fbpx

Bygganmälan och Bygglov

SAMMANFATTNING

 • Jämför priser och erbjudanden från olika tillverkare.
 • Välj en enklare och mer kostnadseffektiv design.
 • Undersök möjligheten att göra vissa arbeten själv, såsom målning och inredning.

Innehåll

  blog post bnr

  Bygganmälan och Bygglov

  I Sverige finns det regler och föreskrifter som styr byggande av olika typer av konstruktioner. För att genomföra ett byggprojekt krävs ofta en bygganmälan eller ett bygglov. I denna artikel kommer vi att gå igenom vad en bygganmälan och ett bygglov innebär, samt svara på några vanliga frågor om ämnet.

  Bygga lokal till bostad

  När man vill göra om en lokal till bostad kan det vara nödvändigt att ansöka om ett bygglov. Det är viktigt att kontrollera vilken typ av lokal det handlar om och vilka regler som gäller för just den typen av projekt.

  För att få reda på vilka regler som gäller kan man ta kontakt med kommunens plan- och miljökontor eller titta i detaljplanen för området där lokalen ligger. Detaljplanen innehåller bestämmelser om hur marken får användas och vad som får bebyggas.

  Innan man ansöker om ett bygglov kan det vara bra att kolla upp ifall det finns möjlighet till förhandsbesked från kommunen. Ett förhandsbesked innebär att man får information från kommunen om huruvida de bedömer att ens planerade åtgärder skulle kunna godkännas vid en eventuell senare ansökan om bygglov.

  Byggrätt och bygglov

  Byggrätten är den rätt man har att bebygga en viss fastighet eller mark. Byggrätten kan vara reglerad i detaljplanen eller genom ett tidigare beviljat bygglov.

  För att få reda på vilken byggrätt som gäller för en specifik fastighet kan man kontakta lantmäteriet. Lantmäteriet ansvarar för att föra register över fastigheter och servitut, samt utfärdar kartor och geografisk information.

  När man vill göra ändringar på sin fastighet som kräver byggande, till exempel uppföra en ny byggnad eller göra tillbyggnader, behövs oftast ett bygglov. Det är viktigt att ansöka om rätt sorts lov beroende på projektets omfattning och typ.

  Förhandsbesked och bygglov

  Ett förhandsbesked innebär att man får besked från kommunen om huruvida ens planerade åtgärder skulle kunna godkännas vid en eventuell senare ansökan om bygglov. Förhandsbeskedet ger alltså ingen garanti för själva lovansökningen men kan vara bra att ha innan man går vidare med sitt projekt.

  Det finns olika typer av förhandsbesked beroende på vad det är man vill göra. Till exempel kan det finnas möjlighet till ett generellt förhandsbesked där kommunen bedömer huruvida de anser att ens planerade åtgärder skulle kunna godkännas enligt gällande bestämmelser.

  Om man vill ha ett mer specifikt förhandsbesked kan man ansöka om det genom att lämna in ritningar och beskrivningar av sitt projekt. Då får man ett skriftligt besked från kommunen som ger vägledning inför en eventuell senare lovansökan.

  Bygglov och detaljplan

  För att få reda på vilka regler som gäller för byggande i ett visst område behöver man titta i detaljplanen. Detaljplanen är en juridiskt bindande plan som anger hur mark- och vattenområden får användas, bebyggas eller ändras.

  När man ansöker om bygglov kommer kommunen att granska ens ansökan utifrån de regler och bestämmelser som finns i detaljplanen. Om ens planer inte överensstämmer med dessa regler kan det bli svårare att få igenom sin ansökan.

  Det är därför viktigt att noga undersöka vad som står i detaljplanen innan man börjar planera sitt byggprojekt. Man kan även kontakta kommunens plan- och miljönämnd för rådgivning kring vad som krävs vid en eventuell lovansökan.

  Tillståndspliktiga åtgärder

  Vissa typer av åtgärder kräver alltid tillstånd oavsett om det handlar om en bygganmälan eller ett bygglov. Exempel på sådana åtgärder är:

  • Byggnadsverk som kan vara farliga för människor eller djur, till exempel staket runt pooler.
  • Åtgärder som påverkar kulturhistoriska värden, till exempel att riva eller ändra fasader på äldre byggnader.
  • Byggnadsverk som kräver särskilda tekniska lösningar för brandskyddet, till exempel höga hus med flera våningsplan.

  Vad kostar det att ansöka om bygglov?

  Kostnaden för att ansöka om bygglov varierar beroende på kommun och projektets storlek. Det brukar finnas en avgiftstabell där man kan se hur mycket det kostar att ansöka om olika typer av lov och anmälningar.

  För mindre projekt kan avgiften ligga runt några tusen kronor, medan större projekt kan kosta betydligt mer. Det är viktigt att kontrollera vilken avgift som gäller i ens specifika fall innan man skickar in sin ansökan.

  Hur lång tid tar det att få ett beslut?

  Tiden det tar att få ett beslut på sin ansökan om bygglov varierar också beroende på kommun och projektets komplexitet. Enklare ärenden kan ibland behandlas relativt snabbt, medan mer komplicerade ärenden kan ta betydligt längre tid.

  Det är därför viktigt att vara ute i god tid och planera sitt byggprojekt så att man har tillräckligt med tid för eventuella förseningar. Det kan även vara bra att ha en dialog med kommunens handläggare för att få en uppskattning om hur lång tid processen kan ta i ens specifika fall.

  Vad händer om man inte ansöker om bygglov?

  Om man genomför ett byggprojekt utan att ha sökt eller fått beviljat ett nödvändigt bygglov kan det leda till problem. Kommunen har rätt att kräva återställande av den olagliga åtgärden på ens egen bekostnad.

  Det kan även bli svårt att sälja eller belåna fastigheten i framtiden om det finns olagliga åtgärder som inte blivit rättade till. Därför är det alltid bäst att kontrollera vilka regler som gäller och ansöka om de tillstånd som behövs innan man påbörjar ett byggprojekt.

  FrågaSvar
  Hur vet jag vilken typ av lov jag behöver?Det beror på projektets storlek och karaktär. Kontakta kommunens plan- och miljönämnd för vägledning.
  Vad är skillnaden mellan en bygganmälan och ett bygglov?En bygganmälan används för mindre åtgärder medan ett bygglov krävs för större och mer omfattande projekt.
  Kan jag påbörja mitt byggprojekt innan jag fått beslutet?Nej, man får inte påbörja sitt projekt förrän man har fått beviljat bygglov eller gjort en anmälan om det krävs.
  Hur lång tid tar det att få ett förhandsbesked?

  Tiden varierar beroende på kommun och ärendets komplexitet. Kontakta kommunens handläggare för mer information.

     

  Vanliga frågor (FAQ)

  För att ta reda på vilken typ av lov du behöver kan du kontakta kommunens plan- och miljönämnd. De kan ge dig vägledning baserat på ditt specifika projekt.

  En bygganmälan används för mindre åtgärder medan ett bygglov krävs för större och mer omfattande projekt. Bygglovet innebär en prövning av ditt projekt mot gällande regler och bestämmelser.

  Nej, det är inte tillåtet att påbörja ett byggprojekt innan man har fått beviljat bygglov eller gjort en anmälan om det krävs. Det kan leda till problem i framtiden om man inte följer de rätta procedurerna.

  Tiden det tar att få ett förhandsbesked varierar beroende på kommun och ärendets komplexitet. Kontakta kommunens handläggare för mer information om tidsramarna i ditt specifika fall.

  Kostnaden för att ansöka om bygglov varierar beroende på kommun och projektets storlek. Det finns avgiftstabeller där du kan se hur mycket olika typer av lov och anmälningar kostar.

  Vissa åtgärder kräver alltid tillstånd oavsett om det handlar om en bygganmälan eller ett bygglov. Exempel på sådana åtgärder är:

  • Byggnadsverk som kan vara farliga för människor eller djur, till exempel staket runt pooler.
  • Åtgärder som påverkar kulturhistoriska värden, till exempel att riva eller ändra fasader på äldre byggnader.
  • Byggnadsverk som kräver särskilda tekniska lösningar för brandskyddet, till exempel höga hus med flera våningsplan.

  Om du genomför ett byggprojekt utan att ha sökt eller fått beviljat ett nödvändigt bygglov kan det leda till problem. Kommunen har rätt att kräva återställande av den olagliga åtgärden på din egen bekostnad. Det kan även bli svårt att sälja eller belåna fastigheten i framtiden om det finns olagliga åtgärder som inte blivit rättade till.

  Sammanfattning

  I denna artikel har vi gått igenom vad en bygganmälan och ett bygglov innebär samt svarat på några vanliga frågor inom ämnet. För att genomföra ett byggprojekt behövs ofta antingen en anmälan eller ett lov från kommunen beroende på projektets storlek och karaktär. Det är viktigt att kontrollera vilka regler och bestämmelser som gäller för just ditt projekt och att ansöka om de tillstånd som behövs innan du påbörjar arbetet.

  7 vanliga misstag att undvika när du söker bygglov

  Jag har genomfört över 1500 bygglovsansökaningar sedan starten av LT Ingenjörsbyrå 2017.

  Jag har sammanställt de vanligaste misstagen som jag har upptäckt att privatpersoner OFTA missar när de försöker göra bygglovet själva. Ta del av vår kostnadsfria guide!

  Hjälpte artikeln dig?
  Inga omdömen har lämnats än. Bli först med att lämna ditt omdöme!

  Över 1600 nöjda kunder
  och mer än 1647 genomförda projekt

  4.9 av 5.0

  LT Ingenjörsbyrå är en helhets leverantör av bygglovsritningar, vi har 4,9 betyg.

  Läs alla recensioner

  Juni 2023

  Fick hjälp med kompletta ritningar till bygglovet. LT Ingenjörsbyrå är både professionella samt kundvänliga. Kan varmt rekommendera dem till andra som behöver hjälp med ritningar / bygglov etc. Sparade otroligt många timmar!

  Johan H. — Malmö
  Juni 2023

  Mycket nöjd med bemötandet och tålamod, då många uppmätningar gjordes från min sida pga. Att ritningar slarvats bort av Malmö stad. Slutresultatet blev mycket bra och LT tog hand om att skicka in bygganmälan åt mig.

  Robert O.
  Juni 2023

  Tjänstvilligt bemötande och professionell leverens. Kommer gärna tillbaka!

  Hasse Johansson
  Ladda mer