängliga även under bygget för frågor och ändringar tillsammans med entreprenören.

  Basil M. — Lund

  Brandskyddsbeskrivning var ingenting som vi hade räknat med behövs till bygglovet, men Laszlo förklarade vikten av denna projektering och kommunen krävde även detta inför tekniskt samråd. Vi sparade över 50 000 kr på att slippa brandklassade fönster och dörrar efter att vi gjorde en strålningsberäkning.

  Annika T. — Täby

  Kommunen krävde brandskyddsbeskrivning för vår nybyggda villa med en carport. Laszlo hjälpte oss snabbt med en strålningsberäkning för att kommunen skulle ge oss ett startbesked.

  Peter A. — Stockholm
  Ladda mer